podle
Prof. Dr. Fröhlicha
První certifikované kurzy
o Bazální stimulaci v ČR a SR
+420 603 971 160
Po - Čt 8:00 - 15:00
8:00 - 14:00
Pro absolventy Prohlubujícího kurzu I
WhatsApp Image 2022-12-05 at 13.30.39 (1)

Prohlubující kurz II

Prohlubující kurzy II (level 4) o Bazální stimulaci školíme od roku 2014 jako první instituce v ČR i na Slovensku. Za tu dobu jsme proškolili přes 27 000 účastníků a přes 500 institucí. Absolvujte náš Prohlubující kurz II Bazální stimulace s akreditacemi MPSV i MŠMT. Dle své profese obdržíte certifikát příslušného ministerstva. Multidisciplinární tým se proto může proškolit celý (lékaři, sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, záchranáři, psychologové, logopedové, pracovníci v sociálních službách a speciální pedagogové a jejich asistenti).

Lékaři, sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuti, logopedové, psychologové, praktické sestry a léčební pedagogové ze Slovenské republiky obdrží 6 kreditů (Akreditováno MZ SR).

Zobrazit termíny
8 vyučovacích hodin, rozložení do 1 dne
Autorské texty od Karolíny Friedlové
Certifikát platný v EU, Švýcarsku a Norsku od Internationaler Forderverein Basale Stimulation®
Lékař, sestra, porodní asistentka, praktická sestra, fyzioterapeut, logoped, psycholog a léčebný pedagog na Slovensku získají 6 kreditních bodů
Osvědčení MŠMT ČR pro speciální pedagogy, asistenty pedagoga, vychovatele o absolvování 8 hodinového akreditovaného programu
Osvědčení MPSV ČR pro pracovníky v sociálních službách o absolvování 8 hodinového akreditovaného programu
Naučíte se další techniky somatických stimulací
Teoretická výuka doplněná o sebeprožitková cvičení
Praktický nácvik technik probíhá ve dvojicích

Nejbližší termíny

na přání
ve vaší instituci

Cíl kurzu

Získání rozšiřujících teoretických vědomostí a praktických dovedností v konceptu Bazální stimulace.

Co se naučíte a získáte

  • V kurzu se naučíte rozšiřující teoretické poznatky o Bazální stimulaci a Homunculus-Pflegetherapie®.
  • Certifikát od Internationaler Forderverein Basale Stimulation® s platností ve všech zemích EU a Norsku a Švýcarsku a osvědčení MŠMT, MPSV.

Pro koho je kurz určený

  • Poskytovatele zdravotní péče: lékaře a nelékařská zdravotnická povolání (všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, psycholog, zdravotně sociální pracovník, zdravotnický záchranář, praktická sestra, léčebný pedagog)
  • Poskytovatele sociálních služeb: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a vedoucí pracovníci v sociálních službách
  • Speciální pedagogy, vychovatele a asistenty pedagoga
  • Vyučující všech zmíněných oborů na univerzitách nebo VOŠ, popř. SŠ

Délka kurzu

1 den
8 hodin

Jak kurz probíhá

Průběh kurzu

Teoretická výuka je proložena sebeprožitkovými cvičeními, praktická výuka probíhá ve dvojicích. Účastníci se na sobě učí stimulační techniky pod pečlivou kontrolou lektora. Během kurzu se intenzivně pracuje s textovými materiály, které účastníci obdrží na začátku kurzu.

HODNOCENÍ ÚČASTNÍKŮ KURZŮ

23

Úprimne si vážime Vás empatický prístup, Vašu profesionalitu i charitatívneho ducha. Vaša práca je nesmierne namáhavá, denne pomáhate uľahčiť život najťažšie postihnutým spoluobčanom zvyšovaním povedomia i vzdelanostnej úrovne v oblasti bazálnej stimulácie, kde ste určite v nadnárodnom merítku považovaná za jednotku. Denne musíte prekonávať veľa prekážok, o to viac ma teší, že dokážete ukázať svoj ľudský rozmer a podporiť tých, ktorí sú na pomoc odkázaní. Vďaka patrí Vám, že ste nám venovala svoj čas i svoju pozornosť.

Originální reference

Ing. Elena Bohdalová, Centrum sociálnych služieb TAU
Poverená riaditeľka
mudr šefčíková

Výborné zhrnutie informácií. Podpora pre individuálne využitie v mojej profesii, upresnenie praktickej prevediteľnosti. Ďakujem za Vaše informácie , entuziazmus a praktické náhľady na problematiku našich pacientov-klientov. Stretnutie s Vami je vždy veľmi obohacujúce.

Originální reference

MUDr. Dagmar Šefčíková, Rehabilitačná starostlivosť pre dospelých - Pezinok
Odborný lékař fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace
13

Obidva moduly sa stretli s mimoriadnym ohlasom účastníkov, aj vďaka skvelému prístupu pani lektorky, získané poznatky z konceptu Bazálnej stimulácie sa s úspechom okamžite aplikujú v liečebnorehabilitačných postupoch u našich pacientov, obzvlášť v detskom veku (detská mozgová obrna, apatické syndrómy apod.), aj so súčasnou edukáciou ich rodičov (sprievodcov), ale aj u dospelých pacientov, predovšetkým, po prekonanej cievnej mozgovej príhode.

Originální reference

MUDr. Vladimír Čavoj, špecializovaný liečebný ústav Marína
Riaditeľ

Fotografie z kurzu

Nevyhovuje vám žádný termín?

Zadejte váš e-mail a jakmile vypíšeme nový kurz, pošleme vám podrobné informace okamžitě do vašeho e-mailu.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
23
Let praxe
Máme od roku 2000
27000
Proškolených absolventů
Pojďte s námi cestou tradice, kvality a odbornosti
500
Institucí
Jsme proškolili v ČR a SR. Fakultní a univerzitní nemocnice, hospice, domovy sociálních služeb a speciální školy
310
Auditů
Které jsou podmínkou k získání certifikace instituce
8
Vědeckých kongresů
Které byly za účasti autorů Bazální stimulace a přednášejících z různých zemí EU
team

O Institutu bazální stimulace

Jsme tady pro vás a vaše klienty, abychom jim prostřednictvím Bazální stimulace pomohli vrátit se plně do života (po úrazech, onemocněních), nebo umožnili prožít jejich život v co nejvyšší možné míře kvality. Autor Bazální stimulace Prof. Dr. Andreas Fröhlich nám povolil dát do názvu společnosti jeho jméno. Je pro nás závazkem poskytovat vám služby v co nejvyšší kvalitě a rozvíjet další výzkum v Bazální stimulaci. Od roku 2005 s námi Česká televize natočila 4 dokumentární pořady o Bazální stimulaci. Byli jsme také hosty relace Dobré ráno v České televizi a v Radiožurnal.


23 let praxe
máme od roku 2000
Více než 27000 proškolených absolventů
Pojďte s námi cestou tradice, kvality a odbornosti
15.11. 2024

IX ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

S přednáškami autorů Bazální stimulace Prof. Dr. Andrease Fröhlicha a Prof. Christel Bienstein

Registrujte se