podle
Prof. Dr. Fröhlicha
První certifikované kurzy
o Bazální stimulaci v ČR a SR
+420 603 971 160
Po - Čt 8:00 - 15:00
8:00 - 14:00

Nabídka pro instituce bude upravena dle vašich požadavků. Pro jednotlivce nabízíme veřejné kurzy.

Nabídka pro instituce

Kurzy o bazální stimulaci školíme od roku 2003 jako první instituce v ČR i na Slovensku. Za tu dobu jsme proškolili přes 27 000 účastníků a přes 500 institucí. Umožněte vašim zaměstnancům proškolení různých profesí v jednom kurzu. Každá profese obdrží certifikát od příslušného ministerstva o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Máme akreditace: MZ ČR, MPSV, MŠMT a MZ SR. Jedinečná příležitost v jednom kurzu proškolit multidisciplinární tým (lékaři, sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, záchranáři, psychologové, logopedové, pracovníci v sociálních službách a speciální pedagogové a jejich asistenti).

Kurz bude orientován na cílovou skupinu vašich pacientů, klientů nebo žáků (speciální školy), nejen obsahově ale i cenově. Přijedeme do vašich prostor a kurz připravíme pro vás na míru.

Zdravotnické profese získají od MZ ČR „zvláštní odbornou způsobilost“ a od MZ SR „certifikovanou pracovní činnost“.

Bratislava ZK 14.10.

Kurzy bazální stimulace na míru

Základní kurz je akreditovaným vzdělávacím programem. Akreditace je udělena těmito ministerstvy: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo zdravotnictví SR.

Nástavbový kurz je akreditovaným vzdělávacím programem. Akreditace je udělena těmito ministerstvy: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo zdravotnictví SR.

Prohlubující kurz je akreditovaným vzdělávacím programem. Akreditace je udělena těmito ministerstvy: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Vaši zaměstnanci budou umět aplikovat techniky Bazální stimulace na vašich klientech
Certifikát Mezinárodní asociací Bazální stimulace®) s platností ve všech zemích EU a Norsku a Švýcarsku
Absolvováním kurzu si vaši zaměstnanci rozšíří portfolio svých odborných kompetencí
Kvalita vámi poskytované péče se zvýší
Proškolení části vašeho týmu je prvním krokem k certifikaci vaši instituce
Splníte zákonnou povinnost vzdělávat své zaměstnance v akreditovaném vzdělávacím programu
Empatickou péči dle Bazální stimulace si získáte větší důvěru vašich klientů a jejich příbuzných
Více o kurzech na míru
IMG_8302

Rozšiřující kurzy

Sexuální potřeby seniorek a seniorů z ošetřovatelského aspektu

Vzdělávací program zpracován na základě dlouhodobého vědeckého výzkumu v dizertační práci K. Maloň Friedlové. Výzkum se zabýval sexuálním chováním seniorek a seniorů v domovech pro seniory v České republice a na Slovensku a byl komparován s výsledky výzkumů zahraničních výzkumníků v domovech pro seniory v různých světadílech. Rešerže a analýzy „Pravidel (standardů) pro zacházení se sexualitou seniorů“ v domovech pro seniory v různých zemích světa v komparaci s českými a slovenskými domovy pro seniory prokázaly, že i pouze několikahodinové vzdělání personálu a zavedení „pravidel“ má veliký vliv na permisivitu postojů ošetřujících k sexualitě seniorů.

Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA® v paliativní péči

Kurzy Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA® v paliativní péči školíme od roku 2020. Kurz je akreditovaným vzdělávacím programem MPSV pro pracovníky v sociálních službách a probíhá dle podmínek a licenční smlouvy s Internationaler Förderverein Basale Stimulation® e. V. (Mezinárodní asociací Bazální stimulace®), je označován jako „tématický kurz“ (Themenkurs) s časovou dotací 8 vyučujících hodin a výstupem je certifikát od Internationaler Förderverein Basale Stimulation® e. V.  s platností ve všech zemích EU, Norsku a Švýcarsku.
Do výuky jsou implementovány taktéž výsledky z auditů hospiců, které prokázaly velký význam implementace Bazální stimulace do paliativní péče. Audity prováděla Karolína Friedlová.

8 vyučovacích hodin
Autorské texty od Karolíny Friedlové
Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu MPSV
Více o rozšiřujících kurzech
certifikát 2.9.2022

Audit

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA® poskytuje od roku 2006 odborné audity (supervize) a odborné poradenství proškoleným pracovištím.
Auditorem je PhDr. Karolína Maloň Friedlová, PhD.,Praxisbegleiter für Basale Stimulation nach Prof. Dr. Fröhlich®, Nr. 608 v EU Certifikovaný lektor a auditor konceptu Bazální stimulace s mezinárodní licencí pro země EU a Švýcarsko a Norsko.

Se zjištěnými informacemi je nakládáno s ohledem na ochranu objednavatele a nezpřístupňují se třetí straně. Audity jsou poskytovány na základě uzavřené smlouvy mezi objednatelem a poskytovatelem.

Auditor zpracovává o průběhu auditu protokol, který obdrží objednatel auditu. Auditor na základě zjištěných fakt, která musí splňovat kritéria pro péči v konceptu Bazální stimulace®, rozhodne o vydání certifikátu Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace®.

Certifikát je pod garancí Mezinárodní asociace Bazální stimulace® a jeho platnost je 36 měsíců. Prodloužení certifikace je možné na základě dalšího auditu.

Před konáním auditu obdrží objednavatel auditu manuál se stanovenými kritérii pro certifikaci pracoviště (poskytovatel zdravotní péče nebo sociálních služeb). V případě auditů ve školských zařízeních je prováděna analýza a korekce implementace konceptu Bazální stimulace® do školských vzdělávacích plánů a individuálních vzdělávacích plánů.

Získání prestižní certifikace od IBS
Certifikované instituce prezentujeme na mezinárodních Česko-slovenských kongresech, na kterých jsou autoři Bazální stimulace
Certifikované instituce jsou v péči IBS a mají bezplatné poradenství od Karolíny Friedlové
Více o auditu

Reference

stažený soubor (1)

Kurzu se zúčastnilo 23 osob, lékaři a sestry, všichni shodně konstatovali, že PhDr. Karolína Friedlová přistupovala k vedení školení vysoce profesionálně, prokazovala mimořádné vědomosti z přednášené problematiky a vysokou teoretickou i praktickou erudici. V rámci diskuzí ochotně a profesionálně zodpovídala na praktické otázky týkající se aplikace Bazální stimulace u kriticky nemocných a extrémně nezralých novorozenců. Účastníci ocenili i velmi přátelskou atmosféru, způsob realizace kurzu jako i osobnost lektorky můžeme jednoznačně doporučit i ostatním.

Originální reference

Prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc., Neonatologická klinika JLF UK a UNM Martin
Přednosta Neonatologické kliniky JLF UK a UNM Martin
stažený soubor

Ve jméně našich kolegyň chci velmi pěkně poděkovat PhDr. Friedlové za její vysoce odborný, profesionální a lidský přístup, který v nás zanechal hluboký dojem. Pro všechny zúčastněné bylo osobní střetnutí s paní doktorkou impulzem implementovat Bazální stimulaci v praxi ještě intenzivněji a komplexněji než doteď.

Originální reference

PeadDr. Blanka Bozdošová, Spojená škola internátní Vranov nad Topľou
Speciální pedagog pro žáky s pervazivními vývojovými poruchami a psychosociálním narušením
32

Chcem Vám poďakovať v mene lekárov, fyzioterapeutov a zdravotných sestier, ktoré sa zúčastnili Základného kurzu Bazálnej stimulácie na východe Slovenska, za Váš nielen vysoko profesionálny, ale aj ľudský prístup pri prezentovaní a odovzdávaní Vašich cenných poznatkov a skúseností pri ošetrovateľskej starostlivosti chorého pacienta s pohybovým handicapom. V postupoch bazálnej stimulácie sme získali nové terapeutické možnosti pri ošetrovaní našich pacientov, čo prispelo k skvalitneniu ich starostlivosti. Úprimne sa tešíme na ďalšie stretnutie a výmenu prvých skúseností pri pokračovaní kurzu.

Originální reference

MUDr. Miriam Dziaková, PhD., Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, UNLP Košice
Primárka OFBLR
23
Let praxe
Máme od roku 2000
27000
Proškolených absolventů
Pojďte s námi cestou tradice, kvality a odbornosti
500
Institucí
Jsme proškolili v ČR a SR. Fakultní a univerzitní nemocnice, hospice, domovy sociálních služeb a speciální školy
310
Auditů
Které jsou podmínkou k získání certifikace instituce
8
Vědeckých kongresů
Které byly za účasti autorů Bazální stimulace a přednášejících z různých zemí EU
team

O Institutu bazální stimulace

Jsme tady pro vás a vaše klienty, abychom jim prostřednictvím Bazální stimulace pomohli vrátit se plně do života (po úrazech, onemocněních), nebo umožnili prožít jejich život v co nejvyšší možné míře kvality. Autor Bazální stimulace Prof. Dr. Andreas Fröhlich nám povolil dát do názvu společnosti jeho jméno. Je pro nás závazkem poskytovat vám služby v co nejvyšší kvalitě a rozvíjet další výzkum v Bazální stimulaci. Od roku 2005 s námi Česká televize natočila 4 dokumentární pořady o Bazální stimulaci. Byli jsme také hosty relace Dobré ráno v České televizi a v Radiožurnal.


23 let praxe
máme od roku 2000
Více než 27000 proškolených absolventů
Pojďte s námi cestou tradice, kvality a odbornosti
15.11. 2024

IX ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

S přednáškami autorů Bazální stimulace Prof. Dr. Andrease Fröhlicha a Prof. Christel Bienstein

Registrujte se