Nástavbový kurz Bazální stimulace®, Modul II MZ SR

Informace o kurzu
datum kurzu: 29. - 30.9.2018
místo konání kurzu: Bratislava, Slovenská republika
akreditace: Ministerstva zdravotnictví Slovenska akreditováno pro: lékař, sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut a zdravotnický asistent, získají certifikovanou pracovní činnost
Akreditace: MŠMT ČR – platí také pro speciální pedagogy a asistenty pedagoga na Slovensku (16 hodin), slovenské sestry a porodní asistentky (obdrží od SKS aPA 12 kreditů)
doba trvání: 2 dny
volná místa: 0

Účastníci obdrží originální autorská skripta.


Na kurz se nelze přihlásit, kurz je již zaplněn.

Kurz je organizován ve spolupráci s CDKL5 Slovakia.

Kurz je určen pro:

  • poskytovatele zdravotní péče: nelékařská zdravotnická povolání: sestra; porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped a psycholog, psycholog ve zdravotnictví
  • lékaře
  • poskytovatele sociálních služeb – pečovatelka, ošetřovatelka, sociální pracovník
  • speciální pedagogy, asistent pedagoga, vychovatel

Nástavbový kurz Bazální stimulace, MODUL II je akreditován MZ SR pro profese lékař, sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut a zdravotnický asistent.

Na základě smlouvy se Slovenskou komorou sester a porodních asistentek obdrží každá registrovaná sestra a porodní asistentka od SKSAPA Potvrzení o účasti na odborné vzdělávací aktivitě.
V zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. sa zdravotníckemu pracovníkovi přiznává 12 kreditov za pasívnu účasť.

Přihlášky a další informace na: institut@bazalni-stimulace.cz

Účastníci obdrží originální autorská skripta.

 

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace® s.r.o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy