podle
Prof. Dr. Fröhlicha
První certifikované kurzy
o Bazální stimulaci v ČR a SR
+420 603 971 160
Po - Čt 8:00 - 15:00
8:00 - 14:00

PhDr. Karolína Maloň Friedlová, PhD.

Ředitelka a jednatelka společnosti INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA® s.r.o.
Praxisbegleiter für Basale Stimulation® in der Pflege
Odborný garant vzdělávacích akcí

  • Publikační činnost PhDr. Karolíny Friedlové, PhD.
  • 23 let konceptu Bazální stimulace v České a Slovenské republice
  • Od roku 2018 je PhDr. Karolína Maloň Friedlová, PhD. členkou Mezinárodní curriculární skupiny v Hannoveru pro vzdělávání certifikovaných lektorů konceptu Bazální stimulace.
  • 19. – 21. 2. 2019 lektorovala PhDr. Karolína Maloň Friedlová, PhD. ve spolupráci s prof. PhDr. PaedDr. Miloňem Potměšilem, PhD. Základní kurz Bazální stimulace na Leshan Normal University v Číně
  • 4. – 6.7.2012 lektorovala historicky první kurz Bazální stimulace na Ukrajině, Dětský domov ve Vilšanech.
  • Výroční shromáždění Mezinárodní asociace Bazální stimulace® zvolilo 7. května 2010 v německém Frankfurtu nad Mohanem v tajném hlasování novou prezidentku. Stala se jí PhDr. Karolína Maloň Friedlová, PhD. dosavadní ředitelka INSTITUTu Bazální stimulace®, jediná licencovaná lektorka a přední propagátorka konceptu v České republice.
  • PhDr. Karolína Maloň Friedlová, PhD. reprezentovala Českou republiku odbornou přednáškou na Mezinárodní konferenci v Hamburku ve dnech 17. – 18.5.2008.
  • Od roku 2003 působí jako externí vyučující na Ostravské univerzitě v Ostravě. V současné době na Lékařské fakultě.

Témata bakalářských, magisterských a rigorózních prací, které vedla PhDr. Karolína Maloň Friedlová, PhD.

Alice Lysková: Sledování významu použití techniky masáže stimulující dýchání v konceptu Bazální stimulace (Ostravská univerzita, bakalářská práce, 2006)

Věra Wolffová: Implementace konceptu Bazální stimulace® do ošetřovatelské praxe (Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, bakalářská práce, 2006)

Blanka Benadová: Kvalita života u lidí s roztroušenou sklerózou v perspektivě Bazální stimulace® (Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, bakalářská práce, 2009)

Monika Urbančíková: Uplatnění prvků Bazální stimulace® v ošetřovatelské péči (Slezská univerzita Opava, Fakulta veřejných politik, bakalářská práce 2009)

Gabriela Josefusová: Bazální stimulace® v pediatrickém ošetřovatelství (Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, bakalářská práce, 2009)

Táňa Bártová: Efektivita implementace konceptu Bazální stimulace® do ošetřovatelské péče v Městské nemocnici Ostrava (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžběty v Bratislavě, rigorózní práce, 2010)

Eva Foltisová: Bazální stimulace® v práci všeobecných sester na jednotkách intenzivní péče (Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, bakalářská práce, 2010)

Pavlína Rumanová: Využití prvků konceptu Bazální stimulace® v práci všeobecné sestry (Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, bakalářská práce, 2010)

Petr Hoffmann: Bazální stimulace®, její znalost a využití v České a Slovenské republice (Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, bakalářská práce, 2011)

Daniela Lipinská: Využití kombinace postupů konceptu Bazální stimulace® a Vojtovy metody v praxi (Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, bakalářská práce, 2011)

Lucie Kubíková: Kinestetika – jak usnadnit práci sestrám (Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, bakalářská práce, 2012)

Dagmar Odložilíková: Úroveň teoretických znalostí a zkušeností sester s realizací konceptu Bazální stimulace (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, bakalářská práce, 2014)

Marie Stecová: Analýza integrace konceptu Bazální stimulace® do základní ošetřovatelské péče na certifikovaném a necertifikovaném pracovišti (Vysoká škola Zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty v Bratislavě, bakalářská práce, 2015)

Nikola Janová: Implementace konceptu Bazální stimulace do ošetřovatelské péče ve vybraných zařízeních sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (Slezská univerzita v Opavě, bakalářská práce, 2016)

Marie Šimková: Implementace konceptu Bazální stimulace do ošetřovatelského procesu v Masarykově onkologickém ústavu (Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, diplomová práce, 2016)

Petra Galková: Sexuální chování seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb v Ostravě (Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, bakalářská práce, 2017)

Romana Glen: Uplatnění konceptu Bazální stimulace na neonatologických jednotkách intenzivní péče (Vysoká škola Zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna Příbram, bakalářská práce, 2021)

Odborná konzultace těchto prací:

Martina Pochybová: Bazálna stimulacia v intenzívnej starostlivosti (Univerzita Komenského v Bratislavě, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, diplomová práce, 2006)

Veronika Ječná: Využití konceptu Bazální stimulace® v péči o jedince s kombinovanými vadami (Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, bakalářská práce, 2009)

Miroslava Tatarková: Bazalna stimulacia v starostlivosti o pacienta s diagnózou kóma vigile (Univerzita Komenského v Bratislavě, Jesseniova lékárska fakulta v Martine, bakalářská práce, 2009)

Adéla Stehlíková: Bazální stimulace® jako prostředek komunikace sestra-klient/pacient (Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií, bakalářská práce, 2009)

IBS spolupracuje s NCO NZO (Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů)

od r. 2003. Poskytuje vzdělávání v akreditovaném trojmodulovém vzdělávacím programu Bazální stimulace®. Přehledy závěrečných prací, které byly absolventy tohoto vzdělávacího programu úspěšně obhájeny. Vedoucí prací PhDr. Karolína Maloň Friedlová, PhD. ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

PhDr. Karolína Maloň Friedlová, PhD.

Je první certifikovanou lektorkou konceptu Bazální stimulace® s mezinárodní licencí v České a Slovenské republice. Od roku 2000 zavádí tento koncept do péče ve zdravotnictví, v sociálních službách a v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. S konceptem se seznámila v 90. letech minulého století během svého několikaletého působení na klinice v Rakousku a Univerzitní klinice v Mnichově. Vystudovala ošetřovatelství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Dvouleté specializační certifikační studium lektora konceptu Bazální stimulace vystudovala ve Vídni. V roce 2007 obhájila rigorózní práci na téma   Vliv osobnosti lektora na kvalitu výstupních vědomostí a dovedností absolventů kurzů Bazální stimulace. V roce 2019 úspěšně ukončila doktorandské studium. Ve své vědecké dizertační práci se zabývala sexuálními potřebami seniorek a seniorů z ošetřovatelského aspektu v zařízeních sociálních služeb v České a Slovenské republice.

V současné době je ředitelkou INSTITUTu Bazální stimulace podle Prof.Dr. FROHLICHA, který založila v roce 2005 a na nějž přešla realizace certifikovaných kurzů, auditů, česko-slovenských kongresů Bazální stimulace, konzultačních činností a sběru statistických výstupů z proškolených a certifikovaných pracovišť. INSTITUT je akreditovanou vzdělávací institucí s akreditací Ministerstva zdravotnictví České republiky, Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, Ministerstva školství České republiky a Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky.

Je členkou Internationaler Förderverein Basale Stimulation® e.V. V roce 2010 byla zvolena na valné hromadě ve Frankfurktu n.M. do funkce prezidentky této mezinárodní organizace, kterou vykonávala do roku 2011.

Úzce spolupracuje s autory konceptu Bazální stimulace prof. Dr. A. Fröhlichem a prof. CH. Bienstein na rozvoji konceptu a podílí se na výzkumu. Je autorkou odborných knih a také desítek odborných článků. Zorganizovala a byla prezidentkou 8 odborných vědeckých kongresů Bazální stimulace s mezinárodní účastí. Od roku 2003 působí také jako vysokoškolský pedagog, v současné době na lékařské fakultě Ostravské univerzity.

V roce 2005, 2010 a 2013 byla vyzvána Českou televizí, aby z pozice odborníka spolupracovala na tvorbě scénářů a natáčení dokumentárních pořadů o Bazální stimulaci.

Od roku 2011 je organizátorkou veřejné charitativní akce „Každý metr pomáhá“, která se koná během Mistrovství ČR v horském maratonu Beskydská sedmička (B 7). Je patronkou občanských sdružení Domeček v Ostravě, ŠAFRÁN dětem v Praze.

V roce 2015 jí byla udělena Cena za mimořádný přínos v oboru gerontologie v kategorii zdravotnicko – sociální za prosazování konceptu Bazální stimulace v České republice a v zahraničí“. Cena byla udělena u příležitosti konání XIX. ročníku gerontologického kongresu v Ostravě.

15.11. 2024

IX ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

S přednáškami autorů Bazální stimulace Prof. Dr. Andrease Fröhlicha a Prof. Christel Bienstein

Registrujte se