podle
Prof. Dr. Fröhlicha
První certifikované kurzy
o Bazální stimulaci v ČR a SR
+420 603 971 160
Po - Čt 8:00 - 15:00
8:00 - 14:00

Rozšiřující kurzy

Sexuální potřeby seniorek a seniorů z ošetřovatelského aspektu je akreditovaným vzdělávacím programem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA® v paliativní péči je akreditovaným vzdělávacím programem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Probíhá dle podmínek a licenční smlouvy s Internationaler Förderverein Basale Stimulation® e. V. (Mezinárodní asociací Bazální stimulace®), je označován jako „tématický kurz“ (Themenkurs).

Co vaše instituce získá

Vaši zaměstnanci budou umět chápat, diagnostikovat a kompetentně zacházet se sexuálními potřebami seniorů
Absolvováním kurzu si vaši zaměstnanci rozšíří portfolio svých odborných kompetencí v oblasti tvorby individuálních plánů péče s ohledem na sexuální potřeby seniorů
Kvalita vámi poskytované péče se zvýší
Empatickou péči dle Bazální stimulace budou vaši zaměstnanci umět doprovázet umírající klienty
Prvky Bazální stimulace posílí kompetence personálu pro práci s umírajícími
Splníte zákonnou povinnost vzdělávat své zaměstnance v akreditovaném vzdělávacím programu

Pouze pro instituce

Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA® v paliativní péči

Cílem kurzu je prohloubit a rozšířit teoretické vědomosti a praktické dovednosti v konceptu Bazální stimulace, které se uplatňují v paliativní péči nejen o seniory, ale také o lidi s vrozenými těžkými mentálními a tělesnými postiženími a také v akutní nebo dlouhodobé postakutní následné medicíně. Kurz posiluje kompetence personálu, který doprovází umírající, tím zvyšuje úroveň kvality paliativní péče, důstojnost péče a zmírňuje utrpení.

Více o kurzu
Pouze pro instituce

Sexuální potřeby seniorek a seniorů z ošetřovatelského aspektu

Vzdělávací program zpracován na základě dlouhodobého vědeckého výzkumu v dizertační práci K. Maloň Friedlové. Výzkum se zabýval sexuálním chováním seniorek a seniorů v domovech pro seniory v České republice a na Slovensku a byl komparován s výsledky výzkumů zahraničních výzkumníků v domovech pro seniory v různých světadílech. Rešerže a analýzy „Pravidel (standardů) pro zacházení se sexualitou seniorů“ v domovech pro seniory v různých zemích světa v komparaci s českými a slovenskými domovy pro seniory prokázaly, že i pouze několikahodinové vzdělání personálu a zavedení „pravidel“ má veliký vliv na permisivitu postojů ošetřujících k sexualitě seniorů.

Více o kurzu

Pro koho je kurz určený

  • Poskytovatele zdravotní péče
  • Poskytovatele sociálních služeb

PŘIDEJTE SE K více než 500 SPOKOJENÝM INSTITUCÍM

Naše kurzy si objednaly fakultní nemocnice, univerzitní nemocnice, lokální nemocnice, odborné léčebné ústavy, rehabilitační ústavy, hospice, domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, speciální školy a univerzity pro své studenty a pedagogy.


23
Let praxe
Máme od roku 2000
27000
Proškolených absolventů
Pojďte s námi cestou tradice, kvality a odbornosti
500
Institucí
Jsme proškolili v ČR a SR. Fakultní a univerzitní nemocnice, hospice, domovy sociálních služeb a speciální školy
310
Auditů
Které jsou podmínkou k získání certifikace instituce
8
Vědeckých kongresů
Které byly za účasti autorů Bazální stimulace a přednášejících z různých zemí EU

Reference

Účastníci kurzu zhodne skonštatovali, že lektorka kurzu PhDr. Karolína Friedlová pristupovala k vedeniu podujatia vysoko profesionálne. V priebehu celého konania kurzu preukazovala mimoriadne odborne vedomosti z prednášanej problematiky a vysokú teoretickú i praktickú erudíciu. Výklad základných princípov bazálnej stimulácie bol doplnená prežitkovými a praktickými cvičeniami navzájom medzi zamestnancami doprevádzané obrazovou a filmovou dokumentáciou. V rámci diskusií lektorka ochotne a profesionálne zodpovedala aj na otázky týkajúce sa praktickej aplikácie konceptu bazálnej stimulácie využitého v rámci zdravotnej starostlivosti o pacientov.

MUDr. Miriam Kolníková, PhD., Klinika detskej neurológie LF UK
Prednostka

Ja osobne som veľmi rada, že som mala počas môjho pôsobenia na odbore sociálnych vecí na kraji možnosť s Vami spolupracovať, a že za Vašej pomoci sa výrazne zvýšila úroveň poskytovaných sociálnych služieb, celkový prístup zamestnancov ku klientom s osvojením si nových metód práce. Pevně verím, že aj naďalej budeme spolupracovať, a že aj naďalej budete svojimi vedomosťami, skúsenosťami a odbornými znalosťami nápomocná vo zvyšovaní kvality opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti v našich zariadeniach.

Mgr. Marta Pauková, Žilinský samosprávný kraj
Ředitelka odboru

Kurzu se zúčastnilo 23 osob, lékaři a sestry, všichni shodně konstatovali, že PhDr. Karolína Friedlová přistupovala k vedení školení vysoce profesionálně, prokazovala mimořádné vědomosti z přednášené problematiky a vysokou teoretickou i praktickou erudici. V rámci diskuzí ochotně a profesionálně zodpovídala na praktické otázky týkající se aplikace Bazální stimulace u kriticky nemocných a extrémně nezralých novorozenců. Účastníci ocenili i velmi přátelskou atmosféru, způsob realizace kurzu jako i osobnost lektorky můžeme jednoznačně doporučit i ostatním.

Prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc., Neonatologická klinika JLF UK a UNM Martin
Přednosta Neonatologické kliniky JLF UK a UNM Martin

FOTOGRAFIE Z KURZU

IMG_8302

cena na míru

  • Kurz vytvořený na míru potřebám vašich pacientů nebo klientů
  • Každý člen vašeho týmu obdrží certifikát dle své profese (MZ ČR,MPSV, MŠMT,MZ SR)

POPTÁVKA KURZŮ NA MÍRU PRO INSTITUCE

Napište nám vaše požadavky a my vám do 48 hodin pošleme nabídku šitou na míru pro vaši instituci

Odesláním formuláře uděluji souhlas společnosti INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o..
ke zpracování mých osobních údajů v souladu s evropským nařízením GDPR.

Nevíte co vybrat?

Ing. Lucie Friedl
603971160
8:00 - 15:00
team

O Institutu bazální stimulace

Jsme tady pro vás a vaše klienty, abychom jim prostřednictvím Bazální stimulace pomohli vrátit se plně do života (po úrazech, onemocněních), nebo umožnili prožít jejich život v co nejvyšší možné míře kvality. Autor Bazální stimulace Prof. Dr. Andreas Fröhlich nám povolil dát do názvu společnosti jeho jméno. Je pro nás závazkem poskytovat vám služby v co nejvyšší kvalitě a rozvíjet další výzkum v Bazální stimulaci. Od roku 2005 s námi Česká televize natočila 4 dokumentární pořady o Bazální stimulaci. Byli jsme také hosty relace Dobré ráno v České televizi a v Radiožurnal.


23 let praxe
máme od roku 2000
Více než 27000 proškolených absolventů
Pojďte s námi cestou tradice, kvality a odbornosti
15.11. 2024

IX ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

S přednáškami autorů Bazální stimulace Prof. Dr. Andrease Fröhlicha a Prof. Christel Bienstein

Registrujte se