podle
Prof. Dr. Fröhlicha
První certifikované kurzy
o Bazální stimulaci v ČR a SR
+420 603 971 160
Po - Čt 8:00 - 15:00
8:00 - 14:00

Kongresy Bazální stimulace®

VIII. česko-slovenský kongres Bazální stimulace® s mezinárodní účastí

Přítomni byli autoři Bazální stimulace Prof. Christel Bienstein a Prof. Andreas Fröhlich (Německo).
Termín konání: pátek 15. 11. 2019. Program celého kongresu.
Místo konání: kongres proběhl v prostorách národní kulturní památky v černouhelném dole Hlubina v Dolní oblasti Vítkovice v centru Ostravy.
Kongres byl večer zakončen koncertem skupiny BUTY a rautem, na kterém byla podávána vína Regina Coeli z vinařství Trpělka & Oulehla.

Kongres se konal pod záštitou:

 • Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA, ministra zdravotnictví České republiky.
 • Ing. Jiřího Horeckého, Ph.D., MBA, prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a president European Association for Directors and Providers of Long-Term Care Services for the Elderly (E. D. E.).
 • prof. PhDr. Mgr. Moniky Jankechové PhD., vedoucí odboru zdravotníckeho vzdelávania, Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky
 • Ing. Antona Macholy, predsedy Zväzu poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike

Fotogalerie z celého kongresu zde

VII. česko-slovenský kongres Bazální stimulace® s mezinárodní účastí

Termín konání: 23. 11. 2017. Program celého kongresu.
Místo konání: kongres proběhl v multifunkční hale Gong v Dolní oblasti Vítkovice v centru Ostravy
Kongres zakončil koncert legendy československé pop-music – Miroslava ŽBIRKY. Na  rautu byla podávána vína značky REGINA COELI z vinařství TRPĚLKA & OULEHLA, Dolní Kounice.

Kongres se konal pod záštitou:

 • Hubert Jäger, prezident Mezinárodní asociace Bazální stimulace;
 • Ing. Jiří Horecký, Ph. D., MBA, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a president European Association for Directors and Providers of Long-Term Care Services for the Elderly (E. D. E.);
 • Mgr. Iveta Lazorová, dipl.p.a., prezidentka Slovenské komory sester a porodních asistentek;
 • Bc. Tomáš Válek, DiS., předseda Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků;
 • Ing. Anton Machola, podpredseda Zväzu poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike.

Fotogalerie z celého kongresu zde

VI. česko-slovenský kongres Bazální stimulace® s mezinárodní účastí spojený s oslavou 10. výročí založení INSTITUTu

Přítomný byl autor konceptu Bazální stimulace Prof. Andreas Fröhlich (Německo).
Termín konání: 27.11.2015 Program celého kongresu.
Místo konání: kongres proběhl v prostorách  národní kulturní památky v  černouhelném dole Hlubina v Dolní oblasti Vítkovice v centru Ostravy.
Kongres zakončil koncert Martina Chodůra s autogramiádou. Na  rautu byla podávána vína značky REGINA COELI z vinařství TRPĚLKA & OULEHLA, Dolní Kounice.

Kongres se konal pod záštitou:

 • Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje
 • Ing. Jiří Horecký, Ph. D., MBA, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a president European Association for Directors and Providers of Long-Term Care Services for the Elderly (E. D. E.)

Fotogalerie z celého kongresu zde

V. česko-slovenský kongres Bazální stimulace® s mezinárodní účastí

Mezinárodní kongres, který pořádá Mezinárodní asociace Bazální stimulace® pravidelně každý rok v jiném státě Evropy se uskuteční poprvé v České republice. Historicky V. národní konference Bazální stimulace® bude pořádána jako součást tohoto mezinárodního kongresu a umožní tak českým účastníkům navštívit souběžně s českou národní konferencí mezinárodní kongres.

Přítomni byli autoři Bazální stimulace Prof. Christel Bienstein a Prof. Andreas Fröhlich (Německo).
Termín konání: 16.5. – 17.5.2013 Program celého kongresu.
Místo konání: kongres proběhl v Praze na Masarykových kolejích ČVUT
V závěru konferenčního programu českého V. národního kongresu bylo oběma autorům konceptu BS, profesorům Andreasi Fröhlichovi a Christel Bienstein, předáno čestné ocenění ve formě Zlaté medaile Vysokej školy zdravotnictva a sociálnej práce svaté Alžběty v Bratislavě

Kongres se konal pod záštitou:

 • Ministryně práce a sociálních věc
 • Ministra zdravotnictví

Fotogalerie z celého kongresu zde

IV. česko-slovenský kongres Bazální stimulace® s mezinárodní účastí

Přítomni byli autoři Bazální stimulace Prof. Christel Bienstein a Prof. Andreas Fröhlich (Německo).
Termín konání: 10.11. – 11.11.2011 Program celého kongresu.
Místo konání: kongres proběhl v táborském Hotelu Palcát.
Specialitou kongresového programu bylo tentokrát propojení odborných informací s osobními zkušenostmi z extrémní fyzické a psychické zátěže související s vysokohorskými výstupy známého českého horolezce Libora Uhra, který s Institutem Bazální stimulace úzce spolupracuje. Ten se podílel na prezentaci úvodní přednášky K. Friedlové, ale patřila mu také stěžejní část čtvrtečního galavečera v podobě poutavým způsobem komentované videoprojekce expedice Double Gasherbrum 2010.

Kongres se konal pod záštitou:

 • Ing. Evy Richtrové, senátorka
 •  Ing. Jiřího Fišera, starosta města Tábor

Fotogalerie z celého kongresu zde

III. česko-slovenský kongres Bazální stimulace®

Termín konání: 19.11. – 20.11.2009 Program celého kongresu.
Místo konání: kongres proběhl v Národním domě ve Frýdku-Místku
Odborný program byl zakončen bohatým rautem a po rautu následovalo přestavení a videoprojekce filmu z drsného prostředí nejtěžší hory světa K2 s osobním komentářem pana Uhra. Ten dokázal i tak velmi napínavý film a vyprávění podbarvit humornými vsuvkami. Po výstupu na horu K2 následovala autogramiáda, taneční večer a během tanečního večera pak losování hodnotných cen, které do tomboly věnovaly partnerské společnosti kongresu a generální partner kongresu společnost Hartmann Rico, a. s.

Kongres se konal ve spolupráci s:

 • Mezinárodní asociací Bazální stimulace®
 • Slovenskou komorou sester a porodních asistentek
 • Ing. Evou Richterovou, primátorka statutárního města Frýdku-Místku a senátorka

Fotogalerie z celého kongresu zde

II. česko-slovenský kongres Bazální stimulace®

Termín konání:  22.11. – 23.11.2007 Program celého kongresu.
Místo konání: kongres proběhl v hotelu Centrum ve Frýdku-Místku.
Na kongresu byla pokřtěna kniha PhDr. Karolíny Friedlové: „Bazální stimulace® v základní ošetřovatelské péči“, čehož se zhostil ředitel České televize Ostrava Mgr. Ilja Racek, Ph.D. Po tomto aktu následoval nádherně přichystaný a ještě lépe chutnající raut, připravený personálem hotelu Centrum. Celý den byl zakončen tanečním večerem s živou hudbou a ukázkami moderních tanců, ale také tombolou. Ta skýtala obrovské množství hodnotných cen, od již výše jmenovaných sponzorů, ale také věnovaných INSTITUTEM Bazální stimulace® a Informačním centrem Frýdek- Místek.

Kongres se konal ve spolupráci se:

 • Slezskou univerzitou Opava

Fotogalerie z celého kongresu zde

I. česko-slovenský kongres Bazální stimulace®

Termín konání:  24.11 – 25. 11. 2005 Program celého kongresu.
Místo konání: kongres proběhl v hotelu Centrum ve Frýdku-Místku.
Kongres se konal za účasti spoluautorky konceptu Prof. Christel Bienstein. Konferenci zahájilo vystoupení zdejšího sborečku z MŠ Anenská ve Frýdku-Místku. Poté již následovala hlavní přednáška Prof. Bienstein. Pro velký zájem o konferenci sledovali účastníci její přednášku nejen v hlavním sále, ale byly zřízeny videomosty do dalších dvou salonů. Velmi úspěšná byla vystoupení zkušených lektorů z Rakouska pana F. Kitzlera a K. Wegsady. Druhý den se představilo 30 různých přednášejících, pracujících s konceptem. Během jejich prezentacích často tekly slzy dojetí nad výsledky jejich práce, zvláště u nejmenších pacientů. Po namáhavém dnu přišel vhod pracovníky hotelu výborně přichystaný raut. A konečně také společenský večer s tancem a tombolou

Fotogalerie z celého kongresu zde

Reference

4

Chcem týmto vyjadriť veľké uznanie k vysokoprofesionálne zorganizovanému odbornému podujatiu. Pri reflexii odborných prednášok treba pozitívne vyzvihnúť predovšetým vysoko hodnotné odborné prepojenie teoretických základov konceptu bazálnej stimulácie a vhodne obsahovo zvolené prednášky so skúsenosťami aplikovania tohto konceptu v praxi. Bolo naozaj vynikajúce, že základné myšlienky konceptu odprednášal osobne autor konceptu prof. Dr. Andreas Fröhlich a v zápätí boli prezentované výsledky uplatňovania konceptu v ošetrovateľskej a liečebnej praxi.

Originální reference

prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD.
3

V odborné a pracovní části kongresu zazněly příspěvky, které se staly základem pro diskuse při přestávkové kávě, a bylo možno slyšet velký zájem diskutujících o prezentovaná témata. Pozorovateli bylo jasné, že přestávky mají z hlediska odbornosti a rozšiřování vědomostí stejnou hodnotu, jako přednášky v plénu. Celková atmosféra byla velmi příjemná a to zejména proto, že se sešli lidé, věnující se stejnému oboru a možná i podobnému poslání. Nebyl jsem sám, kdo pro zajímavou diskusi nestihl večerní koncert.

 

Více

Originální reference

Prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D., Ph.D., Ústav speciálněpedagogických studií PdF Univerzity Palackého Olomouc
janbranc_com-7104-787×450

Vážená paní doktorko,

Záštitu nad vědeckým VIII. česko-slovenským kongresem Bazální stimulace s mezinárodní účastí přebírám a děkuji Vám za projevenou důvěru. Taktéž Vás chci ujistit, že pozitivně vnímám veškeré vzdělávací aktivity společnosti INSTITUT Bazální stimulace pořádané, jak pro lékaře, tak i pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které přispívají nejen k rozvoji zdravotnických pracovníků, ale také ke zvýšení kvality péče o pacienty.

Originální reference

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
Ministr zdravotnictví 2017 - 2021
5

Jsem potěšena a velmi si vážím Vašeho projevu uznání, který jste vyslovila oddělení ARO vedené primářem MUDr. Antonínem Housou, jmenovitě vrchní sestře Bc. Šárce Štěpánkové a Rehabilitačnímu oddělení vedené primářkou MUDr. Simonou Umlaufovou, jmenovitě vrchní sestře Kateřině Dvořákové za účast spojenou s prezentováním naší práce na Historicky VII. Česko-slovenském kongresu Bazální stimulace a za skvělou prezentaci naší nemocnice. Vaše ocenění je motivující pro další práci nás všech. Ráda se připojím také osobním poděkováním na oddělení za šíření dobrého jména naší nemocnice.

Originální reference

Ing. Ivana Urešová, MBA, Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Předsedkyně představenstva
15

Tento kongres byl pro nás velmi obohacující a posunul nás dále v naší činnosti, podpořil naše vize dodáním energie a také nám umožnil setkat se s dalšími kolegy s tímto konceptem pracující tak, že jsme si mohly vzájemně předat naše zkušenosti a i kontakty pro budoucí spolupráci. Již nyní se těšíme na další konferenci!

Originální reference

Bc. Šárka Francírková, Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem
Předsedkyne sdružení
19

Chtěla bych Vám poděkovat a vyjádřit uznání za bezchybnou a perfektní organizaci celého kongresu. Se svými kolegyněmi jsme se shodly, že jsme plné jen těch nejlepších dojmů a opět „nastartované“ do další práce s bazální stimulací.

Originální reference

Helena Chalupová, Domov pro seniory Velké Meziříčí
Ředitelka
21

Stále z nás nevyprchalo nadšení z kongresu bazální stimulace, který byl nejen zajímavý, ale i zábavný a velice vtipný zásluhou úžasných moderátorů, paní PhDr. Karolíně Friedlové a pana Libora Uhera. Skvělé byly i doprovodné filmy. Jsme rádi, že jste nám umožnili vystoupit s posterovou prezentací našeho Domova Odra ,,Bazální stimulace v péči o seniory“. Poster si v Domově vyvěsíme a zůstane nám jako památka na příjemně strávené chvíle s nadšenými organizátory, kolegy a hosty.

Více

Originální reference

Miroslava Chodurová, Domov Odry, p.o.
Ředitelka
22

Tento kongres byl pro mne a mou kolegyni velice přínosný a obohacující. Přesto, že s metodou pracujeme již třetím rokem, byl pro nás kongres obohacující díky vynikajícím přednáškám, kde jsme se dozvěděli mnoho nových a zajímavých poznatků. Setkání s kolegy, kteří s touto metodou pracují, bylo pro nás velmi zajímavé. Navázali jsme nové kontakty a získali nové poznatky pro naši práci. Během kongresu jsme hovořili s pánem Mgr. Kudělkou, lektorem konceptu Snoezelenu. Společně jsme si potvrdili, že koncept bazální stimulace a koncept Snoezelen patří k sobě a vzájemně se doplňuje.

Originální reference

Petra Zvoníčková, Základní škola praktická Horní Lideč
15.11. 2024

IX ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

S přednáškami autorů Bazální stimulace Prof. Dr. Andrease Fröhlicha a Prof. Christel Bienstein

Registrujte se