podle
Prof. Dr. Fröhlicha
První certifikované kurzy
o Bazální stimulaci v ČR a SR
+420 603 971 160
Po - Čt 8:00 - 15:00
8:00 - 14:00

Veřejné kurzy

Kurzy o Bazální stimulaci školíme od roku 2003 jako první instituce v ČR i na Slovensku. Za tu dobu jsme proškolili přes 27 000 účastníků a více než 500 institucí. Absolvujte váš kurz Bazální stimulace u těch nejpovolanějších.

foto 5_5
Pro začátečníky
Povinný kurz pro zdravotníky

Základní kurz

V kurzu se naučíte teoretická východiska Bazální stimulace, techniky somatických, vestibulárních a proprioreceptivních stimulací.
Absolvováním kurzu účastník získá: mezinárodní certifikát vydaný IFBS platný ve všech zemích EU, Švýcarsku, Norsku a ještě také osvědčení od příslušného ministerstva dle své profese.

Více o kurzu

Nejbližší termíny:

4. - 5.6.2024 Frýdek-Místek
26. - 27.9.2024 Bratislava
7. - 9.10.2024 Praha
Pro absolventy základního kurzu

Nástavbový kurz

V kurzu se naučíte nová teoretická východiska, somatickou stimulaci obličeje, bodovou orofaciální stimulaci dle prof. Moralese, diametrální somatickou stimulaci horních končetin (aplikuje se na spastických končetinách), orální, optické, auditivní, taktilně – haptické a olfaktorické stimulační nabídky. Absolvováním kurzu účastník získá: mezinárodní certifikát vydaný IFBS platný ve všech zemích EU, Švýcarsku, Norsku a ještě také osvědčení od příslušného ministerstva dle své profese.

Více o kurzu

Nejbližší termíny:

3. - 4.6.2024 Ostrava
4. - 5.6.2024 Praha
6. - 7.6.2024 Praha
Pro absolventy Nástavbového kurzu

Prohlubující kurz

V kurzu se naučíte nová teoretická východiska, diametrální somatickou stimulaci dolních končetin (aplikuje se na spastických končetinách) a celotělovou somatickou rozvíjející stimulaci. Absolvováním kurzu účastník získá: mezinárodní certifikát vydaný IFBS platný ve všech zemích EU, Švýcarsku, Norsku a ještě také osvědčení od příslušného ministerstva dle své profese.

Více o kurzu

Nejbližší termíny:

10.6.2024 Frýdek-Místek
20.11.2024 Praha
Pro absolventy Prohlubujícího kurzu I

Prohlubující kurz II

V kurzu se naučíte nová teoretická východiska a Homunculus-Pflegetherapie®.
Absolvováním kurzu účastník získá: mezinárodní certifikát vydaný IFBS platný ve všech zemích EU, Švýcarsku, Norsku a ještě také osvědčení od příslušného ministerstva dle své profese.

Pouze pro instituce

Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA® v paliativní péči

Cílem kurzu je prohloubit a rozšířit teoretické vědomosti a praktické dovednosti v konceptu Bazální stimulace, které se uplatňují v paliativní péči nejen o seniory, ale také o lidi s vrozenými těžkými mentálními a tělesnými postiženími a také v akutní nebo dlouhodobé postakutní následné medicíně. Kurz posiluje kompetence personálu, který doprovází umírající, tím zvyšuje úroveň kvality paliativní péče, důstojnost péče a zmírňuje utrpení.

Pouze pro instituce

Sexuální potřeby seniorek a seniorů z ošetřovatelského aspektu

Vzdělávací program zpracován na základě dlouhodobého vědeckého výzkumu v dizertační práci K. Maloň Friedlové. Výzkum se zabýval sexuálním chováním seniorek a seniorů v domovech pro seniory v České republice a na Slovensku a byl komparován s výsledky výzkumů zahraničních výzkumníků v domovech pro seniory v různých světadílech. Rešerže a analýzy „Pravidel (standardů) pro zacházení se sexualitou seniorů“ v domovech pro seniory v různých zemích světa v komparaci s českými a slovenskými domovy pro seniory prokázaly, že i pouze několikahodinové vzdělání personálu a zavedení „pravidel“ má veliký vliv na permisivitu postojů ošetřujících k sexualitě seniorů.

23
Let praxe
Máme od roku 2000
27000
Proškolených absolventů
Pojďte s námi cestou tradice, kvality a odbornosti
500
Institucí
Jsme proškolili v ČR a SR. Fakultní a univerzitní nemocnice, hospice, domovy sociálních služeb a speciální školy
310
Auditů
Které jsou podmínkou k získání certifikace instituce
8
Vědeckých kongresů
Které byly za účasti autorů Bazální stimulace a přednášejících z různých zemí EU

Reference

žlutá

Chtěla bych Vám ještě jednou tímto mailem poděkovat za úžasný kurz v Ostravě. Musím říci, že to byl pro mě jeden z nejlepších kurzů, na kterém jsem kdy byla. Váš úžasný přístup, propojení poznatků, Vaše odborné vědomosti a zkušenosti předané srozumitelnou a zážitkovou formou. Odnesla jsem si z kurzu opravdu hodně a tím, že jsme měli možnost si vše na vlastní kůži vyzkoušet a prožít si různé situace, jsou ty poznatky ještě hlubší.

Originální reference

Mgr. Monika Petrová
Klinická logopedka
9

Velmi Vám děkujeme za opravdu vydařený seminář!! Tolik krásných ohlasů. Veškerá zpětná vazba prostřednictvím dotazníků byla pozitivní! Účastníci děkovali za přínosné informace a Vaši profesionalitu. Nesmírně Vám děkujeme za Vaši ochotu na semináři přednášet! Jsme rádi, že můžeme tolik potřebné kurzy Bazální stimulace podporovat!

Originální reference

Tereza Říčařová, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Koordinátorka projektu
13

Obidva moduly sa stretli s mimoriadnym ohlasom účastníkov, aj vďaka skvelému prístupu pani lektorky, získané poznatky z konceptu Bazálnej stimulácie sa s úspechom okamžite aplikujú v liečebnorehabilitačných postupoch u našich pacientov, obzvlášť v detskom veku (detská mozgová obrna, apatické syndrómy apod.), aj so súčasnou edukáciou ich rodičov (sprievodcov), ale aj u dospelých pacientov, predovšetkým, po prekonanej cievnej mozgovej príhode.

Originální reference

MUDr. Vladimír Čavoj, špecializovaný liečebný ústav Marína
Riaditeľ
team

O Institutu bazální stimulace

Jsme tady pro vás a vaše klienty, abychom jim prostřednictvím Bazální stimulace pomohli vrátit se plně do života (po úrazech, onemocněních), nebo umožnili prožít jejich život v co nejvyšší možné míře kvality. Autor Bazální stimulace Prof. Dr. Andreas Fröhlich nám povolil dát do názvu společnosti jeho jméno. Je pro nás závazkem poskytovat vám služby v co nejvyšší kvalitě a rozvíjet další výzkum v Bazální stimulaci. Od roku 2005 s námi Česká televize natočila 4 dokumentární pořady o Bazální stimulaci. Byli jsme také hosty relace Dobré ráno v České televizi a v Radiožurnal.


23 let praxe
máme od roku 2000
Více než 27000 proškolených absolventů
Pojďte s námi cestou tradice, kvality a odbornosti
15.11. 2024

IX ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

S přednáškami autorů Bazální stimulace Prof. Dr. Andrease Fröhlicha a Prof. Christel Bienstein

Registrujte se