podle
Prof. Dr. Fröhlicha
První certifikované kurzy
o Bazální stimulaci v ČR a SR
+420 603 971 160
Po - Čt 8:00 - 15:00
8:00 - 14:00

Sexuální potřeby seniorek a seniorů z ošetřovatelského aspektu

Základní kurz je akreditovaným vzdělávacím programem. Akreditace je udělena těmito ministerstvy: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo zdravotnictví SR.
Zdravotnickým pracovníkům, pro které máme akreditaci MZ ČR navedeme po absolvování kurzu ,,zvláštní odbornou způsobilost,, do registru MZ ČR, do kterého máme jako akreditovaná instituce vstup.

Nástavbový kurz je akreditovaným vzdělávacím programem. Akreditace je udělena těmito ministerstvy: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo zdravotnictví SR.

Prohlubující kurz je akreditovaným vzdělávacím programem. Akreditace je udělena těmito ministerstvy: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Všechny kurzy jsou pořádány na základě licenční smlouvy Internationaler Forderverein Basale Stimulation®. Každý absolvent získá mezinárodní certifikát s platností EU, Švýcarsko a Norsko.

Co vaše instituce získá

Vaši zaměstnanci budou umět aplikovat techniky Bazální stimulace na vašich klientech
Absolvováním kurzu si vaši zaměstnanci rozšíří portfolio svých odborných kompetencí
Kvalita vámi poskytované péče se zvýší
Empatickou péči dle Bazální stimulace si získáte větší důvěru vašich klientů a jejich příbuzných
Splníte zákonnou povinnost vzdělávat své zaměstnance v akreditovaném vzdělávacím programu
Proškolení části vašeho týmu je prvním krokem k certifikaci vaši instituce

TŘI TYPY KURZŮ PRO INSTITUCE

Pro začátečníky
Povinný kurz pro zdravotníky

Základní kurz

V kurzu se naučíte teoretická východiska Bazální stimulace, techniky somatických, vestibulárních a proprioreceptivních stimulací.
Absolvováním kurzu účastník získá: mezinárodní certifikát vydaný IFBS platný ve všech zemích EU, Švýcarsku, Norsku a ještě také osvědčení od příslušného ministerstva dle své profese.

Více o kurzu
Pro absolventy základního kurzu

Nástavbový kurz

V kurzu se naučíte nová teoretická východiska, somatickou stimulaci obličeje, bodovou orofaciální stimulaci dle prof. Moralese, diametrální somatickou stimulaci horních končetin (aplikuje se na spastických končetinách), orální, optické, auditivní, taktilně – haptické a olfaktorické stimulační nabídky. Absolvováním kurzu účastník získá: mezinárodní certifikát vydaný IFBS platný ve všech zemích EU, Švýcarsku, Norsku a ještě také osvědčení od příslušného ministerstva dle své profese.

Více o kurzu
Pro absolventy Nástavbového kurzu

Prohlubující kurz

V kurzu se naučíte nová teoretická východiska, diametrální somatickou stimulaci dolních končetin (aplikuje se na spastických končetinách) a celotělovou somatickou rozvíjející stimulaci. Absolvováním kurzu účastník získá: mezinárodní certifikát vydaný IFBS platný ve všech zemích EU, Švýcarsku, Norsku a ještě také osvědčení od příslušného ministerstva dle své profese.

Více o kurzu

Pro koho je kurz určený

 • Poskytovatele zdravotní péče: lékaře a nelékařská zdravotnická povolání (všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, psycholog, zdravotně sociální pracovník, zdravotnický záchranář, praktická sestra, léčebný pedagog)
 • Poskytovatele sociálních služeb: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a vedoucí pracovníci v sociálních službách
 • Speciální pedagog, asistent pedagoga, vychovatel
 • Studenty a pedagogy univerzit studijních oborů ošetřovatelství, fyzioterapie, ergoterapie, speciální pedagogika

PŘIDEJTE SE K více než 500 SPOKOJENÝM INSTITUCÍM

Naše kurzy si objednaly fakultní nemocnice, univerzitní nemocnice, lokální nemocnice, odborné léčebné ústavy, rehabilitační ústavy, hospice, domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, speciální školy a univerzity pro své studenty a pedagogy.


23
Let praxe
Máme od roku 2000
27000
Proškolených absolventů
Pojďte s námi cestou tradice, kvality a odbornosti
500
Institucí
Jsme proškolili v ČR a SR. Fakultní a univerzitní nemocnice, hospice, domovy sociálních služeb a speciální školy
310
Auditů
Které jsou podmínkou k získání certifikace instituce
8
Vědeckých kongresů
Které byly za účasti autorů Bazální stimulace a přednášejících z různých zemí EU

Náš tým

PhDr. Karolína Maloň Friedlová, PhD.
 • Zavedla Bazální stimulaci do zdravotní péče, sociálních služeb a speciálního školství v České a Slovenské republice
 • Pro vzdělávání v Bazální stimulaci založila akreditovanou instituci INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
 • Od roku 2003 úzce spolupracuje s autory Bazální stimulace Prof. Dr. Andreasem Fröhlichem a Prof. Christel Bienstain
 • Podílí se aktivně na výzkumu v Bazální stimulaci
 • Je autorkou odborných učebnic pro Bazální stimulaci a desítek odborných článků
 • Je prezidentkou a organizátorkou již 8 Česko-slovenských vědeckých kongresů o Bazální stimulaci s mezinárodní účastí
 • Odborný auditor Bazální stimulace, certifikovala přes 180 institucí
Více o Karolíně
MUDr. Zdeněk Novotný
PaedDr., Mgr. Irena Johanka Savková MBA
Ing. Lucie Friedl
Miroslav Maloň
Mgr. Vilma Chmelařová
Ing. Jitka Richterová
Ing. Pavel Friedl
Mgr. Alice Trávníčková


FOTOGRAFIE Z KURZU

offer-1

cena na míru

 • Kurz vytvořený na míru potřebám vašich pacientů nebo klientů
 • Každý člen vašeho týmu obdrží certifikát dle své profese (MZ ČR,MPSV, MŠMT,MZ SR)

POPTÁVKA KURZŮ NA MÍRU PRO INSTITUCE

Napište nám vaše požadavky a my vám do 48 hodin pošleme nabídku šitou na míru pro vaši instituci

Odesláním formuláře uděluji souhlas společnosti INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o..
ke zpracování mých osobních údajů v souladu s evropským nařízením GDPR.

DALŠÍ SLUŽBY PRO INSTITUCE

certifikát 2.9.2022

Audit

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA® poskytuje od roku 2006 odborné audity (supervize) a odborné poradenství proškoleným pracovištím.
Auditorem je PhDr. Karolína Maloň Friedlová, PhD.,Praxisbegleiter für Basale Stimulation nach Prof. Dr. Fröhlich®, Nr. 608 v EU Certifikovaný lektor a auditor konceptu Bazální stimulace s mezinárodní licencí pro země EU a Švýcarsko a Norsko.

Se zjištěnými informacemi je nakládáno s ohledem na ochranu objednavatele a nezpřístupňují se třetí straně. Audity jsou poskytovány na základě uzavřené smlouvy mezi objednatelem a poskytovatelem.

Auditor zpracovává o průběhu auditu protokol, který obdrží objednatel auditu. Auditor na základě zjištěných fakt, která musí splňovat kritéria pro péči v konceptu Bazální stimulace®, rozhodne o vydání certifikátu Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace®.

Certifikát je pod garancí Mezinárodní asociace Bazální stimulace® a jeho platnost je 36 měsíců. Prodloužení certifikace je možné na základě dalšího auditu.

Před konáním auditu obdrží objednavatel auditu manuál se stanovenými kritérii pro certifikaci pracoviště (poskytovatel zdravotní péče nebo sociálních služeb). V případě auditů ve školských zařízeních je prováděna analýza a korekce implementace konceptu Bazální stimulace® do školských vzdělávacích plánů a individuálních vzdělávacích plánů.

Více o auditu

Veřejné kurzy

Kontakt

Bratislava ZK 14.10.

Kurzy bazální stimulace na míru

Základní kurz je akreditovaným vzdělávacím programem. Akreditace je udělena těmito ministerstvy: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo zdravotnictví SR.

Nástavbový kurz je akreditovaným vzdělávacím programem. Akreditace je udělena těmito ministerstvy: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo zdravotnictví SR.

Prohlubující kurz je akreditovaným vzdělávacím programem. Akreditace je udělena těmito ministerstvy: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Více o kurzech na míru

Nevíte co vybrat?

Ing. Lucie Friedl
603971160
8:00 - 15:00
team

O Institutu bazální stimulace

Jsme tady pro vás a vaše klienty, abychom jim prostřednictvím Bazální stimulace pomohli vrátit se plně do života (po úrazech, onemocněních), nebo umožnili prožít jejich život v co nejvyšší možné míře kvality. Autor Bazální stimulace Prof. Dr. Andreas Fröhlich nám povolil dát do názvu společnosti jeho jméno. Je pro nás závazkem poskytovat vám služby v co nejvyšší kvalitě a rozvíjet další výzkum v Bazální stimulaci. Od roku 2005 s námi Česká televize natočila 4 dokumentární pořady o Bazální stimulaci. Byli jsme také hosty relace Dobré ráno v České televizi a v Radiožurnal.


23 let praxe
máme od roku 2000
Více než 27000 proškolených absolventů
Pojďte s námi cestou tradice, kvality a odbornosti
15.11. 2024

IX ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

S přednáškami autorů Bazální stimulace Prof. Dr. Andrease Fröhlicha a Prof. Christel Bienstein

Registrujte se