podle
Prof. Dr. Fröhlicha
První certifikované kurzy
o Bazální stimulaci v ČR a SR
+420 603 971 160
Po - Čt 8:00 - 15:00
8:00 - 14:00

Kontakt

Máte dotaz ke kurzu, Bazální stimulaci či čemukoli dalšímu. Rádi vám poradíme.

IMG_8195
Ing. Lucie Friedl
Organizátor akreditovaných vzdělávacích programů
Po - Čt 8:00 - 15:00
8:00 - 14:00

Adresa

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.

J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966 DIČ: CZ25889966 Datová schránka: 9rmb9wq

Společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 24700

Kontakty na konkrétní osoby

Pavel Friedl (zástupce ředitele)

Nejbližší kurzy

Pro začátečníky
Povinný kurz pro zdravotníky

Základní kurz

V kurzu se naučíte teoretická východiska Bazální stimulace, techniky somatických, vestibulárních a proprioreceptivních stimulací.
Absolvováním kurzu účastník získá: mezinárodní certifikát vydaný IFBS platný ve všech zemích EU, Švýcarsku, Norsku a ještě také osvědčení od příslušného ministerstva dle své profese.

Více o kurzu

Nejbližší termíny:

4. - 5.6.2024 Frýdek-Místek
26. - 27.9.2024 Bratislava
7. - 9.10.2024 Praha
Pro absolventy základního kurzu

Nástavbový kurz

V kurzu se naučíte nová teoretická východiska, somatickou stimulaci obličeje, bodovou orofaciální stimulaci dle prof. Moralese, diametrální somatickou stimulaci horních končetin (aplikuje se na spastických končetinách), orální, optické, auditivní, taktilně – haptické a olfaktorické stimulační nabídky. Absolvováním kurzu účastník získá: mezinárodní certifikát vydaný IFBS platný ve všech zemích EU, Švýcarsku, Norsku a ještě také osvědčení od příslušného ministerstva dle své profese.

Více o kurzu

Nejbližší termíny:

3. - 4.6.2024 Ostrava
4. - 5.6.2024 Praha
6. - 7.6.2024 Praha
Pro absolventy Nástavbového kurzu

Prohlubující kurz

V kurzu se naučíte nová teoretická východiska, diametrální somatickou stimulaci dolních končetin (aplikuje se na spastických končetinách) a celotělovou somatickou rozvíjející stimulaci. Absolvováním kurzu účastník získá: mezinárodní certifikát vydaný IFBS platný ve všech zemích EU, Švýcarsku, Norsku a ještě také osvědčení od příslušného ministerstva dle své profese.

Více o kurzu

Nejbližší termíny:

10.6.2024 Frýdek-Místek
20.11.2024 Praha
Pro absolventy Prohlubujícího kurzu I

Prohlubující kurz II

V kurzu se naučíte nová teoretická východiska a Homunculus-Pflegetherapie®.
Absolvováním kurzu účastník získá: mezinárodní certifikát vydaný IFBS platný ve všech zemích EU, Švýcarsku, Norsku a ještě také osvědčení od příslušného ministerstva dle své profese.

Pouze pro instituce

Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA® v paliativní péči

Cílem kurzu je prohloubit a rozšířit teoretické vědomosti a praktické dovednosti v konceptu Bazální stimulace, které se uplatňují v paliativní péči nejen o seniory, ale také o lidi s vrozenými těžkými mentálními a tělesnými postiženími a také v akutní nebo dlouhodobé postakutní následné medicíně. Kurz posiluje kompetence personálu, který doprovází umírající, tím zvyšuje úroveň kvality paliativní péče, důstojnost péče a zmírňuje utrpení.

Pouze pro instituce

Sexuální potřeby seniorek a seniorů z ošetřovatelského aspektu

Vzdělávací program zpracován na základě dlouhodobého vědeckého výzkumu v dizertační práci K. Maloň Friedlové. Výzkum se zabýval sexuálním chováním seniorek a seniorů v domovech pro seniory v České republice a na Slovensku a byl komparován s výsledky výzkumů zahraničních výzkumníků v domovech pro seniory v různých světadílech. Rešerže a analýzy „Pravidel (standardů) pro zacházení se sexualitou seniorů“ v domovech pro seniory v různých zemích světa v komparaci s českými a slovenskými domovy pro seniory prokázaly, že i pouze několikahodinové vzdělání personálu a zavedení „pravidel“ má veliký vliv na permisivitu postojů ošetřujících k sexualitě seniorů.

IBS v číslech

23
Let praxe
Máme od roku 2000
27000
Proškolených absolventů
Pojďte s námi cestou tradice, kvality a odbornosti
500
Institucí
Jsme proškolili v ČR a SR. Fakultní a univerzitní nemocnice, hospice, domovy sociálních služeb a speciální školy
310
Auditů
Které jsou podmínkou k získání certifikace instituce
8
Vědeckých kongresů
Které byly za účasti autorů Bazální stimulace a přednášejících z různých zemí EU
15.11. 2024

IX ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

S přednáškami autorů Bazální stimulace Prof. Dr. Andrease Fröhlicha a Prof. Christel Bienstein

Registrujte se