podle
Prof. Dr. Fröhlicha
První certifikované kurzy
o Bazální stimulaci v ČR a SR
+420 603 971 160
Po - Čt 8:00 - 15:00
8:00 - 14:00

Kurzy bazální stimulace na míru

Základní kurz je akreditovaným vzdělávacím programem. Akreditace je udělena těmito ministerstvy: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo zdravotnictví SR.
Zdravotnickým pracovníkům, pro které máme akreditaci MZ ČR navedeme po absolvování kurzu ,,zvláštní odbornou způsobilost,, do registru MZ ČR, do kterého máme jako akreditovaná instituce vstup.

Nástavbový kurz je akreditovaným vzdělávacím programem. Akreditace je udělena těmito ministerstvy: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo zdravotnictví SR.

Prohlubující kurz je akreditovaným vzdělávacím programem. Akreditace je udělena těmito ministerstvy: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Všechny kurzy jsou pořádány na základě licenční smlouvy Internationaler Forderverein Basale Stimulation®. Každý absolvent získá mezinárodní certifikát s platností EU, Švýcarsko a Norsko.

Co vaše instituce získá

Vaši zaměstnanci budou umět aplikovat techniky Bazální stimulace na vašich klientech
Absolvováním kurzu si vaši zaměstnanci rozšíří portfolio svých odborných kompetencí
Kvalita vámi poskytované péče se zvýší
Empatickou péči dle Bazální stimulace si získáte větší důvěru vašich klientů a jejich příbuzných
Splníte zákonnou povinnost vzdělávat své zaměstnance v akreditovaném vzdělávacím programu
Proškolení části vašeho týmu je prvním krokem k certifikaci vaši instituce

TŘI TYPY KURZŮ PRO INSTITUCE

Pro začátečníky
Povinný kurz pro zdravotníky

Základní kurz

V kurzu se naučíte teoretická východiska Bazální stimulace, techniky somatických, vestibulárních a proprioreceptivních stimulací.
Absolvováním kurzu účastník získá: mezinárodní certifikát vydaný IFBS platný ve všech zemích EU, Švýcarsku, Norsku a ještě také osvědčení od příslušného ministerstva dle své profese.

Více o kurzu
Pro absolventy základního kurzu

Nástavbový kurz

V kurzu se naučíte nová teoretická východiska, somatickou stimulaci obličeje, bodovou orofaciální stimulaci dle prof. Moralese, diametrální somatickou stimulaci horních končetin (aplikuje se na spastických končetinách), orální, optické, auditivní, taktilně – haptické a olfaktorické stimulační nabídky. Absolvováním kurzu účastník získá: mezinárodní certifikát vydaný IFBS platný ve všech zemích EU, Švýcarsku, Norsku a ještě také osvědčení od příslušného ministerstva dle své profese.

Více o kurzu
Pro absolventy Nástavbového kurzu

Prohlubující kurz

V kurzu se naučíte nová teoretická východiska, diametrální somatickou stimulaci dolních končetin (aplikuje se na spastických končetinách) a celotělovou somatickou rozvíjející stimulaci. Absolvováním kurzu účastník získá: mezinárodní certifikát vydaný IFBS platný ve všech zemích EU, Švýcarsku, Norsku a ještě také osvědčení od příslušného ministerstva dle své profese.

Více o kurzu

Pro koho je kurz určený

  • Poskytovatele zdravotní péče: lékaře a nelékařská zdravotnická povolání (všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, psycholog, zdravotně sociální pracovník, zdravotnický záchranář, praktická sestra, léčebný pedagog)
  • Poskytovatele sociálních služeb: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a vedoucí pracovníci v sociálních službách
  • Speciální pedagog, asistent pedagoga, vychovatel
  • Studenty a pedagogy univerzit studijních oborů ošetřovatelství, fyzioterapie, ergoterapie, speciální pedagogika

PŘIDEJTE SE K více než 500 SPOKOJENÝM INSTITUCÍM

Naše kurzy si objednaly fakultní nemocnice, univerzitní nemocnice, lokální nemocnice, odborné léčebné ústavy, rehabilitační ústavy, hospice, domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, speciální školy a univerzity pro své studenty a pedagogy.


23
Let praxe
Máme od roku 2000
27000
Proškolených absolventů
Pojďte s námi cestou tradice, kvality a odbornosti
500
Institucí
Jsme proškolili v ČR a SR. Fakultní a univerzitní nemocnice, hospice, domovy sociálních služeb a speciální školy
310
Auditů
Které jsou podmínkou k získání certifikace instituce
8
Vědeckých kongresů
Které byly za účasti autorů Bazální stimulace a přednášejících z různých zemí EU

Reference

V průběhu let bylo proškoleno celkem 54 zaměstnanců v základním kurzu. Práci s konceptem Bazální stimulace využívají pracovníci v sociálních službách a pedagogičtí pracovníci. Pro pedagogické pracovníky je koncept BS důležitým zdrojem vědomostí na jehož základě mohou kvalitněji a cíleně strukturovat individuální potřeby dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (Denní stacionář, Odlehčovací služba, Sociální rehabilitace pobytová). Práci mohou strukturovat tak, aby akceptovala zdravotní znevýhodnění dítěte a podpořila případně práci v domácím prostředí (Raná péče).

Mgr. Matěj Lipský, Ph. D., Centrum sociálních služeb Tloskov
Ředitel

Ve jméně našich kolegyň chci velmi pěkně poděkovat PhDr. Friedlové za její vysoce odborný, profesionální a lidský přístup, který v nás zanechal hluboký dojem. Pro všechny zúčastněné bylo osobní střetnutí s paní doktorkou impulzem implementovat Bazální stimulaci v praxi ještě intenzivněji a komplexněji než doteď.

PeadDr. Blanka Bozdošová, Spojená škola internátní Vranov nad Topľou
Speciální pedagog pro žáky s pervazivními vývojovými poruchami a psychosociálním narušením

Dovolte mi poděkovat za Nástavbový kurz Bazální stimulace a pana lektora MUDr. Zdeňka Novotného. Pan doktor byl naprosto úžasný a lidský, profesionální a vůdčí, prostě tak šarmantní, že jsme všichni z něho a obsahu kurzu byli nadšení.

Domovy Na Třešňovce, Česká Skalice
Sociální pracovnice

FOTOGRAFIE Z KURZU

Bratislava ZK 14.10.

cena na míru

  • Kurz vytvořený na míru potřebám vašich pacientů nebo klientů
  • Každý člen vašeho týmu obdrží certifikát dle své profese (MZ ČR,MPSV, MŠMT,MZ SR)

POPTÁVKA KURZŮ NA MÍRU PRO INSTITUCE

Napište nám vaše požadavky a my vám do 48 hodin pošleme nabídku šitou na míru pro vaši instituci

Odesláním formuláře uděluji souhlas společnosti INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o..
ke zpracování mých osobních údajů v souladu s evropským nařízením GDPR.

Nevíte co vybrat?

Ing. Lucie Friedl
603971160
8:00 - 15:00
team

O Institutu bazální stimulace

Jsme tady pro vás a vaše klienty, abychom jim prostřednictvím Bazální stimulace pomohli vrátit se plně do života (po úrazech, onemocněních), nebo umožnili prožít jejich život v co nejvyšší možné míře kvality. Autor Bazální stimulace Prof. Dr. Andreas Fröhlich nám povolil dát do názvu společnosti jeho jméno. Je pro nás závazkem poskytovat vám služby v co nejvyšší kvalitě a rozvíjet další výzkum v Bazální stimulaci. Od roku 2005 s námi Česká televize natočila 4 dokumentární pořady o Bazální stimulaci. Byli jsme také hosty relace Dobré ráno v České televizi a v Radiožurnal.


23 let praxe
máme od roku 2000
Více než 27000 proškolených absolventů
Pojďte s námi cestou tradice, kvality a odbornosti
15.11. 2024

IX ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

S přednáškami autorů Bazální stimulace Prof. Dr. Andrease Fröhlicha a Prof. Christel Bienstein

Registrujte se