Sociální služby

Koncept Bazální stimulace® podporuje kvalitu a bezpečnost poskytovaných služeb uživatelům v Domovech pro seniory, Denních centrech a stacionářích a Domovech pro osoby se zdravotním postižením. Pracovníci v sociálních službách získají absolvováním kurzu Bazální stimulace® akreditovaného MPSV ČR cílové teoretické vědomosti v oblasti schopnosti komunikovat s lidmi se změnami v kognitivní oblasti, a to zejména u osob se zdravotním postižením a u seniorů s demencí. Absolventi získají také cílové praktické dovednosti k navázání komunikace s výše zmíněnými osobami, a to především u lidí s mentální retardací, demencí a deficity v oblasti smyslových orgánů (změny v oblasti sluchového, zrakového a taktilně haptického vnímání). Absolvent bude po skončení kurzu schopen efektivně komunikovat s uživateli sociálních služeb v případě jejich deficitu v oblasti kognitivní nebo smyslového vnímání. Naučené vědomosti a dovednosti přispějí také ke schopnosti sebeovládání absolventa kurzu, výrazně rozvíjejí jeho schopnost poznávání, seberealizace, podporují rozvoj empatie a rozšiřují kompetence poskytovatelů sociálních služeb s cílem podporovat a rozšiřovat uživatelovy zachovalé schopnosti v oblasti komunikace a vnímání a efektivního využití zachovalých schopností uživatele. Absolvent kurzu bude umět prakticky podporovat uživatele při provádění a nácviku základních výchovných úkonů, hygienických, společenských a pracovních návyků, a při podpoře komunikace v kontextu společenských kontaktů.

Dne 24.7.2008 byla INSTITUTu Bazální stimulace® udělena MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY akreditace vzdělávací instituce č. 2008/327-I, v roce 2012 byla tato akreditace prodloužena pod č. 2012/0509-I.

Dne 7.10.2008 byla MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY udělena akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu Základní kurz Bazální stimulace®, č. akreditace 2008/465-SP (další vzdělávání sociální pracovníků § 111, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Tato akreditace byla prodloužena v roce 2012 pod č. 2012/0844-SP/VP pro sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v sociálních službách (dle § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).

Dne 13.2.2009 byla MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY udělena akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu Nástavbový kurz Bazální stimulace®, č. akreditace 2009/102-SP; pro sociální pracovníky (další vzdělávání sociální pracovníků dle § 111, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Tato akreditace byla prodloužena v roce 2013 pod č. 2013/0233-SP pro sociální pracovníky (dle § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).

Dne 29.9.2009 byla INSTITUTu Bazální stimulace® udělena MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu Základní kurz Bazální stimulace® č. 2009/603-PC; pro pracovníky v sociálních službách (dle § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). Tato akreditace byla prodloužena v roce 2013 pod č. 2013/0989-PC/SP/VP pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v sociálních službách (dle § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).

Dne 11.8.2011 byla MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY udělena akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu Nástavbový kurz Bazální stimulace® – č. akreditace 2011/0833-PC/VP; pro pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky v sociálních službách (dle § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).

Dne 3.7.2012 byla INSTITUTu Bazální stimulace® udělena MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu Prohlubující kurz Bazální stimulace® I pod č. 2012/0846-PC/SP/VP; pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky v sociálních službách (dle § 117a, odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

Dne 3.7.2012 byla INSTITUTu Bazální stimulace® udělena MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu Sexualita seniorů, č. akreditace 2012/0845-PC/SP/VP; pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky v sociálních službách (dle § 117a, odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

Dne 7.7.2014 byla MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY udělena akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu Prohlubující kurz Bazální stimulace® II, č. akreditace 2014/0836-PC/SP/VP/PP; pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v sociálních službách a pedagogické pracovníky (dle § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).

Dne 7.7.2014 byla MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY udělena akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu Manipulace s imobilním klientem dle konceptu Kinestetické mobilizace®, č. akreditace 2014/0837-PC/SP/VP/PP; pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v sociálních službách a pedagogické pracovníky (dle § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).

Reference

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy