Prohlubující kurz Bazální stimulace® I

Informace o kurzu
datum kurzu: 20.9.2019
místo konání kurzu: Fakulta zdravotnictva, Univerzita A. Dubčeka Trenčín, Slovenská republika
akreditace: MŠMT ČR – platí také pro speciální pedagogy a asistenty pedagoga na Slovensku (8 hodin), slovenské sestry a porodní asistentky (obdrží od SKSaPA 6 kreditů)
doba trvání: 1 den, 8 vyučovacích hodin
lektor: PhDr. Karolína Maloň Friedlová
volná místa: 13

Účastníci obdrží textové materiály.


Na kurz se nelze přihlásit, protože již proběhl.

Lektoruje osobně PhDr. Karolína Maloň Friedlová.

Kurz je určen pro:

  • poskytovatele zdravotní péče: nelékařská zdravotnická povolání: sestra; porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, masér, logoped a psycholog, psycholog ve zdravotnictví, sanitář, ošetřovatel, praktická sestra
  • lékaře
  • poskytovatele sociálních služeb – pečovatelka, ošetřovatelka, sociální pracovník, vedoucí pracovník v sociálních službách
  • speciální pedagogy, asistent pedagoga, vychovatel
  • vyučující na univerzitách a VOŠ

Na základě smlouvy se Slovenskou komorou sester a porodních asistentek obdrží každá registrovaná sestra a porodní asistentka od SKSAPA Potvrzení o časti na odborné vzdělávací aktivitě.

V zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. sa zdravotníckemu pracovníkovi přiznává 6 kreditov za pasívnu účasť.

Přihlášky a další informace na: institut@bazalni-stimulace.cz

Cena 55 €.

Účastníci obdrží textové materiály.

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy