podle
Prof. Dr. Fröhlicha
První certifikované kurzy
o Bazální stimulaci v ČR a SR
+420 603 971 160
Po - Čt 8:00 - 15:00
8:00 - 14:00

Literatura

Veškeré publikace, které vydala různá zahraniční nakladatelství ke konceptu Bazální stimulace®, naleznete s jejich anotacemi a prokliky na nakladatele zde: http://www.basale-stimulation.de/literaturtyp/buecher_cds/

Monografie

 1. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace® pro pečující, terapeuty, logopedy a speciální pedagogy (praktická příručka pro pracující v sociálních službách, dlouhodobé péči a ve speciálních školách). 2015. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. ISBN 978-80-904668-9-0
  Publikaci pro ČR lze objednat na http://shop-apsscr.alvepi.com, pro SR je kniha dostupná na e-shopu www.preskoly.sk, bratislavští si objednané zboží  mohou vyzvednout v distribučním skladu osobně. 2. vydání: FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace® pro ošetřující, terapeuty, logopedy a speciální pedagogy (praktická příručka pro pracující v sociálních službách, dlouhodobé péči a ve speciálních školách). 2018. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. ISBN 978-80-907053-1-9.
 2. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. 2007. Praha: Grada publishing. ISBN 978-80-247-1314-4.
  Anotace Grada: „Základní učebnice pro sestry a studenty ošetřovatelství na všech úrovních studia i pro jejich pedagogy. Autorka se zabývá nejen uspokojením základních lidských potřeb, ale zohledňuje i terapeutický a profylaktický význam ošetřovatelské péče, která je poskytována v konceptu bazální stimulace. Kniha poskytuje teoretické poznatky o koncepci bazální stimulace a praktické rady jak pečovat o pacienty, kteří jsou v kómatu, nebo s těžkým zdravotním postižením. Kniha je členěna do kapitol podle oblastí základních lidských potřeb s uvedením praktických činností. Text doprovází názorné fotografie. Čtenáři po prostudování knihy získají dovednosti v pečování o pacienty podle koncepce Bazální stimulace. Kniha vznikla na základě požadavku pracovníků z praxe i rodinných příslušníků, kteří se o své nemocné doma starají. Autorka má evropský certifikát bazální stimulace a jako jediná v ČR získala licenci na pořádání kurzů.“
 3. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace pro učitele předmětu ošetřovatelství 1. a 2. díl. 2005. Frýdek-Místek: INSTITUT Bazální stimulace. ISBN 80-239-6132-2.
 4. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace v ošetřovatelské a pedagogické praxi, Sborník příspěvků Historicky III. mezinárodního kongresu Bazální stimulace. 2009. Frýdek-Místek: INSTITUT Bazální stimulace. ISBN 978-80-254-5815-0.
 5. FRIEDLOVÁ, K. Cesta k humánnímu ošetřovatelství, Sborník příspěvků Historicky 2. národní konference Bazální stimulace s mezinárodní účastí. 2007. Frýdek-Místek: INSTITUT Bazální stimulace. ISBN 978-80-254-0757-8.
 6. FRIEDLOVÁ, K. Studijní texty pro kombinovanou formu studia – e-learningový modul Bazální stimulace. 2010. Opava: Projekt č. CZ 04.1.03/3.3.14.4/0015. Rozvoj distančních kurzů dalšího vzdělávání v oboru ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě. ISBN 978-80-254-0757-8.
 7. FRIEDLOVÁ, K. Mentor v klinické praxi. 2003. Ostrava: Ostravská univerzita.
 8. FRIEDLOVÁ, K. Skriptum pro nástavbový kurz Bazální stimulace v ošetřovatelské péči. 2004. Frýdek-Místek: INSTITUT Bazální stimulace.
 9. FRIEDLOVÁ, K. Skriptum pro základní kurz Bazální stimulace v ošetřovatelské péči. 2003. Frýdek-Místek: INSTITUT Bazální stimulace.

Kapitoly v učebnicích

 1. FRIEDLOVÁ, Využitá konceptu Bazální stimulace podle prof. Fröhlicha v intenzivní starostlivosti. 2022. In. KOVÁČIKOVÁ, L., Intenzivná starostlivosť v detskej kardiológii. Bratislava: SOLEN MEDICAL EDUCATION. s. 349 – 354. ISBN 978-80-89858-24-8.
 2. FRIEDLOVÁ, O výzkumu sexuálních potřeb seniorek a seniorů v domovech pro seniory. 2022. In. LECNAROVÁ, P., Máme právo žít běžným partnerským a sexuálním životem anebo jak lidé se zdravotním handicapem / seniorky a senioři prožívají vztahy se sexuálními potřebami, Jindřichův Hradec: EPIKA. S. 208 – 214. ISBN 978-80-7608-780-2.
 3. FRIEDLOVÁ, K. Koncept Bazální stimulace® v pediatrické intenzivní péči. 2018. In. FENDRICHOVÁ, J., KLIMOVIČ, M. a KOL., Péče o kriticky nemocné dítě. Brno: NCO NZO. s. 108 – 118. ISBN 80-7013-592-1
 4.  FRIEDLOVÁ K. Sexualita seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb v České a Slovenské republice. 2016. In: KOLEKTIV AUTORŮ: Sociální služby I – Užitečné informace pro manažery. Tábor: APSS ČR, s. 173 – 179. ISBN 978-80-906320-4-2.
 5. FRIEDLOVÁ, K. Koncept bazální stimulace v dlouhodobé péči. 2011. In KALVACH, Z. a kol. Křehký pacient a primární péče. Praha: Grada Publishing, a. s.. s. 248 – 252. ISBN 978-80-247-4026-3.
 6. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace. 2010. In: KOLEKTIV AUTORŮ. Pečovatelská služba v České republice. Tábor: APSS ČR. s. 291 – 304. ISBN 978-80-904668-0-7
 7. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace v pediatrii. In SEDLÁŘOVÁ, P. a kol., Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. Praha: Grada publishing. s. 131 – 138. ISBN 978-80-247-1613-8.
 8. FRIEDLOVÁ, K. Stimulace vnímání. In FENDRICHOVÁ, J. a kol. Péče o kriticky nemocné dítě. Brno: NCO NZO. s. 112 – 120. ISBN 80-7013-427-5
 9. FRIEDLOVÁ, K. 2007. In: Rodičům nedonošeného miminka, jak zvládnout těžkou životní zkoušku. Informační brožura. Praha: Nedoklubko, o. s., Sdružení rodičů a přátel nedonošených dětí.
 10. FRIEDLOVÁ K. Bazální stimulace v paliativní péči. 2014. In:  KOLEKTIV AUTORŮPaliativní péče třetího tisíciletí. Frýdek-Místek: JOKL, s. 28 – 36. ISBN 978-80-905419-7-9.

Články ve sbornících a odborných časopisech

Níže uvedené články jsou zveřejněny se souhlasem redakce příslušného časopisu.

 1. FRIEDLOVÁ, K., Bazální stimulace. Olfaktorická, orální a orofaciální stimulace. 2023. Odborný časopis Sociální služby. roč. XXV., duben. s. 16 – 17. ISSN 1803-7348.
 2. FRIEDLOVÁ, K., Bazální stimulace. Proprioreceptivní stimulace a Nástavbové prvky Bazální stimulace. 2023. Odborný časopis Sociální služby. roč. XXV., březen. s. 30 – 31. ISSN 1803-7348.
 3. FRIEDLOVÁ, K., Bazální stimulace. Vestibulární stimulace, její význam a 10 centrálních evropských cílů pro péči v konceptu Bazální stimulace. 2023. Odborný časopis Sociální služby. roč. XXV., únor. s. 28 – 29. ISSN 1803-7348.
 4. FRIEDLOVÁ, K., Bazální stimulace. Somatická stimulace a její význam. 2023. Odborný časopis Sociální služby. roč. XXV., leden. s. 24 – 25. ISSN 1803-7348.
 5. FRIEDLOVÁ, K., Bazální stimulace podle Prof. Dr. Fröhlicha. 2022. Odborný časopis Sociální služby. roč. XXIV., prosinec. s. 26 – 27. ISSN 1803-7348.
 6. FRIEDLOVÁ, K., RUČKOVÁ, M., NOGOLOVÁ, A., Basale Stimulation mit Erfolg in der Kinderintensiv – Vergsorgung. 2021. Odborný časopis WACHKOMA. roč. 4/21, prosinec. s. 48 – 49.
 7. FRIEDLOVÁ, K., POTMĚŠIL, M., Bazální stimulace na Leshan Normal Univetsity v Číně. 2020. Odborný časopis Sociální služby. roč. XXII., březen. s. 36 – 37. ISSN 1803-7348
 8. BONKOVÁ L., NEVŘELOVÁ L., FRIEDLOVÁ, K., Koncept Bazální stimulace na oddělení dlouhodobé intenzivní péče. 2019. Zdravotnické listy. roč. VII., číslo 2. s. 61-67. ISSN 1339-3022. Časopis je indexovaný v DOAJ, ROAD, Bibliographia medica Slovaca a zaradený do citačnej databázy CiBaMed. Časopis je prijatý na zaradenie do databázy SCOPUS.
 9. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace kriticky nemocných. 2018. In: Sborník příspěvků z 5. postgraduálního kurzu sester v intenzivní péči pořádané jako součást Colour of Sepsis 2018, ve dnech 30. – 31. 1. 2018, Ostrava. Strana: 12-13, ISBN: 978-80-88159-67-7.
 10. FRIEDLOVÁ, K. Ošetřovatelský koncept Bazální stimulace jako předpoklad pro poskytování důstojné a empatické péče. 2017. Vědecká konference Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve, Sborník příspěvků z vědecké konference pořádané Univerzitou Komenského v Bratislavě, Jesseniovou lékařskou fakultou v Martině, Ústavem ošetřovatelstvídne 25. 5. 2017. Martin: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. s. 78 – 90. ISBN 978-80-8187-028-6.
 11. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace v neonatologické ošetřovatelské péči. 2015. Mezinárodní neonatologický kongres, Sborník příspěvků z odborné konference pořádané Neonatologickou sekce Slovenské pediatrické společnostidne 12. -13. 11. 2015. Bratislava: Neonatologická sekcia Slovenskej pediatrickej společnosti SLS. s. 4 – 7. ISBN 978-80-89797-07-3.
 12. KORINTUŠOVÁ M., FRIEDLOVÁ K,. Profesionálne ošetrovateľstvo na základe pôsobenia osobnosti Alžbety Hanzlíkovej. 2015. Florence, odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky. ročník: XI, č. 4. s. 36 – 37. ISSN 1801-464X.
 13. FRIEDLOVÁ, K., Evidence Based Nursing – ošetřovatelství založené na důkazech. 2014. Odborný časopis Sociální služby. ročník: XVI., říjen. s. 20 – 21. ISSN 1803-7348.
 14. FRIEDLOVÁ, K. Koncept Bazální stimulace v České a Slovenské republice. 2015. In: KOZOŇ, V., BAŠKOVÁ, M. Alžbeta Hanzlíková a rozvoj ošetrovateľstva. Sborník příspěvků z odborné konference pořádané Univerzitou Komenského v Bratislave a Jesseniovou lekárskou fakultou v Martině, dne 13. 3. 2015. Martin: JLF UK Martin. s. 79 – 83. ISBN 978-80-89544-76-9.
 15. FRIEDLOVÁ, K. Dialog mezi konceptem Bazální stimulace® a Snoezelen konceptem. 2014. In: Sborník k III. mezinárodní konferenci Snoezelen – MSE pořádanou katedrou pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Asociací konceptu Snoezelen České republiky ve dnech 15.-16.10.2014. Brno. str. 15 – 17.
 16. FRIEDLOVÁ, K. Sexualita seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb v České a Slovenské republice. 2014. Odborný časopis Sociální služby. ročník: XVI., červen – červenec. s. 22 – 24. ISSN 1803-7348.
 17. FRIEDLOVÁ, K. Uplatnění konceptu Bazální stimulace® v péči o seniory. 2014. In: Sborník příspěvků z odborné konference ,,O Alzheimerovej chorobe“  pořádané AkSen a Alzheimercentrem Piešťany. Piešťany: Novartis Slovakia s. r. o. s. 15 -21. ISBN 978-80-971833-0-1.
 18. FRIEDLOVÁ, K. EBN v konceptu Bazální stimulace® v České republice, registr EBN pro Bazální stimulaci® v České republice. 2013. In: Sborník příspěvků z odborné konference pořádané Asociací PALMA pořádané ve spolupráci s Mladou frontou a. s., 10.12.2013. Praha. s. 15 – 18.
 19. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace v pediatrii, Bazální stimulace v gerontologii, Distanční studijní opory a e-learningové kurzy. 2013. In: Modulární struktura ve studiu ošetřovatelství, Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Opava: Slezská univerzita v Opavě. s. 245 – 246. ISBN 978-80-7248-883-4.
 20. FRIEDLOVÁ, K. Co přináší aplikace konceptu Bazální stimulace® do přímé péče u poskytovatelů zdravotní péče a sociálních služeb. 2013. Diagnóza v ošetřovatelství. vol. IX., č. 3. s. 25 – 27. ISSN 1801-1349
 21. FRIEDLOVÁ, K. Koncept Bazální stimulace poprvé na Ukrajině. 2013. Odborný časopis Sociální služby. ročník: XV., březen. s. 28 – 29. ISSN 1803-7348.
 22. FRIEDLOVÁ, K., Des Kurses Basale Stimulation® in der Ukraine. 2013. Rundbrief. vol. XXII, č. 02. s. 30 – 31.
 23. FRIEDLOVÁ, K., KAŠPÁREK, Z. Nationaler Kongress Basale Stimulation®. In der Tschechischen Republik erstmals unter Teilnahme von Prof. Dr. Andreas Fröhlich und Prof. Dr. Christel Bienstein. 2012. Rundbrief. vol. XX, č. 02. s. 33 – 34.
 24. FRIEDLOVÁ, K., ŠČUČKOVÁ, E. Koncept Bazální stimulace a jeho využití v následné péči u pacientů po těžkých mozkolebečních poraněních. 2012. Diagnóza v ošetřovatelství. vol. VIII., č. 6. s. 32 – 33. ISSN 1801-1349.
 25. FRIEDLOVÁ, K., FÁRKOVÁ, D. V centru zájmu klient. 2012. Sestra. č. 10. s. 42 – 44. ISSN 1210-0404.
 26. FRIEDLOVÁ, K. Mezinárodní kongres Bazální stimulace poprvé v České republice. 2012. Odborný časopis Sociální služby. ročník: XIV., srpen-září. s. 10. ISSN 1803-7348.
 27. FRIEDLOVÁ, K. Uplatnění konceptu Bazální stimulace v geriatrii. 2012. Sestra. vol. XXII., č. 9. s. 58 – 59. ISSN 1210-0404.
 28. FRIEDLOVÁ, K. Využití konceptu Bazální stimulace ve snoezelnových místnostech. 2012. Diagnóza v ošetřovatelství. vol. VIII., č. 4. s. 20 – 21. ISSN 1801-1349.
 29. FRIEDLOVÁ, K. Sexualita ve stáří. Co víme a nevíme o sexualitě seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb. 2012. Ošetřovatelská péče. č. 1. s. 4 – 6. ISSN: 1213-2330.
 30. FRIEDLOVÁ, K. Koncept Bazální stimulace a jeho uplatnění. 2012. Diagnóza v ošetřovatelství. vol. VIII., č. 2. s. 30 – 31. ISSN 1801-1349.
 31. FRIEDLOVÁ, K. Uplatnění konceptu Bazální stimulace v neonatologii. 2012. Sestra. vol. XXII., č. 3. s. 43 – 44. ISSN 1210-0404.
 32. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace pomáhá zvyšovat kvalitu života a bezpečnost poskytované péče. 2011. Odborný časopis Sociální služby. ročník: XIII., únor. s. 36 – 37. ISSN 1803-7348.
 33. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace. In: MOHR, L. 2010. Basale stimulation in 9 sprachen. Verlag: Books on Demand, Norderstedt. s. 73 – 80. ISBN 978-3-8391-7412-8.
 34. FRIEDLOVÁ, K. Využití konceptu Bazální stimulace v sociálních službách. 2010. Odborný časopis Sociální služby. ročník: XII., únor. s. 24. ISSN 1803-7348.
 35. FRIEDLOVÁ, K. Koncept Bazální stimulace. 2010. Odborný časopis Sociální služby. ročník: XII., březen. s. 12 – 13. ISSN 1803-7348.
 36. FRIEDLOVÁ, K. Ošetřovatelské a terapeutické nabídky konceptu Bazální stimulace. Odborný časopis Sociální služby. ročník: XII., duben. s. 18 – 19. ISSN 1803-7348.
 37. FRIEDLOVÁ, K. Somatická stimulace v konceptu Bazální stimulace. 2010. Odborný časopis Sociální služby. ročník: XII., červen – červenec. s. 30 – 31. ISSN 1803-7348.
 38. FRIEDLOVÁ, K. Vestibulární stimulace v konceptu Bazální stimulace. 2010. Odborný časopis Sociální služby. ročník: XII., srpen – září. s. 36 – 37. ISSN 1803-7348.
 39. FRIEDLOVÁ, K. Vibrační stimulace a nástavbové prvky v konceptu Bazální stimulace. 2010. Odborný časopis Sociální služby. ročník: XII., listopad. s. 28 – 29. ISSN 1803-7348.
 40. FRIEDLOVÁ, K. Paliativní ošetřovatelská péče a možnosti uplatnění ošetřovatelských konceptů. 2008. In: Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství III, Sborník příspěvků III. Slezské vědecké konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí. Opava: Slezská univerzita v Opavě. s. 31 – 35. ISBN 978-80-7248-470-6.
 41. FRIEDLOVÁ, K. Koncept Bazální stimulace®. 2008. Rezidenční péče. vol. IV., č. 2. s. 18 – 19. ISSN 1801-8718.
 42. FRIEDLOVÁ, K. Supervize týmu poskytujících péči v konceptu Bazální stimulace. 2008. Sestra. vol. XVIII., č. 9. s. 15 – 16. ISSN 1210-0404.
 43. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace – hit v ošetřovatelství2008. Dobrý kontakt, měsíčník pro lékárny. květen. s. 10 – 13.
 44. FRIEDLOVÁ, K. S garancií kvality. 2008. Sestra a lekár v praxi. vol. VII. č. 1 – 2. s. 12 – 13. ISSN 1335-9444.
 45. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace, dotek s terapeutickým účinkem. 2008. Vademecum zdraví. vol. IV., č. 1. s. 56 – 57. ISSN 1802-3959.
 46. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace, distanční studijní opora na e-learningový kurz. 2008. In: Rozvoj vzdělávání v ošetřovatelství, Sborník příspěvků konference. Opava: Slezská univerzita v Opavě. s. 28 – 30. ISBN 978-80-7248-467-6.
 47. FRIEDLOVÁ, K. Implementace konceptu bazální stimulace do ošetřovatelské praxe, hodnocení kvality odborných kurzů a výsledky supervizí na proškolených pracovištích. 2007. In: Cesta k humánnímu ošetřovatelství, Sborník příspěvků Historicky 2. národní konference bazální stimulace s mezinárodní účastí. Frýdek-Místek: INSTITUT Bazální stimulace. s. 16 – 21. ISBN 978-80-254-0757-8.
 48. FRIEDLOVÁ, K. Implementace konceptu Bazální stimulace u poskytovatelů sociálních služeb, zdravotní péče a při naplňování potřeb žáků s těžkým zdravotním postižením. 2009. In: Bazální stimulace v ošetřovatelské a pedagogické praxi. Sborník příspěvků Historicky III. mezinárodního kongresu Bazální stimulace. Frýdek-Místek: INSTITUT Bazální stimulace. s. 11 – 18. ISBN 978-80-254-5815-0.
 49. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace – Cesta k humánnímu ošetřovatelství. 2007. In: Sborník konference Nové poznatky medicínských vied, ošetrovateľstva a vojenského zdravotníctva v Ružomberoku. Ružomberok: Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. s. 27. ISBN 978-80-8084-232-1.
 50. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace. 2007. Sestra a lekár v praxi. vol. VI., č. 3 – 4. s. 12 – 14. ISSN 1335-9444.
 51. FRIEDLOVÁ, K. Implementace konceptu Bazální stimulace do ošetřovatelské péče v ČR. 2006. In: Sborník příspěvků I. Slezské konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí. Opava: Slezská univerzita v Opavě. s. 23 – 26. ISBN 80-7248-388-9.
 52. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace mne oslovila humanitou. 2006. Komfort. Vol. III, č. 3. S. 6. registrace MK ČR E 152240.
 53. FRIEDLOVÁ, K. Dynamika ošetřovatelství – Bazální stimulace. 2005. Sestra. vol. XV., č. 11. s. 30. ISSN 1210-0404.
 54. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace u pacientů na ARO a JIP. 2003. In: Ročenka intenzívní medicíny. Praha: Galén. s. 313 – 316. ISBN 80-7262-227-7.
 55. FRIEDLOVÁ, K. Mýty a rituály v ošetřovatelské péči, současné pojetí ošetřovatelství. 2003. Trendy v ošetřovatelství II. Sborník příspěvků Ostravské konference ošetřovatelství. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. s. 29 – 34. ISBN 80-7042-341-2.
 56. FRIEDLOVÁ, K. Bobathův koncept v ošetřovatelské praxi. 2003. Sestra. vol. XIII., č. 7 – 8. s. 25 – 26. ISSN 1210-0404.
 57. FRIEDLOVÁ, K. Bobathův koncept v ošetřovatelské praxi. 2003. Sestra. vol. XIII., č. 6. s. 19. ISSN 1210-0404.
 58. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace v práci sestry. 2003. Sestra. vol. XIII. č.1. s. 15 – 17. ISSN 1210-0404.
 59. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace, pojetí konceptu. 2002. In: Nové trendy v ošetřovatelství. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Jihočeské ošetřovatelské dny. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. s. 37. ISBN 80-7040-578-3.
 60. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace, pojetí konceptu. 2002. In: Sborník Multioborové, interdisciplinární a mezinárodní kooperace v ošetřovatelství. Olomouc. s. 80 – 83. ISBN 80-247-0536-2.
 61. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace v geriatrii. 2002. In: Sborník abstrakt a příspěvků, Pražské gerontologické dny. Praha: časopis České alzheimerové společnosti. s. 7 – 9. ISBN 80-86541-05-3.
 62. FRIEDLOVÁ, K. Hygiena rukou ve vztahu k nosokomiálním infekcím. 2002. In: Sborník Multioborové, interdisciplinární a mezinárodní kooperace v ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing. s. 84 – 88. ISBN 80-247-0536-2.
 63. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace. 2000. Ošetřovatelství na prahu 3. tisíciletí – Sborník příspěvků II. konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí. Praha: Galén. s.24 – 26. ISBN 80-86257-21-5.
 64. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace. 2000. Sestra. vol. X., č. 8. s. 7. ISSN 1210-0404.
 65. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace. 2000. Sestra. vol. X., č. 5. s. 6 – 8. ISSN 1210-0404.
 66. FRIEDLOVÁ, K. Ošetřovatelská kazuistika nemocného s karcinomem rekta1999. Onkologická péče. vol. III, č. 3. s. 18 – 21. ISSN 1802-7407.

Články v odborných časopisech o implementaci konceptu v přímé praxi – příklady dobré praxe (kazuistiky)

 1. REJŇÁKOVÁ, M, BLAHUTOVÁ, M., Implementácia konceptu Bazálnej stimulácie do praxe. 2016. Odborný časopis Sociální služby. ročník: XVIII., březen. s. 38. ISSN 1803-7348.
 2. Využití Bazální stimulace® v zařízeních sociálních služeb
 3. Koncept Bazální stimulace a jeho využití v následné péči u pacientů po těžkých mozkolebečních poraněních
 4. V centru zájmu klient
 5. Implementácia konceptu Bazálnej stimulácie do praxe
 6. Využití Bazální stimulace v zařízeních sociálních služeb
 7. Bazální stimulace v náchodské nemocnici jedním ze základních kamenů péče o pacienty po úrazech
 8. Jak jsme zaváděli koncept Bazální stimulace, Dům seniorů Pohoda – Orlová

Recenze

 1. FRIEDLOVÁ, K. Recenze článku Přechod z výživy gastrickou sondou na orální výživu pomocí konceptu Bazální stimulace autorek G. Katrušákové a R. Sagnerové. 2014. In: Odborný časopis Sociální služby. vol. XVI. s. 46 – 47. ISSN 1803-7348.
 2. FRIEDLOVÁ, K. Recenze článku Využití konceptu Bazální stimulace u pacienta s apalickým syndromem autorek M. Zachové, M. Humpálové a J. Máškové. 2013. In: Diagnóza v ošetřovatelství. vol. IX., č. 6. s. 34 – 35. ISSN 1801-1349.
 3. FRIEDLOVÁ, K. Recenze článku Bazálna stimulácia pri bdelej kóme autorky A. Petríkové. 2013. In: Sestra. vol. XII., č. 11-12. s. 18 – 19. ISSN 1335-9444.
 4. FRIEDLOVÁ, K. Recenze článku Bazální stimulace z pohledu pacienta v bezvědomí autorky P. Eliášové. 2013. In: Florence. vol. IX., č. 11. s. 25 – 29. ISSN 1801-464X.
 5. FRIEDLOVÁ, K. Recenze článku Reakce pacientů na Bazální stimulaci autorky M. Dvořákové. 2013. In: Sestra. vol. XII., č. 9 – 10. s. 16 – 17. ISSN 1335-9444.
 6. FRIEDLOVÁ, K. Recenze článku Blahodarné účinky Bazálnej stimulácie autorky D. Jandové. 2013. In: Sestra. vol. XII., č. 7 – 8. s. 24 – 25. ISSN 1335-9444.
 7. FRIEDLOVÁ, K. Recenze článku Bazální stimulace pacienta v bezvědomí autorky L. Válkové. 2013. In: Sestra a lekár v praxi. vol. XII., č. 3 – 4. s. 40 – 41. ISSN 1335-9444.
 8. FRIEDLOVÁ, K. Recenze článku Koncept Bazální stimulace® a jeho využití v intenzivní neonatologické ošetřovatelské péči autorky M. Sodomkové. 2013. In: Diagnóza v ošetřovatelství. vol. IX. č. 2. s. 25 – 27. ISSN 1801-1349.
 9. FRIEDLOVÁ, K. Recenze článku Komunikácia v koncepte Bazálnej stimulácie autorky E. Luptákové. 2013. In: Sestra a lekár v praxi. vol. XII., č. 1 – 2. s. 26. ISSN 1335-9444.
 10. FRIEDLOVÁ, K. Recenze článku Z apatie a imobility na nohy autorky Š. Šikyňové. 2013. In: Sestra a lekár v praxi. vol. XII., č. 1 – 2. s. 43. ISSN 1335-9444.
 11. FRIEDLOVÁ, K. Recenze článku Využití Bazální stimulace® v zařízeních sociálních služeb autorky J. Prčové. 2012. In: Sestra a lekár v praxi. vol. XI., č. 11 – 12. s. 38, 40. ISSN 1335-9444.
 12. FRIEDLOVÁ, K. Recenze článku Koncept Bazální stimulace a jeho využití v následné péči u pacientů po těžkých mozkolebečních poraněních autorky Evy Ščučkové. 2012. In: Diagnóza v ošetřovatelství. vol. VIII., č. 6. s. 32 – 33. ISSN 1801-1349.
 13. FRIEDLOVÁ, K. Recenze článku Koncept Bazální stimulace a jeho využití v přímé ošetřovatelské péči autorů J. Žákavce a L. Vísnerové. 2012. In: Diagnóza v ošetřovatelství. vol. VIII., č. 5. s. 30 – 31. ISSN 1801-1349.
 14. FRIEDLOVÁ, K. Recenze článku Bazální stimulace autorky Romany Plačkové. 2009. In: Diagnóza v ošetřovatelství. vol. 5, č. 4. str. 4 – 7. ISSN 1801-1349.
 15. FRIEDLOVÁ, K. Recenze článku Využití konceptu bazální stimulace autorky Romany Drápalové. 2009. In: Pediatrie pro praxi. vol. 10, č. 4. str. 269 – 271. ISSN 1213-0494.
 16. FRIEDLOVÁ, K. Recenze studijních textů s názvem Novinky v ošetřovatelské péči. 2009. In: Centrum vědy a vzdělávání, Fakultní Thomayerova nemocnice Praha.
 17. FRIEDLOVÁ, K. Recenze článku Šest let Bazální stimulace autorky Ludmily Špičkové. 2008. In: Diagnóza v ošetřovatelství. vol. 4, č. 5. s. 25 – 26. ISSN 1801-1349.
 18. Časopis Pediatrie pro praxi, vydavatel SOLEN MEDICAL EDUCATION, 2009

Tvorba e-learningových textů

 1. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace v pediatrii. 2012. Inovace studijního programu ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě. OPVK CZ. 1.07/2.2.00/15.0178.
 2. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace v gerontologii. 2012. Inovace studijního programu ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě. OPVK CZ. 1.07/2.2.00/15.017, (Modulární struktura ve studiu ošetřovatelství, ISBN: 978-80-7248-883-4)
 3. FRIEDLOVÁ, K. E-learningový kurz Bazální stimulace. 2009. Hartmann akademie.
 4. FRIEDLOVÁ, K. E-Learningový kurz Bazální stimulace. 2008. Operační program Rozvoj lidských zdrojů (CZ.04.1.03/3.3.14.4/0015) Rozvoj distančních kurzů dalšího vzdělávání v ošetřovatelství na SU v Opavě. ISBN 978-80-7248-575-8.

15.11. 2024

IX ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

S přednáškami autorů Bazální stimulace Prof. Dr. Andrease Fröhlicha a Prof. Christel Bienstein

Registrujte se