podle
Prof. Dr. Fröhlicha
První certifikované kurzy
o Bazální stimulaci v ČR a SR
+420 603 971 160
Po - Čt 8:00 - 15:00
8:00 - 14:00

Historie Bazální stimulace

2007

Video zobrazující historii
INSTITUTu Bazální stimulace.

Video zobrazující vývoj certifikovaných pracovišť s konceptem Bazální stimulace

2022

Vychází publikace pro lékaře ,,Intenzivná starostlivost v detskej kardiologii.“ Autor L. Kovačíková a kol. V této knize je kapitola ,,Využití konceptu Bazální stimulace v intenzivní péči“(autor K. Friedlová).

2019

15.11.2019 byl IBS formou slavnostního křtu přejmenován na INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA. Kmotry byli: autoři Bazální stimulace, Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch, zástupkyně Ministerstva zdravotnictví SR Monika Jankechová, prezident APSS ČR Jiří Horecký a prezident ZPSS SR Anton Machola

2017

Historicky VII. česko-slovenský kongres Bazální stimulace za účasti 670 osob ze 4 zemí (Česko, Slovensko, Rakousko, Německo) a autora Bazální stimulace Prof. Dr. Andrease Fröhlicha

2015

Vychází 3. monografická publikace o Bazální stimulaci v českém jazyce, autorka K. Friedlová

2015

VI. česko-slovenský kongres Bazální stimulace v Ostravě, autor konceptu Prof. Dr. Andreas Fröhlich předává spolu s K. Friedlovou slavnostně certifikát řediteli 100. certifikovaného pracoviště v České a Slovenské republice

2014

První 15 000. absolvent Základního kurzu Bazální stimulace proškolený INSTITUTem Bazální stimulace

2014

K. Friedlová lektoruje první Prohlubující kurzy Bazální stimulace II.

2013

V. česko-slovenský kongres a mezinárodní kongres Bazální stimulace za přítomnosti autorů konceptu Prof. Dr. Andrease Fröhlicha a Prof. Christel Bienstein v Praze

2011

První 10 000. absolvent Základního kurzu Bazální stimulace proškolený INSTITUTem Bazální stimulace

2011

IV. česko-slovenský kongres Bazální stimulace v Táboře za přítomnosti autorů konceptu Prof. Dr. Andrease Fröhlicha a Prof. Christel Bienstein

2010

K. Friedlová zvolena v německém Frankfurtu nad Mohanem prezidentkou Mezinárodní asociace Bazální stimulace

2009

III. česko-slovenský kongres Bazální stimulace ve Frýdku-Místku

2008

První 5 000. absolvent Základního kurzu Bazální stimulace proškolený INSTITUTem Bazální stimulace

2008

K. Friedlová lektoruje první Prohlubující kurzy Bazální stimulace I.

2008

K. Friedlová přednáší o vývoji Bazální stimulace v České a Slovenské republice na Mezinárodním kongresu Bazální stimulace v německém Hamburku

2007

Vychází 2. monografická publikace o Bazální stimulaci v českém jazyce, autorka K. Friedlová

2007

II. česko-slovenský kongres Bazální stimulace ve Frýdku-Místku za přítomnosti autorky konceptu Prof. Christel Bienstein

2006

K. Friedlová provádí supervize – odborný audit prvních proškolených zařízení zdravotní péče a sociálních služeb v České a Slovenské republice, získávají statut „Certifikovaného pracoviště konceptu Bazální stimulace“

2005

První 1 000. absolvent Základního kurzu Bazální stimulace proškolený INSTITUTem Bazální stimulace

2005
listopad

K. Friedlová organizuje dvoudenní historicky I. česko-slovenský kongres Bazální stimulace ve Frýdku-Místku za přítomnosti autorky konceptu Prof. Christel Bienstein

2005

Vychází 1. monografická publikace o Bazální stimulaci v českém jazyce, autorka K. Friedlová

2005
říjen

K. Friedlová zakládá INSTITUT Bazální stimulace ve Frýdku-Místku

2004

K. Friedlová lektoruje první Nástavbový kurz Bazální stimulace na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

2003
leden

K. Friedlová lektoruje první Základní kurz Bazální stimulace na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

2000
-
2003

K. Friedlová přednáší o konceptu na konferencích a ve zdravotnických zařízeních

2000

K. Friedlová publikuje první články o konceptu Bazální stimulace v odborných časopisech a sbornících z ošetřovatelských kongresů

Autorem konceptu je Prof. Dr. Andreas Fröhlich, speciální pedagog, který pracoval od roku 1970 v Rehabilitačním centru Landstuhl v Německu s dětmi, které se narodily s těžkým kombinovaným somatickým a intelektovým postižením. Během svého pětiletého vědeckého projektu v rámci doktorandského studia vypracoval koncept Bazální stimulace® podporující rozvoj schopností u těžce postižených dětí. Převážně se zabýval podporou sensorické komunikace. U dětí s velmi těžkými změnami vnímání nebylo možno navázat komunikaci verbální, neboť jejich možnosti v této oblasti byly velmi omezené, či skoro žádné. Prof. Fröhlich navázal velmi úspěšně komunikaci s těmito dětmi na bázi somatické, vestibulární a vibrační komunikace. Po získání profesury na Vysoké škole pedagogické v Heidelbergu, je od roku 1994 profesorem na Katedře speciální pedagogiky na Univerzitě v Landau.

Do ošetřovatelské péče přenesla koncept Prof. Christel Bienstein, zdravotní sestra, která pracovala mnoho let ve Vzdělávacím centru německého profesního svazu pro ošetřovatelská povolání v Essenu v Německu. Od poloviny osmdesátých let spolupracuje úzce s Prof. A. Fröhlichem v problematice ošetřovatelské péče o lidi, jejichž schopnost vnímání, komunikace a pohybu je silně omezena a změněna. Od roku 1994 vede Institut ošetřovatelství na lékařské fakultě privátní univerzity ve Witten/Herdecke v Německu. V roce 2003 převzala profesuru v oblasti výzkumu v ošetřovatelství na Univerzitě v Brémách. V rámci své vědecké práce vede výzkumné projekty v oblasti změn lidského vnímání. Prof. Fröhlich a Christel Bienstein modifikovali společně koncept pro ošetřovatelskou péči a vypracovali systém vzdělávání lektorů a průvodců praxí konceptem Bazální stimulace®, kteří zajistí relevantní vyškolení ošetřujících a integraci konceptu do klinické praxe. Koncept Bazální stimulace® má registrovanou ochrannou známku. Podílejí se také na vědeckých projektech v oblasti konceptu Bazální stimulace®.

15.11. 2024

IX ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

S přednáškami autorů Bazální stimulace Prof. Dr. Andrease Fröhlicha a Prof. Christel Bienstein

Registrujte se