podle
Prof. Dr. Fröhlicha
První certifikované kurzy
o Bazální stimulaci v ČR a SR
+420 603 971 160
Po - Čt 8:00 - 15:00
8:00 - 14:00

Bazální stimulace v paliativní péči

Krátký stručný popis kurzu. Naši práci milujeme a chápeme ji jako poslání umožnit více lidem žít kvalitní život. Další krátký úderný popis o tom, jak vnímáme naše hodnoty a čeho chceme dosáhnout v rámci pomoci ostatním.

Co vaše instituce získá

Kurz bazální stimulace na jeden ze 3 úrovní přímo vám na míru.
Certifikát Mezinárodní asociací Bazální stimulace®) s platností ve všech zemích EU a Norsku a Švýcarsku
Lorem ipsum dolor sit amet.
Kurz bazální stimulace na jeden ze 3 úrovní přímo vám na míru
Lorem ipsum dolor sit amet.

Pro koho je kurz určený

  • Poskytovatele zdravotní péče: lékaře a nelékařská zdravotnická povolání (všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, psycholog, zdravotně sociální pracovník, zdravotnický záchranář, praktická sestra)
  • Poskytovatele sociálních služeb: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a vedoucí pracovníci v sociálních službách
  • Další cílová skupina vyjmenovaná zde

Přidejte se k 482 spokojeným institucím

Naše kurzy absolvovali největší zařízení od městských nemocnic, přes domovy pro seniory až po malé nezávislé organizace. Zde je výběr z nich.


23
Let praxe
Máme od roku 2000
27000
Proškolených absolventů
Pojďte s námi cestou tradice, kvality a odbornosti
500
Institucí
Jsme proškolili v ČR a SR. Fakultní a univerzitní nemocnice, hospice, domovy sociálních služeb a speciální školy
310
Auditů
Které jsou podmínkou k získání certifikace instituce
8
Vědeckých kongresů
Které byly za účasti autorů Bazální stimulace a přednášejících z různých zemí EU

Popis kurzu

lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Error, dolores voluptatem nostrum accusantium

Lektoři

Pro firemní kurzy nabízíme pouze naše nejzkušenější lektory

Mgr. Alice Trávníčková

Hodnocení účastníků

Nejen že je koncept Bazální stimulace známý dnes již v mnoha západoevropských zemích, ale ani v České republice ho v odborných kruzích nemusíme blíže představovat. Bazální stimulace jako součást ošetřovatelsko-pečovatelských procesů je již využívána v celé řadě českých pobytových zařízeních sociálních služeb. Nutno dodat, že tento stav by nikdy nebyl možný beze všech propagátorů tohoto jedinečného konceptu, mezi které PhDr. Karolína Friedlová, PhD. bezesporu patří. Právě její dlouholeté aktivity a neutuchající energie vedly k tomu, že je Bazální stimulace stále známějším pojmem.

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, prezident Unie zaměstnavatelských svazů České republiky

Vážená paní doktorko,

Záštitu nad vědeckým VIII. česko-slovenským kongresem Bazální stimulace s mezinárodní účastí přebírám a děkuji Vám za projevenou důvěru. Taktéž Vás chci ujistit, že pozitivně vnímám veškeré vzdělávací aktivity společnosti INSTITUT Bazální stimulace pořádané, jak pro lékaře, tak i pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které přispívají nejen k rozvoji zdravotnických pracovníků, ale také ke zvýšení kvality péče o pacienty.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
Ministr zdravotnictví 2017 - 2021

Fotografie z kurzu

foto 5_6

cena na míru

  • Kurz vytvořený na míru vaší instituci
  • 2-denní kurz akreditovaný kurz 2
  • 4 vyučovacích hodin
  • Rozšířená praktická část
  • Práce ve dvoučelnných skupinkách
  • Certifikát Mezinárodní asociací Bazální stimulace®) s platností ve všech zemích EU a Norsku a Švýcarsku

Poptávka kurzů na míru pro instituce

Napište nám vaše požadavky a my vám do 48 hodin pošleme nabídku šitou na míru pro vaši instituci

Odesláním formuláře uděluji souhlas společnosti INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o..
ke zpracování mých osobních údajů v souladu s evropským nařízením GDPR.

Další kurzy pro instituce

certifikát 2.9.2022

Audit

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA® poskytuje od roku 2006 odborné audity (supervize) a odborné poradenství proškoleným pracovištím.
Auditorem je PhDr. Karolína Maloň Friedlová, PhD.,Praxisbegleiter für Basale Stimulation nach Prof. Dr. Fröhlich®, Nr. 608 v EU Certifikovaný lektor a auditor konceptu Bazální stimulace s mezinárodní licencí pro země EU a Švýcarsko a Norsko.

Se zjištěnými informacemi je nakládáno s ohledem na ochranu objednavatele a nezpřístupňují se třetí straně. Audity jsou poskytovány na základě uzavřené smlouvy mezi objednatelem a poskytovatelem.

Auditor zpracovává o průběhu auditu protokol, který obdrží objednatel auditu. Auditor na základě zjištěných fakt, která musí splňovat kritéria pro péči v konceptu Bazální stimulace®, rozhodne o vydání certifikátu Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace®.

Certifikát je pod garancí Mezinárodní asociace Bazální stimulace® a jeho platnost je 36 měsíců. Prodloužení certifikace je možné na základě dalšího auditu.

Před konáním auditu obdrží objednavatel auditu manuál se stanovenými kritérii pro certifikaci pracoviště (poskytovatel zdravotní péče nebo sociálních služeb). V případě auditů ve školských zařízeních je prováděna analýza a korekce implementace konceptu Bazální stimulace® do školských vzdělávacích plánů a individuálních vzdělávacích plánů.

Více o auditu

Nevíte co vybrat?

Ing. Lucie Friedl
603971160
8:00 - 15:00
team

O Institutu bazální stimulace

Jsme tady pro vás a vaše klienty, abychom jim prostřednictvím Bazální stimulace pomohli vrátit se plně do života (po úrazech, onemocněních), nebo umožnili prožít jejich život v co nejvyšší možné míře kvality. Autor Bazální stimulace Prof. Dr. Andreas Fröhlich nám povolil dát do názvu společnosti jeho jméno. Je pro nás závazkem poskytovat vám služby v co nejvyšší kvalitě a rozvíjet další výzkum v Bazální stimulaci. Od roku 2005 s námi Česká televize natočila 4 dokumentární pořady o Bazální stimulaci. Byli jsme také hosty relace Dobré ráno v České televizi a v Radiožurnal.


23 let praxe
máme od roku 2000
Více než 27000 proškolených absolventů
Pojďte s námi cestou tradice, kvality a odbornosti
15.11. 2024

IX ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

S přednáškami autorů Bazální stimulace Prof. Dr. Andrease Fröhlicha a Prof. Christel Bienstein

Registrujte se