Zdravotní péče

Integrace konceptu Bazální stimulace® do klinické péče výrazně zvyšuje kvalitu poskytované zdravotní péče a také kvalitu života pacientů, klientů. Snižuje se ošetřovatelská zátěž u těchto klientů a zároveň také riziko vzniku komplikací následkem dlouhé imobilizace. Délka hospitalizace a náklady na vynaloženou péči se snižují. Koncept přispívá výrazně ke zvýšení kvality péče a to prokazatelnými změnami, které nastanou ve stavu klienta. Kvalitní péče posiluje profesní i morální kredit poskytovatelů zdravotní péče.

Pro tato konkrétně uvedená nelékařská zdravotnická povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povolání: všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, klinický logoped a klinický psycholog je Základní kurz Bazální stimulace® akreditován MZ ČR jako vzdělávací program č. 140/2011/VZV (první akreditace byla udělena v roce 2008 pod číslem MZDR 10132/2008). Absolvent akreditovaného vzdělávacího programu Bazální stimulace® získá cílové vědomosti a dovednosti, kterými dosáhne zvláštní odbornou způsobilost k určitým činnostem.


Reference


IBS spolupracuje s NCO NZO od r. 2003

Reference

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy