podle
Prof. Dr. Fröhlicha
První certifikované kurzy
o Bazální stimulaci v ČR a SR
+420 603 971 160
Po - Čt 8:00 - 15:00
8:00 - 14:00
Pro začátečníky
IMG_3943
Povinný kurz pro zdravotníky

Základní kurz

Základní kurzy (level 1) o Bazální stimulaci školíme od roku 2003 jako první instituce v ČR i na Slovensku. Za tu dobu jsme proškolili přes 27 000 účastníků a přes 500 institucí. Absolvujte náš Základní kurz Bazální stimulace s akreditacemi MZ ČR, MZ SR, MPSV i MŠMT. Dle své profese obdržíte certifikát příslušného ministerstva. Multidisciplinární tým se proto může proškolit celý (lékaři, sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, záchranáři, psychologové, logopedové, pracovníci v sociálních službách a speciální pedagogové a jejich asistenti).

Zdravotnické profese získají od MZ ČR ,,zvláštní odbornou způsobilost,, a od MZ SR ,,certifikovanou pracovní činnost,, (18 kreditů)

Zobrazit termíny
24 vyučovacích hodin - rozložení 2 nebo 3 dny
Autorská skripta od Karolíny Friedlové
Certifikát platný v EU, Švýcarsku a Norsku od Internationaler Forderverein Basale Stimulation®
Certifikát MZ ČR kterým získáte zvláštní odbornou způsobilost (všeobecná sestra, fyzioterapeut, zdravotnický záchranář, ergoterapeut, porodní asistentka, klinický logoped, logoped ve zdravotnictví)
Osvědčení MŠMT ČR pro speciální pedagogy, asistenty pedagoga a vychovatele o absolvování 24 hodinového akreditovaného programu
Osvědčení MPSV ČR pro pracovníky v sociálních službách o absolvování 24 hodinového akreditovaného programu
Slovenská republika: profese lékař, sestra, porodní asistentka, praktická sestra, fyzioterapeut, logoped, psycholog a léčebny pedagog obdrží 18 kreditních bodu, akreditováno MZ SR
Teoretická výuka doplněná o sebeprožitková cvičení
Praktický nácvik, kterým se naučíte techniky somatických vestibulárních a proprioreceptivních stimulací probíhá ve dvojicích

Nejbližší termíny

26. - 27.9.2024
Bratislava
obsazeno
7 290 Kč
297 €
Adresa
APOLLO HOTEL ****, Dulovo námestie 1, 821 08 Bratislava
Další informace

První den je začátek kurzu v 8:00 a konec kurzu 18:15. Druhý den kurzu je naplánován začátek v 8:00 a konec kurzu v 17:30.

V ceně kurzu jsou zahrnuty džbány s vodou a oběd pro oba dny.

Podrobné informace o vzdělávacím programu zde: https://www.bazalni-stimulace.cz/kurz/zakladni-kurz-bazalni-stimulace/

Vzdělávací program je určen pro:

 • lékaře a nelékařská zdravotnická povolání – všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped ve zdravotnictví, klinický logoped, masér, psycholog, psycholog ve zdravotnictví, sanitář, ošetřovatel, praktická sestra
 • poskytovatele sociálních služeb – pečovatelka, ošetřovatelka, sociální pracovník, vedoucí pracovník v sociálních službách
 • speciální pedagogy, asistent pedagoga, vychovatel, liečebný pedagog, vyučující na univerzitách a odborných školách
 • laiky – příbuzné, rodiče, neodborné zájemce

Účastníci obdrží originální autorská skripta.

Kurz je plně obsazen, není možné se přihlásit
7. - 9.10.2024
Praha
IMG_20220603_124655
Mgr. Vilma Chmelařová
Adresa
Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč 140 59
Další informace

Pro přihlášení a bližší informace ke kurzu kontaktuje Mgr. Jitku Vaňkovou.
Email: jitka.vankova@ftn.cz
Tel. číslo: 605 235 788
Bližší informace naleznete rovněž na webových stránkách Fakultní Thomayerovy nemocnice.

Na kurzy Bazální stimulace pořádané Fakultní Thomayerovou nemocnicí není možno přihlásit se přes INSTITUT Bazální stimulace.

Podrobné informace o vzdělávacím programu zde: https://www.bazalni-stimulace.cz/kurz/zakladni-kurz-bazalni-stimulace/

Vzdělávací program je určen pro:

 • lékaře a nelékařská zdravotnická povolání – všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped ve zdravotnictví, klinický logoped, masér, psycholog, psycholog ve zdravotnictví, sanitář, ošetřovatel, praktická sestra
 • poskytovatele sociálních služeb – pečovatelka, ošetřovatelka, sociální pracovník, vedoucí pracovník v sociálních službách
 • speciální pedagogy, asistent pedagoga, vychovatel, liečebný pedagog, vyučující na univerzitách a odborných školách
 • laiky – příbuzné, rodiče, neodborné zájemce

Účastníci obdrží originální autorská skripta.

na přání
ve vaší instituci

Cíl kurzu

Získání teoretických vědomostí a praktických dovedností somatických, vestibulárních a proprioreceptivních stimulací

Co se naučíte a získáte

 • V kurzu se naučíte teoretická východiska Bazální stimulace a techniky somatických, vestibulárních a proprioreceptivních stimulací.
 • Certifikát od Internationaler Forderverein Basale Stimulation® s platností ve všech zemích EU a Norsku a Švýcarsku a osvědčení MZ ČR, MŠMT, MPSV a slovenské profese 18 kreditních bodů

Pro koho je kurz určený

 • Poskytovatele zdravotní péče: lékaře a nelékařská zdravotnická povolání (všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, psycholog, zdravotně sociální pracovník, zdravotnický záchranář, praktická sestra, léčebný pedagog)
 • Poskytovatele sociálních služeb: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a vedoucí pracovníci v sociálních službách
 • Speciální pedagogy, vychovatele a asistenty pedagoga
 • Vyučující všech zmíněných oborů na univerzitách nebo VOŠ, popř. SŠ

Délka kurzu

2 nebo 3 dny
24 vyučovacích hodin

Jak kurz probíhá

Průběh kurzu

Teoretická výuka je proložena sebeprožitkovými cvičeními, praktická výuka probíhá ve dvojicích. Účastníci se na sobě učí stimulační techniky pod pečlivou kontrolou lektora. Během kurzu se intenzivně pracuje se skripty, které účastníci obdrží na začátku kurzu.

Hodnocení účastníků kurzů

34

Účastníci kurzu zhodne skonštatovali, že lektorka kurzu PhDr. Karolína Friedlová pristupovala k vedeniu podujatia vysoko profesionálne. V priebehu celého konania kurzu preukazovala mimoriadne odborne vedomosti z prednášanej problematiky a vysokú teoretickú i praktickú erudíciu. Výklad základných princípov bazálnej stimulácie bol doplnená prežitkovými a praktickými cvičeniami navzájom medzi zamestnancami doprevádzané obrazovou a filmovou dokumentáciou. V rámci diskusií lektorka ochotne a profesionálne zodpovedala aj na otázky týkajúce sa praktickej aplikácie konceptu bazálnej stimulácie využitého v rámci zdravotnej starostlivosti o pacientov.

Originální reference

MUDr. Miriam Kolníková, PhD., Klinika detskej neurológie LF UK
Prednostka
žlutá

Chtěla bych Vám ještě jednou tímto mailem poděkovat za úžasný kurz v Ostravě. Musím říci, že to byl pro mě jeden z nejlepších kurzů, na kterém jsem kdy byla. Váš úžasný přístup, propojení poznatků, Vaše odborné vědomosti a zkušenosti předané srozumitelnou a zážitkovou formou. Odnesla jsem si z kurzu opravdu hodně a tím, že jsme měli možnost si vše na vlastní kůži vyzkoušet a prožít si různé situace, jsou ty poznatky ještě hlubší.

Originální reference

Mgr. Monika Petrová
Klinická logopedka
27

Během loňského roku se nám podařilo zorganizovat tři základní kurzy konceptu bazální stimulace přímo v tělocvičně Kliniky dětského lékařství FNO pro 72 sester. Ačkoliv podmínkou k přihlášení do kurzu byla integrace prvků BS do ošetřovatelské péče na svém pracovišti, byly všechny tři kurzy okamžitě naplněny. Sestry s velkým nadšením a nasazením tyto prožitkové kurzy absolvovaly a odnesly si kromě nových znalostí a dovedností i mezinárodní certifikát umožňující jim samostatnou práci s konceptem.

Originální reference

Bc. Petra Šnajdarová, Traumatologické centrum JIP, Fakultní nemocnice Ostrava

Fotografie z kurzu

Termíny základního kurzu bazální stimulace

26. - 27.9.2024
Bratislava
obsazeno
7 290 Kč
297 €
Adresa
APOLLO HOTEL ****, Dulovo námestie 1, 821 08 Bratislava
Další informace

První den je začátek kurzu v 8:00 a konec kurzu 18:15. Druhý den kurzu je naplánován začátek v 8:00 a konec kurzu v 17:30.

V ceně kurzu jsou zahrnuty džbány s vodou a oběd pro oba dny.

Podrobné informace o vzdělávacím programu zde: https://www.bazalni-stimulace.cz/kurz/zakladni-kurz-bazalni-stimulace/

Vzdělávací program je určen pro:

 • lékaře a nelékařská zdravotnická povolání – všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped ve zdravotnictví, klinický logoped, masér, psycholog, psycholog ve zdravotnictví, sanitář, ošetřovatel, praktická sestra
 • poskytovatele sociálních služeb – pečovatelka, ošetřovatelka, sociální pracovník, vedoucí pracovník v sociálních službách
 • speciální pedagogy, asistent pedagoga, vychovatel, liečebný pedagog, vyučující na univerzitách a odborných školách
 • laiky – příbuzné, rodiče, neodborné zájemce

Účastníci obdrží originální autorská skripta.

Kurz je plně obsazen, není možné se přihlásit
7. - 9.10.2024
Praha
IMG_20220603_124655
Mgr. Vilma Chmelařová
Adresa
Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč 140 59
Další informace

Pro přihlášení a bližší informace ke kurzu kontaktuje Mgr. Jitku Vaňkovou.
Email: jitka.vankova@ftn.cz
Tel. číslo: 605 235 788
Bližší informace naleznete rovněž na webových stránkách Fakultní Thomayerovy nemocnice.

Na kurzy Bazální stimulace pořádané Fakultní Thomayerovou nemocnicí není možno přihlásit se přes INSTITUT Bazální stimulace.

Podrobné informace o vzdělávacím programu zde: https://www.bazalni-stimulace.cz/kurz/zakladni-kurz-bazalni-stimulace/

Vzdělávací program je určen pro:

 • lékaře a nelékařská zdravotnická povolání – všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped ve zdravotnictví, klinický logoped, masér, psycholog, psycholog ve zdravotnictví, sanitář, ošetřovatel, praktická sestra
 • poskytovatele sociálních služeb – pečovatelka, ošetřovatelka, sociální pracovník, vedoucí pracovník v sociálních službách
 • speciální pedagogy, asistent pedagoga, vychovatel, liečebný pedagog, vyučující na univerzitách a odborných školách
 • laiky – příbuzné, rodiče, neodborné zájemce

Účastníci obdrží originální autorská skripta.

17. - 18.10.2024
Ostrava
FJ1_3237
PaedDr., Mgr. Irena Johanka Savková MBA
5 z 22 volných míst
7 290 Kč
297 €
Adresa
Městská nemocnice Ostrava, p.o., Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
Další informace

První den je začátek kurzu v 8:30 a konec kurzu 18:35. Druhý den kurzu začátek výuky ráno po dohodě s lektorem.
V ceně kurzu je zahrnuta káva, čaj a malé občerstvení.

Podrobné informace o vzdělávacím programu zde: https://www.bazalni-stimulace.cz/kurz/zakladni-kurz-bazalni-stimulace/

Vzdělávací program je určen pro:

 • lékaře a nelékařská zdravotnická povolání – všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped ve zdravotnictví, klinický logoped, masér, psycholog, psycholog ve zdravotnictví, sanitář, ošetřovatel, praktická sestra
 • poskytovatele sociálních služeb – pečovatelka, ošetřovatelka, sociální pracovník, vedoucí pracovník v sociálních službách
 • speciální pedagogy, asistent pedagoga, vychovatel, liečebný pedagog, vyučující na univerzitách a odborných školách
 • laiky – příbuzné, rodiče, neodborné zájemce

Účastníci obdrží originální autorská skripta.

Další informace na: institut@bazalni-stimulace.cz

25. - 27.11.2024
Praha
IMG_20220603_124655
Mgr. Vilma Chmelařová
Adresa
Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč 140 59
Další informace

Pro přihlášení a bližší informace ke kurzu kontaktuje Mgr. Jitku Vaňkovou.
Email: jitka.vankova@ftn.cz
Tel. číslo: 605 235 788
Bližší informace naleznete rovněž na webových stránkách Fakultní Thomayerovy nemocnice.

Na kurzy Bazální stimulace pořádané Fakultní Thomayerovou nemocnicí není možno přihlásit se přes INSTITUT Bazální stimulace.

Podrobné informace o vzdělávacím programu zde: https://www.bazalni-stimulace.cz/kurz/zakladni-kurz-bazalni-stimulace/

Vzdělávací program je určen pro:

 • lékaře a nelékařská zdravotnická povolání – všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped ve zdravotnictví, klinický logoped, masér, psycholog, psycholog ve zdravotnictví, sanitář, ošetřovatel, praktická sestra
 • poskytovatele sociálních služeb – pečovatelka, ošetřovatelka, sociální pracovník, vedoucí pracovník v sociálních službách
 • speciální pedagogy, asistent pedagoga, vychovatel, liečebný pedagog, vyučující na univerzitách a odborných školách
 • laiky – příbuzné, rodiče, neodborné zájemce

Účastníci obdrží originální autorská skripta.

Nevyhovuje vám žádný termín?

Zadejte váš e-mail a jakmile vypíšeme nový kurz, pošleme vám podrobné informace okamžitě do vašeho e-mailu.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
23
Let praxe
Máme od roku 2000
27000
Proškolených absolventů
Pojďte s námi cestou tradice, kvality a odbornosti
500
Institucí
Jsme proškolili v ČR a SR. Fakultní a univerzitní nemocnice, hospice, domovy sociálních služeb a speciální školy
310
Auditů
Které jsou podmínkou k získání certifikace instituce
8
Vědeckých kongresů
Které byly za účasti autorů Bazální stimulace a přednášejících z různých zemí EU
team

O Institutu bazální stimulace

Jsme tady pro vás a vaše klienty, abychom jim prostřednictvím Bazální stimulace pomohli vrátit se plně do života (po úrazech, onemocněních), nebo umožnili prožít jejich život v co nejvyšší možné míře kvality. Autor Bazální stimulace Prof. Dr. Andreas Fröhlich nám povolil dát do názvu společnosti jeho jméno. Je pro nás závazkem poskytovat vám služby v co nejvyšší kvalitě a rozvíjet další výzkum v Bazální stimulaci. Od roku 2005 s námi Česká televize natočila 4 dokumentární pořady o Bazální stimulaci. Byli jsme také hosty relace Dobré ráno v České televizi a v Radiožurnal.


23 let praxe
máme od roku 2000
Více než 27000 proškolených absolventů
Pojďte s námi cestou tradice, kvality a odbornosti
15.11. 2024

IX ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

S přednáškami autorů Bazální stimulace Prof. Dr. Andrease Fröhlicha a Prof. Christel Bienstein

Registrujte se