podle
Prof. Dr. Fröhlicha
První certifikované kurzy
o Bazální stimulaci v ČR a SR
+420 603 971 160
Po - Čt 8:00 - 15:00
8:00 - 14:00
Pro absolventy základního kurzu
IMG_6898

Nástavbový kurz

Nástavbové kurzy (level 2) o Bazální stimulaci školíme od roku 2004 jako první instituce v ČR i na Slovensku. Za tu dobu jsme proškolili přes 27 000 účastníků a přes 500 institucí. Absolvujte náš Nástavbový kurz Bazální stimulace s akreditacemi MZ SR, MPSV i MŠMT. Dle své profese obdržíte certifikát příslušného ministerstva. Multidisciplinární tým se proto může proškolit celý (lékaři, sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, záchranáři, psychologové, logopedové, pracovníci v sociálních službách a speciální pedagogové a jejich asistenti).

Lékaři, sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuti, logopedové, psychologové, praktické sestry a léčební pedagogové ze Slovenské republiky obdrží od MZ SR ,,certifikovanou pracovní činnost,, (30 kreditů)

Zobrazit termíny
16,5 vyučovacích hodin (+8 hodin samostudia), rozložení do dvou dnů
Autorská skripta od Karolíny Friedlové
Certifikát platný v EU, Švýcarsku a Norsku od Internationaler Forderverein Basale Stimulation®
Certifikát MZ SR kterým získáte certifikovanou pracovní činnost (lékař, sestra, porodní asistentka, praktická sestra, fyzioterapeut, logoped, psycholog a léčebný pedagog)
Osvědčení MŠMT ČR pro speciální pedagogy, asistenty pedagoga, vychovatele o absolvování 16,5 hodinového akreditovaného programu
Osvědčení MPSV ČR pro pracovníky v sociálních službách o absolvování 16,5 hodinového akreditovaného programu
Naučíte se další techniky somatických stimulací a optickou, sluchovou, taktilně-haptickou, čichovou a orální stimulaci
Teoretická výuka doplněná o sebeprožitková cvičení
Praktický nácvik technik probíhá ve dvojicích

Nejbližší termíny

13. - 14.9.2024
Frýdek-Místek
7 z 30 volných míst
6 690 Kč
276 €
Adresa
Hostinec U Křivého psa, Slezská 1079, 738 01 Frýdek Místek
Další informace

První den je začátek kurzu v 9:00 a konec kurzu 16:45. Druhý den kurzu je naplánován lektorem po dohodě s účastníky.
V ceně kurzu je zahrnuta káva a čaj.

Podrobné informace o vzdělávacím programu zde: https://www.bazalni-stimulace.cz/kurz/nastavbovy-kurz/

Vzdělávací program je určen pro:

 • lékaře a nelékařská zdravotnická povolání – všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped ve zdravotnictví, klinický logoped, masér, psycholog, psycholog ve zdravotnictví, sanitář, ošetřovatel, praktická sestra
 • poskytovatele sociálních služeb – pečovatelka, ošetřovatelka, sociální pracovník, vedoucí pracovník v sociálních službách
 • speciální pedagogy, asistent pedagoga, vychovatel, liečebný pedagog, vyučující na univerzitách a odborných školách
 • laiky – příbuzné, rodiče, neodborné zájemce

Účastníci obdrží originální autorská skripta.

Další informace na: institut@bazalni-stimulace.cz

na přání
ve vaší instituci

Cíl kurzu

Získání teoretických vědomostí a praktických dovedností somatické stimulace, optické, sluchové, taktilně-haptické, čichové a orální stimulace

Co se naučíte a získáte

 • V kurzu se naučíte rozšiřující teoretické poznatky o Bazální stimulaci a techniky somatických stimulací pro uvolňování spastických končetin. Také terapii poruch polykání (somatická stimulace obličeje, techniky orálních stimulací a Bodovou orofaciální stimulaci dle Prof. Moralese)
 • Techniky a teoretické podklady pro stimulaci optickou, sluchovou, taktilně-haptickou a čichovou
 • Význam a implementaci autobiografické anamnézy do péče nebo pedagogické praxe
 • Certifikát od Internationaler Forderverein Basale Stimulation® s platností ve všech zemích EU a Norsku a Švýcarsku a osvědčení MŠMT, MPSV a MZ SR.

Pro koho je kurz určený

 • Poskytovatele zdravotní péče: lékaře a nelékařská zdravotnická povolání (všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, psycholog, zdravotně sociální pracovník, zdravotnický záchranář, praktická sestra, léčebný pedagog)
 • Poskytovatele sociálních služeb: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a vedoucí pracovníci v sociálních službách
 • Speciální pedagogy, vychovatele a asistenty pedagoga
 • Vyučující všech zmíněných oborů na univerzitách nebo VOŠ, popř. SŠ

Délka kurzu

2 dny
16,5 hodin

Jak kurz probíhá

Průběh kurzu

Teoretická výuka je proložena sebeprožitkovými cvičeními, praktická výuka probíhá ve dvojicích. Účastníci se na sobě učí stimulační techniky pod pečlivou kontrolou lektora. Během kurzu se intenzivně pracuje se skripty, které účastníci obdrží na začátku kurzu.

HODNOCENÍ ÚČASTNÍKŮ KURZŮ

logo

Ve dnech 8.-9.2.2021 se na naší škole uskutečnil Nástavbový kurz Bazální stimulace, který jako lektor vedl MUDr. Zdeněk Novotný. Všichni účastníci, učitelé a asistenti pedagoga, se shodli na tom, že kurz byl realizován na vysoké profesionální úrovni. Veškeré poznatky a dovednosti, které si účastníci osvojili, budou moci, v různé míře, aplikovat při své práci s našimi žáky. Ujistili jsme se také, že metody a postupy práce, které již využíváme při naší pedagogické práci, jsou často postaveny na principech konceptu Bazální stimulace. Pan doktor Novotný byl pro nás velkou inspirací a jeho výklad byl srozumitelný, jasný a smysluplný.

Originální reference

Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka
Ředitelka
6

Touto cestou by som Vám rada v mene svojom, ako aj ostatných zamestnancov Detského domova v Košiciach, ktorí sa zúčastnili základného, ako aj nadstavbového kurzu bazálnej stimulácie, srdečne poďakovala za vysoko odborne a ľudsky vedený kurz, ktorý výrazne obohatil našich zamestnancov v starostlivosti o ťažko zdravotne postihnuté deti, ktorých opatera je súčasťou nášho každodenného života.

Originální reference

Mgr. Komorová Silvia, Detský domov Košice
Riaditeľka
domovy na stresnovce

Dovolte mi poděkovat za Nástavbový kurz Bazální stimulace a pana lektora MUDr. Zdeňka Novotného. Pan doktor byl naprosto úžasný a lidský, profesionální a vůdčí, prostě tak šarmantní, že jsme všichni z něho a obsahu kurzu byli nadšení.

Originální reference

Domovy Na Třešňovce, Česká Skalice
Sociální pracovnice

Fotografie z kurzu

13. - 14.9.2024
Frýdek-Místek
7 z 30 volných míst
6 690 Kč
276 €
Adresa
Hostinec U Křivého psa, Slezská 1079, 738 01 Frýdek Místek
Další informace

První den je začátek kurzu v 9:00 a konec kurzu 16:45. Druhý den kurzu je naplánován lektorem po dohodě s účastníky.
V ceně kurzu je zahrnuta káva a čaj.

Podrobné informace o vzdělávacím programu zde: https://www.bazalni-stimulace.cz/kurz/nastavbovy-kurz/

Vzdělávací program je určen pro:

 • lékaře a nelékařská zdravotnická povolání – všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped ve zdravotnictví, klinický logoped, masér, psycholog, psycholog ve zdravotnictví, sanitář, ošetřovatel, praktická sestra
 • poskytovatele sociálních služeb – pečovatelka, ošetřovatelka, sociální pracovník, vedoucí pracovník v sociálních službách
 • speciální pedagogy, asistent pedagoga, vychovatel, liečebný pedagog, vyučující na univerzitách a odborných školách
 • laiky – příbuzné, rodiče, neodborné zájemce

Účastníci obdrží originální autorská skripta.

Další informace na: institut@bazalni-stimulace.cz

Nevyhovuje vám žádný termín?

Zadejte váš e-mail a jakmile vypíšeme nový kurz, pošleme vám podrobné informace okamžitě do vašeho e-mailu.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
23
Let praxe
Máme od roku 2000
27000
Proškolených absolventů
Pojďte s námi cestou tradice, kvality a odbornosti
500
Institucí
Jsme proškolili v ČR a SR. Fakultní a univerzitní nemocnice, hospice, domovy sociálních služeb a speciální školy
310
Auditů
Které jsou podmínkou k získání certifikace instituce
8
Vědeckých kongresů
Které byly za účasti autorů Bazální stimulace a přednášejících z různých zemí EU
team

O Institutu bazální stimulace

Jsme tady pro vás a vaše klienty, abychom jim prostřednictvím Bazální stimulace pomohli vrátit se plně do života (po úrazech, onemocněních), nebo umožnili prožít jejich život v co nejvyšší možné míře kvality. Autor Bazální stimulace Prof. Dr. Andreas Fröhlich nám povolil dát do názvu společnosti jeho jméno. Je pro nás závazkem poskytovat vám služby v co nejvyšší kvalitě a rozvíjet další výzkum v Bazální stimulaci. Od roku 2005 s námi Česká televize natočila 4 dokumentární pořady o Bazální stimulaci. Byli jsme také hosty relace Dobré ráno v České televizi a v Radiožurnal.


23 let praxe
máme od roku 2000
Více než 27000 proškolených absolventů
Pojďte s námi cestou tradice, kvality a odbornosti
15.11. 2024

IX ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

S přednáškami autorů Bazální stimulace Prof. Dr. Andrease Fröhlicha a Prof. Christel Bienstein

Registrujte se