podle
Prof. Dr. Fröhlicha
První certifikované kurzy
o Bazální stimulaci v ČR a SR
+420 603 971 160
Po - Čt 8:00 - 15:00
8:00 - 14:00
Pouze pro instituce
DSC_2326

Sexuální potřeby seniorek a seniorů z ošetřovatelského aspektu

Sexuální potřeby seniorek a seniorů z ošetřovatelského aspektu (rozšiřující kurz) školíme od roku 2012. Kurz je akreditovaným vzdělávacím programem MPSV pro pracovníky v sociálních službách. Vzdělávací program je zpracován na základě dlouhodobého vědeckého výzkumu v dizertační práci K. Maloň Friedlové. Výzkum se zabýval sexuálním chováním seniorek a seniorů v domovech pro seniory v České republice a na Slovensku a byl komparován s výsledky výzkumů zahraničních výzkumníků v domovech pro seniory v různých světadílech. Rešerže a analýzy „Pravidel (standardů) pro zacházení se sexualitou seniorů“ v domovech pro seniory v různých zemích světa v komparaci s českými a slovenskými domovy pro seniory prokázaly, že i pouze několikahodinové vzdělání personálu a zavedení „pravidel“ má veliký vliv na permisivitu postojů ošetřujících k sexualitě seniorů. K. Maloň Friedlová prezentovala výsledky výzkumu na mezinárodních kongresech (celoevropský kongres E.D.E. 2011 Praha, kongres Asociace poskytovalů sociálních služeb Itálie, 2012, Boloňa, 2019 kongres Vídeň) a publikovala jako coautor v odborných knihách.

Zobrazit termíny
8 vyučovacích hodin
Autorské texty od Karolíny Friedlové
Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu MPSV

Nejbližší termíny

na přání
ve vaší instituci

Cíl kurzu

Absolvent získá teoretické vědomosti a potřebné profesní postoje k chápání, diagnostice a saturaci sexuálních potřeb seniorů. Vědomosti přispějí ke schopnosti pochopení sexuality seniorů a podpoří rozvoj empatie a sebeovládání

Co se naučíte a získáte

  • Získané vědomosti přispějí ke schopnosti pochopení sexuality seniorů a podpoří rozvoj empatie a sebeovládání
  • Získané vědomosti využije absolvent při sestavování individuálních plánů péče, ve kterých budou zohledněny sexuální potřeby seniorů
  • Vytvářet pravidla pro zacházení se sexuálními potřeby seniorů

Pro koho je kurz určený

  • Poskytovatele sociálních služeb: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a vedoucí pracovníci v sociálních službách

Délka kurzu

1 den
8 hodin

Jak kurz probíhá

Průběh kurzu

Ve výuce jsou použity všechny metody výuky, aktivně se pracuje ve skupinách, součastí výuky je taktéž situativní trénink.

57

Chtěla bych poděkovat PhDr. Karolíně Friedlové za přednesené seminární školení Sexualita seniorů. Na PhDr. Karolínu Friedlovou a její přednášky se moc těšíme. Přednášky jsou vždy perfektně připravené. Paní Karolína Friedlová přednáší s elánem, který dovede přenést i na posluchače. Její přednášky jsou aktivní, velmi zajímavé a poučné.

Originální reference

Bronislava Kubíčková, Domov důchodců Náchod
Vrchní sestra DD Náchod
59

Vzdělávací program Sexualita seniorů byl na vysoké úrovni. Program byl pečlivě připravený a danou tématiku podal komplexně při zachování důrazu na dílčí důležité momenty. Účastníci semináře byli lektorem aktivně vtaženi do průběhu semináře s možností ho spoludotvářet. Technické zázemí včetně časové dotace bylo náležité. Seminář předčil vstupní očekávání a lze jej jen doporučit neboť jeho přínos pro praxi poskytovaných služeb je značný, především ve vazbě na změnu smýšlení zaměstnanců a odbourávání negativních stereotypů v dané oblasti. Odborný garant a lektor tohoto programu je erudovaná osoba s dlouholetou praxí.

Originální reference

Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS., Domov Slunovrat
Ředitel
36

S kvalitou tohoto kurzu jsem velmi spokojena. Ač se jednalo o citlivé a tabuizované téma, pociťovala jsem během kurzu naprostou pohodu a přirozenost. A to díky otevřenému a lidskému přístupu lektorky, jenž kurz vedla. I přesto, že byl kurz časově náročný, lektorka si skvěle poradila, jak udržet naši pozornost tím, že prokládala výklad vtipnými videi, různými úkoly, příběhy z praxe či zamyšlením sami nad sebou. Kladně hodnotím, že powerpoint prezentaci nečetla, ale pouze používala jako pomocníka během výkladu, který doplňovala bohatým a poutavým interpretováním z praxe.

Více

Originální reference

Sociální služby města Sušice

Fotografie z kurzu

Nevyhovuje vám žádný termín?

Zadejte váš e-mail a jakmile vypíšeme nový kurz, pošleme vám podrobné informace okamžitě do vašeho e-mailu.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
23
Let praxe
Máme od roku 2000
27000
Proškolených absolventů
Pojďte s námi cestou tradice, kvality a odbornosti
500
Institucí
Jsme proškolili v ČR a SR. Fakultní a univerzitní nemocnice, hospice, domovy sociálních služeb a speciální školy
310
Auditů
Které jsou podmínkou k získání certifikace instituce
8
Vědeckých kongresů
Které byly za účasti autorů Bazální stimulace a přednášejících z různých zemí EU
team

O Institutu bazální stimulace

Jsme tady pro vás a vaše klienty, abychom jim prostřednictvím Bazální stimulace pomohli vrátit se plně do života (po úrazech, onemocněních), nebo umožnili prožít jejich život v co nejvyšší možné míře kvality. Autor Bazální stimulace Prof. Dr. Andreas Fröhlich nám povolil dát do názvu společnosti jeho jméno. Je pro nás závazkem poskytovat vám služby v co nejvyšší kvalitě a rozvíjet další výzkum v Bazální stimulaci. Od roku 2005 s námi Česká televize natočila 4 dokumentární pořady o Bazální stimulaci. Byli jsme také hosty relace Dobré ráno v České televizi a v Radiožurnal.


23 let praxe
máme od roku 2000
Více než 27000 proškolených absolventů
Pojďte s námi cestou tradice, kvality a odbornosti
15.11. 2024

IX ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

S přednáškami autorů Bazální stimulace Prof. Dr. Andrease Fröhlicha a Prof. Christel Bienstein

Registrujte se