podle
Prof. Dr. Fröhlicha
První certifikované kurzy
o Bazální stimulaci v ČR a SR
+420 603 971 160
Po - Čt 8:00 - 15:00
8:00 - 14:00

Reference

janbranc_com-7104-787×450

Vážená paní doktorko,

Záštitu nad vědeckým VIII. česko-slovenským kongresem Bazální stimulace s mezinárodní účastí přebírám a děkuji Vám za projevenou důvěru. Taktéž Vás chci ujistit, že pozitivně vnímám veškeré vzdělávací aktivity společnosti INSTITUT Bazální stimulace pořádané, jak pro lékaře, tak i pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které přispívají nejen k rozvoji zdravotnických pracovníků, ale také ke zvýšení kvality péče o pacienty.

 

Originální reference

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
Ministr zdravotnictví 2017 - 2021
12

V tejto súvislosti dovoľte vyjadriť úctu a uznanie za bohatú a prínosnú činnosť Inštitútu bazálnej stimulácie, reprezentovanej Vašou osobou, v oblasti vzdelávania zdravotníckych pracovníkov pri skvalitňovaní poskytovanej zdravotnej starostlivosti a pri skvalitňovaní života pacientom. Sme radi, že je o Vaše vzdelávanie záujem aj v Slovenskej republike, o čom svedčia aj ďakovné listy účastníkov Vašich kurzov.

Originální reference

doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Riaditeľka
4

Chcem týmto vyjadriť veľké uznanie k vysokoprofesionálne zorganizovanému odbornému podujatiu. Pri reflexii odborných prednášok treba pozitívne vyzvihnúť predovšetým vysoko hodnotné odborné prepojenie teoretických základov konceptu bazálnej stimulácie a vhodne obsahovo zvolené prednášky so skúsenosťami aplikovania tohto konceptu v praxi. Bolo naozaj vynikajúce, že základné myšlienky konceptu odprednášal osobne autor konceptu prof. Dr. Andreas Fröhlich a v zápätí boli prezentované výsledky uplatňovania konceptu v ošetrovateľskej a liečebnej praxi.

Originální reference

prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD.
3

V odborné a pracovní části kongresu zazněly příspěvky, které se staly základem pro diskuse při přestávkové kávě, a bylo možno slyšet velký zájem diskutujících o prezentovaná témata. Pozorovateli bylo jasné, že přestávky mají z hlediska odbornosti a rozšiřování vědomostí stejnou hodnotu, jako přednášky v plénu. Celková atmosféra byla velmi příjemná a to zejména proto, že se sešli lidé, věnující se stejnému oboru a možná i podobnému poslání. Nebyl jsem sám, kdo pro zajímavou diskusi nestihl večerní koncert.

 

Více

Originální reference

Prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D., Ph.D., Ústav speciálněpedagogických studií PdF Univerzity Palackého Olomouc
1621926299_197-dsc9094

Nejen že je koncept Bazální stimulace známý dnes již v mnoha západoevropských zemích, ale ani v České republice ho v odborných kruzích nemusíme blíže představovat. Bazální stimulace jako součást ošetřovatelsko-pečovatelských procesů je již využívána v celé řadě českých pobytových zařízeních sociálních služeb. Nutno dodat, že tento stav by nikdy nebyl možný beze všech propagátorů tohoto jedinečného konceptu, mezi které PhDr. Karolína Friedlová, PhD. bezesporu patří. Právě její dlouholeté aktivity a neutuchající energie vedly k tomu, že je Bazální stimulace stále známějším pojmem.

Originální reference

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, prezident Unie zaměstnavatelských svazů České republiky
2

Oceňujeme a respektujeme průkopnické práce od Pani PhDr. Karolína Maloň Friedlové pro koncepci Bazální stimulace v České republice. Milá Karolína, jménem představenstva sdružení a všech lidí, kteří potřebují péči a odborníky, kteří mají užitek z vaší práce, vám řekneme. Těšíme se na další dobrou a plodnou spolupráci a přejeme všem inspirující a obohacujíci kongres.

Originální reference

Mezinárodní asociace Bazální stimulace
9

Velmi Vám děkujeme za opravdu vydařený seminář!! Tolik krásných ohlasů. Veškerá zpětná vazba prostřednictvím dotazníků byla pozitivní! Účastníci děkovali za přínosné informace a Vaši profesionalitu. Nesmírně Vám děkujeme za Vaši ochotu na semináři přednášet! Jsme rádi, že můžeme tolik potřebné kurzy Bazální stimulace podporovat!

Originální reference

Tereza Říčařová, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Koordinátorka projektu
10

Ja osobne som veľmi rada, že som mala počas môjho pôsobenia na odbore sociálnych vecí na kraji možnosť s Vami spolupracovať, a že za Vašej pomoci sa výrazne zvýšila úroveň poskytovaných sociálnych služieb, celkový prístup zamestnancov ku klientom s osvojením si nových metód práce. Pevně verím, že aj naďalej budeme spolupracovať, a že aj naďalej budete svojimi vedomosťami, skúsenosťami a odbornými znalosťami nápomocná vo zvyšovaní kvality opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti v našich zariadeniach.

Originální reference

Mgr. Marta Pauková, Žilinský samosprávný kraj
Ředitelka odboru
12

Po preštudovaní predmetnej ročnej správy s potešením konštatujeme, že o Vami uskutočňovanú vzdelávaciu aktivitu je neustále záujem nielen v Čechách ale aj na Slovensku. Ako vyplýva z doložených štatistických údajov, najviac o vzdelávaciu aktivitu majú záujem sestry, fyzioterapeuti a zdravotnícki asistenti, ktorí získané vedomosti a zručnosti určite využijú na svojich pracoviskách. Vaše vzdelávacie aktivity sú u slovenských účastníkov obľúbené, o čom svedčia mnohé ďakovné listy vážiace si Vašu profesionalitu a ľudskosť.

Originální reference

doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Riaditeľka

Reference - sociální služby

domovy na stresnovce

Dovolte mi poděkovat za Nástavbový kurz Bazální stimulace a pana lektora MUDr. Zdeňka Novotného. Pan doktor byl naprosto úžasný a lidský, profesionální a vůdčí, prostě tak šarmantní, že jsme všichni z něho a obsahu kurzu byli nadšení.

Originální reference

Domovy Na Třešňovce, Česká Skalice
Sociální pracovnice
1

Počas kurzu som pochopil dôležitosť tohoto konceptu a prišlo mi až neuveriteľné, že som sa k takýmto informaciám dostal až po toľkých rokoch praxe. Z môjho pohľadu by vzdelávanie v bazálnej stimulácii malo byť povinné pre všetky profesie, ktoré prichádzajú do kontaktu s ťažko chorými deťmi, či v nemocnici na oddelené, alebo v domácej hospicovej liečbe. Po dohovore s prim. Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie MUDr. I. Fedorákovou plánujeme preškoliť celý personál.

Originální reference

MUDR. Pavel Bician, Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE
Odborný garant a lekár
8

Paní doktorko, děkuji Vám za Vaši velmi hodnotnou práci, která nesmírně nejen obohacuje kvalitu života lidí závislých na pomoci, ale obohacuje i nás, lidi pomoc poskytující. Vážím si Vás.

Originální reference

Bc. Jana Tořová, Domov Duha, p.o.
Vedoucí přímé péče
6

Touto cestou by som Vám rada v mene svojom, ako aj ostatných zamestnancov Detského domova v Košiciach, ktorí sa zúčastnili základného, ako aj nadstavbového kurzu bazálnej stimulácie, srdečne poďakovala za vysoko odborne a ľudsky vedený kurz, ktorý výrazne obohatil našich zamestnancov v starostlivosti o ťažko zdravotne postihnuté deti, ktorých opatera je súčasťou nášho každodenného života.

Originální reference

Mgr. Komorová Silvia, Detský domov Košice
Riaditeľka
15

Tento kongres byl pro nás velmi obohacující a posunul nás dále v naší činnosti, podpořil naše vize dodáním energie a také nám umožnil setkat se s dalšími kolegy s tímto konceptem pracující tak, že jsme si mohly vzájemně předat naše zkušenosti a i kontakty pro budoucí spolupráci. Již nyní se těšíme na další konferenci!

Originální reference

Bc. Šárka Francírková, Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem
Předsedkyne sdružení
19

Chtěla bych Vám poděkovat a vyjádřit uznání za bezchybnou a perfektní organizaci celého kongresu. Se svými kolegyněmi jsme se shodly, že jsme plné jen těch nejlepších dojmů a opět „nastartované“ do další práce s bazální stimulací.

Originální reference

Helena Chalupová, Domov pro seniory Velké Meziříčí
Ředitelka
20

Děkuji jménem našich dětí a jejich rodičů za velké finance, které jste nám umožnili získat. Pomohou dětem ulehčit jejich situaci, a přispějí k jejich lepšímu pohybu. Umožní jim se zapojit do her a aktivit, které je baví.

Originální reference

Mgr. Irena Lintnerová, Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, KAŇKA o.p.s.
Ředitelka
14

Dovoľte mi v mene všetkých pracovníkov nášho zariadenia, poďakovať za uskutočnenie základných, nástavbových aj prehlbujúcich kurzov Bazálnej stimulácie. Kurzy obohatili našich pracovníkov, ktorí sa snažia získané poznatky integrovať v ošetrovateľskej starostlivosti o deti s rôznymi druhmi postihnutí. Zároveň aj ďakujeme za udelenie certifikátu pracoviska bazálnej stimulácie. Veľmi si to vážime.

Originální reference

Mgr. Peter Mihaľo, Detský domov Prešov
Riaditeľ
21

Stále z nás nevyprchalo nadšení z kongresu bazální stimulace, který byl nejen zajímavý, ale i zábavný a velice vtipný zásluhou úžasných moderátorů, paní PhDr. Karolíně Friedlové a pana Libora Uhera. Skvělé byly i doprovodné filmy. Jsme rádi, že jste nám umožnili vystoupit s posterovou prezentací našeho Domova Odra ,,Bazální stimulace v péči o seniory“. Poster si v Domově vyvěsíme a zůstane nám jako památka na příjemně strávené chvíle s nadšenými organizátory, kolegy a hosty.

Více

Originální reference

Miroslava Chodurová, Domov Odry, p.o.
Ředitelka
oranžová

Vaše přednáška byla pro naše účastníky velkým obohacením. Dovolte mi, abych poděkovala ještě jednou za Vaši přítomnost, neboť Vaše podpora je pro nás motivací ve vzdělávání středně zdravotnického personálu pokračovat a neustávat v našem úsilí pro proškolování personálu v bazální stimulaci.

Originální reference

Pavla Andrejkivová, Asociace domácí péče Karlovy Vary
Regionální zástupce
23

Úprimne si vážime Vás empatický prístup, Vašu profesionalitu i charitatívneho ducha. Vaša práca je nesmierne namáhavá, denne pomáhate uľahčiť život najťažšie postihnutým spoluobčanom zvyšovaním povedomia i vzdelanostnej úrovne v oblasti bazálnej stimulácie, kde ste určite v nadnárodnom merítku považovaná za jednotku. Denne musíte prekonávať veľa prekážok, o to viac ma teší, že dokážete ukázať svoj ľudský rozmer a podporiť tých, ktorí sú na pomoc odkázaní. Vďaka patrí Vám, že ste nám venovala svoj čas i svoju pozornosť.

Originální reference

Ing. Elena Bohdalová, Centrum sociálnych služieb TAU
Poverená riaditeľka
57

Chtěla bych poděkovat PhDr. Karolíně Friedlové za přednesené seminární školení Sexualita seniorů. Na PhDr. Karolínu Friedlovou a její přednášky se moc těšíme. Přednášky jsou vždy perfektně připravené. Paní Karolína Friedlová přednáší s elánem, který dovede přenést i na posluchače. Její přednášky jsou aktivní, velmi zajímavé a poučné.

Originální reference

Bronislava Kubíčková, Domov důchodců Náchod
Vrchní sestra DD Náchod
40

PhDr. Karolína Friedlová v našem Domově lektorovala prohlubující kurzy Bazální stimulace. Díky tomuto školení jsme se s našimi zaměstnanci dostali opět blíž našim obyvatelům a především kvalita naší péče se získanými odbornými znalostmi opět zvýšila.

Originální reference

Mgr. Jakub Žákavec, MBA, Dům seniorů Kdyně
Ředitel
59

Vzdělávací program Sexualita seniorů byl na vysoké úrovni. Program byl pečlivě připravený a danou tématiku podal komplexně při zachování důrazu na dílčí důležité momenty. Účastníci semináře byli lektorem aktivně vtaženi do průběhu semináře s možností ho spoludotvářet. Technické zázemí včetně časové dotace bylo náležité. Seminář předčil vstupní očekávání a lze jej jen doporučit neboť jeho přínos pro praxi poskytovaných služeb je značný, především ve vazbě na změnu smýšlení zaměstnanců a odbourávání negativních stereotypů v dané oblasti. Odborný garant a lektor tohoto programu je erudovaná osoba s dlouholetou praxí.

Originální reference

Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS., Domov Slunovrat
Ředitel
36

S kvalitou tohoto kurzu jsem velmi spokojena. Ač se jednalo o citlivé a tabuizované téma, pociťovala jsem během kurzu naprostou pohodu a přirozenost. A to díky otevřenému a lidskému přístupu lektorky, jenž kurz vedla. I přesto, že byl kurz časově náročný, lektorka si skvěle poradila, jak udržet naši pozornost tím, že prokládala výklad vtipnými videi, různými úkoly, příběhy z praxe či zamyšlením sami nad sebou. Kladně hodnotím, že powerpoint prezentaci nečetla, ale pouze používala jako pomocníka během výkladu, který doplňovala bohatým a poutavým interpretováním z praxe.

Více

Originální reference

Sociální služby města Sušice
kojatice-sv.-anezky-logo

V našem Domově ve dnech 13. a 14. 9. 2022 proběhl základní kurz Bazální stimulace pro naše pracovníky v sociálních službách. Kurz mohl být uskutečněn díky podpory z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a realizován Institutem Bazální stimulace podle Prof. Dr. Fröhlicha Frýdek-Místek. Kurz byl velice pozitivně hodnocen všemi 14 pracovnicemi v sociálních službách, které se ho zúčastnily. Prvky bazální stimulace hned následující den uvedly do praxe a byly velice potěšeny, jaký úspěch to u klientů vyvolalo.

Více

Originální reference

Bohumila Neshybová, DiS., Domov sv. Anežky Velký Újezd
Sociální pracovnice

Reference - zdravotnická zařízení

32

Chcem Vám poďakovať v mene lekárov, fyzioterapeutov a zdravotných sestier, ktoré sa zúčastnili Základného kurzu Bazálnej stimulácie na východe Slovenska, za Váš nielen vysoko profesionálny, ale aj ľudský prístup pri prezentovaní a odovzdávaní Vašich cenných poznatkov a skúseností pri ošetrovateľskej starostlivosti chorého pacienta s pohybovým handicapom. V postupoch bazálnej stimulácie sme získali nové terapeutické možnosti pri ošetrovaní našich pacientov, čo prispelo k skvalitneniu ich starostlivosti. Úprimne sa tešíme na ďalšie stretnutie a výmenu prvých skúseností pri pokračovaní kurzu.

Originální reference

MUDr. Miriam Dziaková, PhD., Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, UNLP Košice
Primárka OFBLR
34

Účastníci kurzu zhodne skonštatovali, že lektorka kurzu PhDr. Karolína Friedlová pristupovala k vedeniu podujatia vysoko profesionálne. V priebehu celého konania kurzu preukazovala mimoriadne odborne vedomosti z prednášanej problematiky a vysokú teoretickú i praktickú erudíciu. Výklad základných princípov bazálnej stimulácie bol doplnená prežitkovými a praktickými cvičeniami navzájom medzi zamestnancami doprevádzané obrazovou a filmovou dokumentáciou. V rámci diskusií lektorka ochotne a profesionálne zodpovedala aj na otázky týkajúce sa praktickej aplikácie konceptu bazálnej stimulácie využitého v rámci zdravotnej starostlivosti o pacientov.

Originální reference

MUDr. Miriam Kolníková, PhD., Klinika detskej neurológie LF UK
Prednostka
stažený soubor (1)

Kurzu se zúčastnilo 23 osob, lékaři a sestry, všichni shodně konstatovali, že PhDr. Karolína Friedlová přistupovala k vedení školení vysoce profesionálně, prokazovala mimořádné vědomosti z přednášené problematiky a vysokou teoretickou i praktickou erudici. V rámci diskuzí ochotně a profesionálně zodpovídala na praktické otázky týkající se aplikace Bazální stimulace u kriticky nemocných a extrémně nezralých novorozenců. Účastníci ocenili i velmi přátelskou atmosféru, způsob realizace kurzu jako i osobnost lektorky můžeme jednoznačně doporučit i ostatním.

Originální reference

Prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc., Neonatologická klinika JLF UK a UNM Martin
Přednosta Neonatologické kliniky JLF UK a UNM Martin
5

Jsem potěšena a velmi si vážím Vašeho projevu uznání, který jste vyslovila oddělení ARO vedené primářem MUDr. Antonínem Housou, jmenovitě vrchní sestře Bc. Šárce Štěpánkové a Rehabilitačnímu oddělení vedené primářkou MUDr. Simonou Umlaufovou, jmenovitě vrchní sestře Kateřině Dvořákové za účast spojenou s prezentováním naší práce na Historicky VII. Česko-slovenském kongresu Bazální stimulace a za skvělou prezentaci naší nemocnice. Vaše ocenění je motivující pro další práci nás všech. Ráda se připojím také osobním poděkováním na oddělení za šíření dobrého jména naší nemocnice.

Originální reference

Ing. Ivana Urešová, MBA, Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Předsedkyně představenstva
11

Patrí Vám veľká vďaka za edukáciu a supervízie pre lekárov, sestry a rodičov pacientov Novorodeneckej kliniky M. Rusnáka SZU a UNB v Koncepte Bazálnej stimulácie. Od roku 2009 využívame poznatky tohoto konceptu v každodennej starostlivosti o zdravých, ale aj kriticky chorých novorodencov. Veľký profit v ošetrovateľskej starostlivosti využitím konceptu BS sme zaznamenali aj u najzraniteľnejšej skupiny extrémne nezrelých novorodencov.

Více

Originální reference

Doc. MUDr. Darina Chovancová CSc., Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a UNB
Prednostka
13

Obidva moduly sa stretli s mimoriadnym ohlasom účastníkov, aj vďaka skvelému prístupu pani lektorky, získané poznatky z konceptu Bazálnej stimulácie sa s úspechom okamžite aplikujú v liečebnorehabilitačných postupoch u našich pacientov, obzvlášť v detskom veku (detská mozgová obrna, apatické syndrómy apod.), aj so súčasnou edukáciou ich rodičov (sprievodcov), ale aj u dospelých pacientov, predovšetkým, po prekonanej cievnej mozgovej príhode.

Originální reference

MUDr. Vladimír Čavoj, špecializovaný liečebný ústav Marína
Riaditeľ
18

V mene Kliniky detskej hematológie a onkológie DFNsP Bratislava si Vám dovoľujeme poďakovať za profesionálne a inšpirujúce prezentovanie I. Modulu vzdelávacieho programu Bazálna stimulácia. Váš osobný lektorský prístup a hlavne zážitková forma vzdelávania nás všetkých v tíme pozitívne ovplyvnila a podporila v ďalšej práci s našimi detskými onkologickými pacientmi. V bazálnej stimulácii vidíme veľké prepojenie, inšpiráciu a pomoc smerujúcu ku kvalite ošetrovateľskej a terapeutickej starostlivosti o pacienta.

Originální reference

MUDr. Daniela Sejnová, PhD., Združenie na pomoc detskej onkológii v Bratislave
Predsedníčka
5

Supervizi všechny sestry vnímají jako velice pozitivní a příjemně strávený večer. Motivuje naše oddělení v dalším využívání konceptu BS. Vaše upřímná pochvala byla za naší práci to největší ocenění.

Originální reference

Šárka Volšíková, Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Vrchní sestra
27

Během loňského roku se nám podařilo zorganizovat tři základní kurzy konceptu bazální stimulace přímo v tělocvičně Kliniky dětského lékařství FNO pro 72 sester. Ačkoliv podmínkou k přihlášení do kurzu byla integrace prvků BS do ošetřovatelské péče na svém pracovišti, byly všechny tři kurzy okamžitě naplněny. Sestry s velkým nadšením a nasazením tyto prožitkové kurzy absolvovaly a odnesly si kromě nových znalostí a dovedností i mezinárodní certifikát umožňující jim samostatnou práci s konceptem.

Originální reference

Bc. Petra Šnajdarová, Traumatologické centrum JIP, Fakultní nemocnice Ostrava
28

Všechny naše sestry absolvovaly před pěti lety základní kurzy bazální stimulace a řada z nich už prošla i kurzem nástavbovým. Bazální stimulace je hlavně o přístupu k pacientovi s poruchou vědomí. Když například vstupujeme do jeho pokoje, mluvíme na něj, zdravíme ho dotykem, oslovujeme ho tak, jak je třeba zvyklý z rodiny. Právě spolupráce s rodinou je klíčová. Spolu s blízkými nemocného zpracováváme velmi podrobný popis jeho dosavadních zvyků, oblíbených činností, jídel, nápojů, hudby, filmů, zahrnuty jsou i údaje o způsobu oblékání, o zvycích týkající se spánku nebo jiných rutinních činnostech.

Originální reference

Časopis fakultní nemocnice Olomouc
1597

,,Bazálna stimulácia nám umožňuje liečiť dieťa, nielen chorobu,,. Koncept bazálnej stimulácie našiel široké uplatnenie v Detskom kardiocentre v starostlivosti o deti aj dospelých s vrodenými a získanými ochoreniami srdca. Koncept sa využíva na oddeleniach detskej kardiológie a kardiochirurgie, jednotkách intenzívnej starostlivosti a aj na našom oddelení intenzívnej medicíny, kde sú hospitalizované kriticky choré deti.

Více

Originální reference

Doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD., Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Primárka OAIM, DKC, NÚSCH
31

Na našich odděleních využíváme prvky Bazální stimulace podle specifik každého pracoviště a především podle individuálních potřeb pacienta. Prvky konceptu Bazální stimulace se také staly nedílnou součástí logopedické péče u pacientů s různými diagnózami. Osvědčilo se nám zařazení MSD např. u pacientů s dechovou insuficiencí růžné etiologie a orofaciální masáž u centrálních i periferních paréz n. facialis. Pacienti přijímají koncept Bazální stimulace velmi příznivě, ale vždy je nutné řádní vysvětlení, zdůvodnění a také vytvoření vhodných podmínek – klidné, nerušené prostředí, vždy respektovat individuální potřeby pacienta.

Originální reference

Marta Končinská, Hamzova odborná léčebna Luže - Košumberk
Sestra specialistka
34

Naši pacienti musia počas liečby podstúpiť množstvo obťažujúcich, alebo aj bolestivých procedúr a aj keď sa snažíme o opak, ich mnohokrát nevyhnutné oddelenie od rodičov spomaľuje ich psychomotorická, emociálny a sociálny vývoj, spôsobuje im stres a dyskomfort. Pre sestry v intenzívnej neonatologickej starostlivosti je využívanie postupov, ktoré sú dnes zahrnuté v pojme ,,koncept bazálnej stimulácie“ povedomou, intuitívnou súčasťou komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti, avšak snaha čo najlepšie pomôcť pacientovi môže pri nedostatku informácií o princípe bazálnej stimulácie viesť k chybným postupom.

Originální reference

MUDr. Dana Dolníková, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
zástupca prednostu I. DK DFNsP a LF UK
30

Týmto Vám chceme odovzdať pozitívnu spätnú väzbu na Váš ľudský prístup pri prezentovaní a odovzdávaní Vašich cenných poznatkov a skúseností pri ošetrovateľskej starostlivosti o kriticky choré detičky. V rámci diskusií ste ochotne a profesionálne zodpovedali naše otázky týkajúce sa praktickej aplikácie konceptu bazálnej stimulácie. Všetci účastníci kurzu ocenili priateľskú atmosféru a vyslovili úprimné poďakovanie a mimoriadnu spokojnosť s celám priebehom kurzu. V postupoch Bazálnej stimulácie sme získali nové terapeutické možnosti pri ošetrovaní našich pacientov, čo prispelo k skvalitneniu ich starostlivosti.

Originální reference

MUDr. Mária Pisarčíková, PhD., Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny, Detská fakultná nemocnica Košice
Prednostka KPAIM
11

Chcem sa Vám touto cestou veľmi pekne poďakovať za výnimočný kurz na vysokej odbornej úrovni. Mimoriadne ste tým obohatili naše sestry i lekárov, a to nielen po odbornej, ale aj po ľudskej stránke. Poznatky získané na Vami vedenom kurze sme ihneď začali zavádzať do praxe na našom oddelení i Jednotke intenzívnej starostlivosti.

Více

Originální reference

MUDr. Silvia Mikulajová, Novorodeneské oddelenie, Nemocnica akad. L. Dérera, Univerzitná nemocnica Bratislava
Primárka
30

V mene lekárov a sestier by som sa chcela poďakovať za Váš vysokoprofesionálny a ľudský prístup pri prezentovaní Vašich poznatkov a skúseností pri ošetrovateľskej starostlivosti o chorého novorodenca. V rámci diskusií ste ochotne a profesionálne zodpovedali naše otázky týkajúce sa praktickej aplikácie konceptu bazálnej stimulácie. Všetci účastníci kurzu jednoznačne ocenili priateľskú atmosféru a vyslovili úprimné poďakovanie a mimoriadnu spokojnosť s celám priebehom kurzu. Základný kurz bazálnej stimulácie splnil všetky stanovené ciele a očakávania zamestnancov.

Originální reference

MUDr. Vanda Chovanová, Oddelenie neonatologickej intenzívnej medicíny, Detská fakultná nemocnica Košice
Primárka ONIM

Reference - pedagogické instituce

22

Tento kongres byl pro mne a mou kolegyni velice přínosný a obohacující. Přesto, že s metodou pracujeme již třetím rokem, byl pro nás kongres obohacující díky vynikajícím přednáškám, kde jsme se dozvěděli mnoho nových a zajímavých poznatků. Setkání s kolegy, kteří s touto metodou pracují, bylo pro nás velmi zajímavé. Navázali jsme nové kontakty a získali nové poznatky pro naši práci. Během kongresu jsme hovořili s pánem Mgr. Kudělkou, lektorem konceptu Snoezelenu. Společně jsme si potvrdili, že koncept bazální stimulace a koncept Snoezelen patří k sobě a vzájemně se doplňuje.

Originální reference

Petra Zvoníčková, Základní škola praktická Horní Lideč
stažený soubor

Ve jméně našich kolegyň chci velmi pěkně poděkovat PhDr. Friedlové za její vysoce odborný, profesionální a lidský přístup, který v nás zanechal hluboký dojem. Pro všechny zúčastněné bylo osobní střetnutí s paní doktorkou impulzem implementovat Bazální stimulaci v praxi ještě intenzivněji a komplexněji než doteď.

Originální reference

PeadDr. Blanka Bozdošová, Spojená škola internátní Vranov nad Topľou
Speciální pedagog pro žáky s pervazivními vývojovými poruchami a psychosociálním narušením
24

Jménem všech účastnic jsem chtěla poděkovat za práci a přístup skvělé lektorky Veroniky Doksanové Ječné. Kurz měla perfektně zorganizovaný a každé slovo jsme jí opravdu věřily, protože svou práci dělá srdcem. Užily jsme si krásné dva dny, které nás obohatily o spoustu nových poznatků a sebezkušenostních cvičení.

Originální reference

Mgr. Zlatuše Bobríková, Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb
vedoucí učitelka odborných předmětů SZŠ
žlutá

Chtěla bych Vám ještě jednou tímto mailem poděkovat za úžasný kurz v Ostravě. Musím říci, že to byl pro mě jeden z nejlepších kurzů, na kterém jsem kdy byla. Váš úžasný přístup, propojení poznatků, Vaše odborné vědomosti a zkušenosti předané srozumitelnou a zážitkovou formou. Odnesla jsem si z kurzu opravdu hodně a tím, že jsme měli možnost si vše na vlastní kůži vyzkoušet a prožít si různé situace, jsou ty poznatky ještě hlubší.

Originální reference

Mgr. Monika Petrová
Klinická logopedka