Základní kurz Bazální stimulace®

Informace o kurzu
datum kurzu: 18. - 19.5.2019
místo konání kurzu: Vzdelávacie stredisko VŠ, Nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá
akreditace: MZ SR (16 kreditů)
doba trvání: 3 dny

Účastníci obdrží originální autorská skripta.

Lektoruje osobně PhDr. Karolína Maloň Friedlová.

Seminář je určen pro:

  • poskytovatele zdravotní péče: nelékařská zdravotnická povolání: sestra; porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped a psycholog, psycholog ve zdravotnictví, sanitář, praktická sestra (zdravotnický asistent)
  • lékaře
  • poskytovatele sociálních služeb – pečovatelka, ošetřovatelka, sociální pracovník
  • speciální pedagogy, asistent pedagoga, vychovatel

Základní kurz Bazální stimulace, MODUL I je akreditován MZ SR pro profese lékař, sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut a zdravotnický asistent.

Na základě smlouvy se Slovenskou komorou sester a porodních asistentek obdrží každá registrovaná sestra a porodní asistentka od SKSAPA Potvrzení o časti na odborné vzdělávací aktivitě.
V zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. sa zdravotníckemu pracovníkovi přiznává 18 kreditov za pasívnu účasť.

Přihlášky a další informace Vám podá: PhDr. Adriana Mitasová, e-mail: institut4@gmail.com

Účastníci obdrží originální autorská skripta.

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy