Základní kurz Bazální stimulace®

Informace o kurzu
datum kurzu: 17. - 19.5.2022
místo konání kurzu: Městská nemocnice Ostrava, p.o., Nemocniční 898/20A, 728 80 Moravská Ostrava, Velká zasedací místnost správní budovy MNO
akreditace: MZ ČR, MPSV ČR, MŠMT ČR
MZ SR (lékař, sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, praktická sestra, liečebný pedagog, logoped, sanitář, psycholog) obdrží kreditní body od své profesní komory dle vyhlášky MZ SR č. 74/219 Z. z.
doba trvání: 24 vyučovacích hodin
lektor: PaedDr. Irena Johanka Savková
volná místa: 1
Cena zahrnuje:

Skripta, káva a čaj

Účastníci obdrží originální autorská skripta.


Na kurz se nelze přihlásit, protože již proběhl.

Podrobné informace o vzdělávacím programu zde: https://www.bazalni-stimulace.cz/nabidka/kurzy/zakladni-kurz/

Vzdělávací program je určen pro:

  • lékaře a nelékařská zdravotnická povolání (sestra; porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, masér, logoped a psycholog, psycholog ve zdravotnictví, sanitář, ošetřovatel, praktická sestra)
  • poskytovatele sociálních služeb – pečovatelka, ošetřovatelka, sociální pracovník, vedoucí pracovník v sociálních službách
  • speciální pedagogy, asistent pedagoga, vychovatel, liečebný pedagog
  • vyučující na univerzitách a odborných školách

Další informace na: institut@bazalni-stimulace.cz

Účastníci obdrží originální autorská skripta.

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy