Historie

 

Rozhovor (PDF) u příležitosti patnáctého výročí vniku v časopise Sociální služby.

17 let konceptu Bazální stimulace v České a Slovenské republice

2000 K. Friedlová publikuje první články o konceptu Bazální stimulace v odborných časopisech a sbornících z ošetřovatelských kongresů
sipka
K. Friedlová přednáší o konceptu na konferencích a ve zdravotnických zařízeních
sipka
K. Friedlová lektoruje první Základní kurz Bazální stimulace na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
sipka
K. Friedlová lektoruje první Nástavbový kurz Bazální stimulace na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
sipka
K. Friedlová zakládá INSTITUT Bazální stimulace ve Frýdku-Místku
sipka
Vychází 1. monografická publikace o Bazální stimulaci v českém jazyce, autorka K. Friedlová
sipka
K. Friedlová organizuje dvoudenní historicky I. česko-slovenský kongres Bazální stimulace ve Frýdku-Místku za přítomnosti autorky konceptu Prof. Christel Bienstein
sipka
První 1 000. absolvent Základního kurzu Bazální stimulace proškolený INSTITUTem Bazální stimulace
sipka
K. Friedlová provádí supervize – odborný audit prvních proškolených zařízení zdravotní péče a sociálních služeb v České a Slovenské republice, získávají statut „Certifikovaného pracoviště konceptu Bazální stimulace“
sipka
II. česko-slovenský kongres Bazální stimulace ve Frýdku-Místku za přítomnosti autorky konceptu Prof. Christel Bienstein
sipka
Vychází 2. monografická publikace o Bazální stimulaci v českém jazyce, autorka K. Friedlová
sipka
K. Friedlová přednáší o vývoji Bazální stimulace v České a Slovenské republice na Mezinárodním kongresu Bazální stimulace v německém Hamburku
sipka
K. Friedlová lektoruje první Prohlubující kurzy Bazální stimulace I.
sipka
První 5 000. absolvent Základního kurzu Bazální stimulace proškolený INSTITUTem Bazální stimulace
sipka
III. česko-slovenský kongres Bazální stimulace ve Frýdku-Místku
sipka
K. Friedlová zvolena v německém Frankfurtu nad Mohanem prezidentkou Mezinárodní asociace Bazální stimulace
sipka
IV. česko-slovenský kongres Bazální stimulace v Táboře za přítomnosti autorů konceptu Prof. Dr. Andrease Fröhlicha a Prof. Christel Bienstein
sipka
První 10 000. absolvent Základního kurzu Bazální stimulace proškolený INSTITUTem Bazální stimulace
sipka
V. česko-slovenský kongres a mezinárodní kongres Bazální stimulace za přítomnosti autorů konceptu Prof. Dr. Andrease Fröhlicha a Prof. Christel Bienstein v Praze
sipka
K. Friedlová lektoruje první Prohlubující kurzy Bazální stimulace II.
sipka
První 15 000. absolvent Základního kurzu Bazální stimulace proškolený INSTITUTem Bazální stimulace
sipka
VI. česko-slovenský kongres Bazální stimulace v Ostravě, autor konceptu Prof. Dr. Andreas Fröhlich předává spolu s K. Friedlovou slavnostně certifikát řediteli 100. certifikovaného pracoviště v České a Slovenské republice
sipka
Vychází 3. monografická publikace o Bazální stimulaci v českém jazyce, autorka K. Friedlová
sipka
Historicky VII. česko-slovenský kongres Bazální stimulace za účasti 670 osob ze 4 zemí (Česko, Slovensko, Rakousko, Německo) a autora Bazální stimulace Prof. Dr. Andrease Fröhlicha

 

Autorem konceptu je Prof. Dr. Andreas Fröhlich, speciální pedagog, který pracoval od roku 1970 v Rehabilitačním centru Landstuhl v Německu s dětmi, které se narodily s těžkým kombinovaným somatickým a intelektovým postižením. Během svého pětiletého vědeckého projektu v rámci doktorandského studia vypracoval koncept Bazální stimulace® podporující rozvoj schopností u těžce postižených dětí. Převážně se zabýval podporou sensorické komunikace. U dětí s velmi těžkými změnami vnímání nebylo možno navázat komunikaci verbální, neboť jejich možnosti v této oblasti byly velmi omezené, či skoro žádné. Prof. Fröhlich navázal velmi úspěšně komunikaci s těmito dětmi na bázi somatické, vestibulární a vibrační komunikace. Po získání profesury na Vysoké škole pedagogické v Heidelbergu, je od roku 1994 profesorem na Katedře speciální pedagogiky na Univerzitě v Landau.

Do ošetřovatelské péče přenesla koncept Prof. Christel Bienstein, zdravotní sestra, která pracovala mnoho let ve Vzdělávacím centru německého profesního svazu pro ošetřovatelská povolání v Essenu v Německu. Od poloviny osmdesátých let spolupracuje úzce s Prof. A. Fröhlichem v problematice ošetřovatelské péče o lidi, jejichž schopnost vnímání, komunikace a pohybu je silně omezena a změněna. Od roku 1994 vede Institut ošetřovatelství na lékařské fakultě privátní univerzity ve Witten/Herdecke v Německu. V roce 2003 převzala profesuru v oblasti výzkumu v ošetřovatelství na Univerzitě v Brémách. V rámci své vědecké práce vede výzkumné projekty v oblasti změn lidského vnímání. Prof. Fröhlich a Christel Bienstein modifikovali společně koncept pro ošetřovatelskou péči a vypracovali systém vzdělávání lektorů a průvodců praxí konceptem Bazální stimulace®, kteří zajistí relevantní vyškolení ošetřujících a integraci konceptu do klinické praxe. Koncept Bazální stimulace® má registrovanou ochrannou známku. Podílejí se také na vědeckých projektech v oblasti konceptu Bazální stimulace®.

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy