Prohlubující kurz Bazální stimulace® II

Informace o kurzu
datum kurzu: 6.6.2017
místo konání kurzu: Otrokovice
akreditace: MŠMT ČR a MPSV ČR
doba trvání: 1 den
lektor: PhDr. Karolína Maloň Friedlová
volná místa: 3

Účastníci obdrží textové materiály.


Na kurz se nelze přihlásit, protože již proběhl.

Lektoruje osobně PhDr. Karolína Maloň Friedlová.

Pro ČR:

  • Kreditován 4 kredity pro profese – všeobecná sestra, porodní asistentka, logoped, fyzioterapeut, zdravotnický záchranář, ergoterapeut, klinický psycholog, zdrav. soc. pracovník.
  • Speciální pedagog obdrží Osvědčení Ministerstva školství o akreditovaném vzdělávacím programu.
  • Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a vedoucí pracovníci obdrží Osvědčení Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pro Slovensko:

  • Akreditace: MŠMT ČR – platí také pro speciální pedagogy na Slovensku (8 hodin)
  • Na základě smlouvy se Slovenskou komorou sester a porodních asistentek obdrží každá registrovaná sestra a porodní asistentka od SKSAPA Potvrzení o časti na odborné vzdělávací aktivitě.
  • V zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. sa zdravotníckemu pracovníkovi přiznává 6 kreditov za pasívnu účasť.

Všichni účastníci obdrží Certifikát od Mezinárodní asociace Bazální stimulace platný ve všech zemích EU.

Přihlášky a další informace na: institut@bazalni-stimulace.cz.

Cena 1.500,- Kč.

Účastníci obdrží textové materiály.

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy