podle
Prof. Dr. Fröhlicha
První certifikované kurzy
o Bazální stimulaci v ČR a SR
+420 603 971 160
Po - Čt 8:00 - 15:00
8:00 - 14:00

Reference od autorů konceptu Bazální stimulace

frohlich

Drahá Karolíno,
než nový týden přinese nové úkoly, chtěl bych Vám ještě jednou poděkovat: za organizaci, nápady, zdravice, výběr přednášek a kontakty a také za mnoho přátelských účastníků. Vše pouze díky Vaši angažovanosti! Velmi doufám, že mé jméno přinese v budoucnosti INSTITUTu Bazální stimulace mnoho dobrého. Věřím, že pan ministr dodrží svůj slib, že podpoří spolupráci mezi Vámi, univerzitami a kolegy v praxi s cílem pracovat na zlepšení ošetřovatelské péče.

Více

Originální reference

Prof. Dr. Andreas Fröhlich
Autor konceptu Bazální stimulace®, profesor speciální pedagogiky, Spolková republika Německo
christel-bienstein-684

Vážená paní Friedlová,
VIII. kongres Bazální stimulace, který se konal 16. listopadu 2019 v Ostravě, byl velmi úspěšný. Nejen přednášející byli vhodně vybráni s jejích tématy, ale tento kongres zároveň umožnil velmi intenzivně propojit účastníce a účastníky z různých oblastí. Tímto bylo umožněno vytvoření sítě mezi jednotlivými profesemi. Gratuluji iniciátorce a organizátorce, paní Dr. Karolíně Friedlové. Vaše angažovanost v různých oblastech ošetřovatelství a sociálních službách přispívá k současné a budoucí týmové práci mezi těmito dvěma oblastmi a umožní další rozvoj spolupráce mezi zdravotnictvím a sociálními službami.

Originální reference

Prof. Christel Bienstein
Spoluautorka konceptu Bazální stimulace®, vedoucí Oddělení pro výzkum v ošetřovatelství Zdravotnické fakulty Univerzity Witten/Herdecke, prezidentka Německého ošetřovatelského svazu.
15.11. 2024

IX ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

S přednáškami autorů Bazální stimulace Prof. Dr. Andrease Fröhlicha a Prof. Christel Bienstein

Registrujte se