Prohlubující kurz Bazální stimulace® I

Informace o kurzu
datum kurzu: 29.5.2017
místo konání kurzu: Bratislava
akreditace: MŠMT ČR (8 hodin) - platí také pro speciální pedagogy na Slovensku. Slovenské sestry a porodní asistentky (obdrží od SKS aPA 6 kreditů)
doba trvání: 1 den, 8 vyučovacích hodin
lektor: PhDr. Karolína Maloň Friedlová
volná místa: 0

Účastníci obdrží textové materiály.


Na kurz se nelze přihlásit, kurz je již zaplněn.

Lektoruje osobně PhDr. Karolína Maloň Friedlová.

Kurz je organizován ve spolupráci s CDKL5 Slovakia.

Kurz je určen pro:

  • poskytovatele zdravotní péče: nelékařská zdravotnická povolání: sestra; porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped a psycholog, psycholog ve zdravotnictví.
  • lékaře
  • poskytovatele sociálních služeb – pečovatelka, ošetřovatelka, sociální pracovník, vedoucí pracovník v sociálních službách
  • speciální pedagogy, asistent pedagoga, vychovatel

Na základě smlouvy se Slovenskou komorou sester a porodních asistentek obdrží každá registrovaná sestra a porodní asistentka od SKSAPA Potvrzení o časti na odborné vzdělávací aktivitě.

V zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. sa zdravotníckemu pracovníkovi přiznává 6 kreditov za pasívnu účasť.

Přihlášky a další informace na: institut@bazalni-stimulace.cz

Cena: 55€.

 

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy