Základní kurz Bazální stimulace

Informace o kurzu
datum kurzu: 19. - 21.6.2019
místo konání kurzu: Fakulta zdravotnictva, Univerzita A. Dubčeka Trenčín, Slovenská republika
akreditace: MZ SR (18 kreditů), MŠMT ČR – platí také pro speciální pedagogy a asistenty pedagoga na Slovensku (24 hodin), slovenské sestry a porodní asistentky (obdrží od SKS aPA 18 kreditů)
doba trvání: 3 dny
volná místa: 1

Účastníci obdrží originální autorská skripta.


Na kurz se nelze přihlásit, protože již proběhl.

Lektoruje osobně PhDr. Karolína Maloň Friedlová

Kurz je určen pro:

  • poskytovatele zdravotní péče: nelékařská zdravotnická povolání: sestra; porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, masér, logoped a psycholog, psycholog ve zdravotnictví, sanitář, ošetřovatel, praktická sestra
  • lékaře
  • poskytovatele sociálních služeb – pečovatelka, ošetřovatelka, sociální pracovník, vedoucí pracovník v sociálních službách
  • speciální pedagogy, asistent pedagoga, vychovatel
  • vyučující na univerzitách a VOŠ

Základní kurz Bazální stimulace je akreditován MZ SR pro profese lékař, sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut a zdravotnický asistent.

Na základě smlouvy se Slovenskou komorou sester a porodních asistentek obdrží každá registrovaná sestra a porodní asistentka od SKSAPA Potvrzení o časti na odborné vzdělávací aktivitě.
V zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. sa zdravotníckemu pracovníkovi přiznává 18 kreditov za pasívnu účasť.

Přihlášky a další informace na: institut@bazalni-stimulace.cz

Účastníci obdrží originální autorská skripta.

 

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy