Základní kurz Bazální stimulace®, Modul I MZ SR

Informace o kurzu
datum kurzu: 30.1. - 1.2.2019
místo konání kurzu: Vzdelávacie stredisko VŠ, Nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá
akreditace: MZ SR (18 kreditů), MŠMT ČR – platí také pro speciální pedagogy a asistenty pedagoga na Slovensku (24 hodin), slovenské sestry a porodní asistentky (obdrží od SKS aPA 18 kreditů)
doba trvání: 3 dny

Účastníci obdrží originální autorská skripta.

Kurz je určen pro:

  • poskytovatele zdravotní péče: nelékařská zdravotnická povolání: sestra; porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped a psycholog, psycholog ve zdravotnictví, sanitář, ošetřovatel, praktická sestra (zdravotnický asistent)
  • lékaře
  • poskytovatele sociálních služeb – pečovatelka, ošetřovatelka, sociální pracovník
  • speciální pedagogy, asistent pedagoga, vychovatel

Základní kurz Bazální stimulace, MODUL I je akreditován MZ SR pro profese lékař, sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut a zdravotnický asistent.

Na základě smlouvy se Slovenskou komorou sester a porodních asistentek obdrží každá registrovaná sestra a porodní asistentka od SKSAPA Potvrzení o časti na odborné vzdělávací aktivitě.
V zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. sa zdravotníckemu pracovníkovi přiznává 18 kreditov za pasívnu účasť.

Přihlášky a další informace Vám podá: PhDr. Adriana Mitasová, – e-mail:  institut4@gmail.com

Účastníci obdrží originální autorská skripta.

 

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace® s.r.o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy