Slovensko

logo_lskSmluvní partner Slovenské komory sester a porodních asistentek.

mzsrDne 2. 12. 2009 Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky udělilo INSTITUTU Bazální stimulace® Rozhodnutí o uskutečňování Vzdělávacího programu Bazální stimulace® jako akreditovaného studijního programu soustavného vzdělávání ve zdravotnických povoláních lékař, sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut a zdravotnický asistent (certifikovaná pracovní činnost), číslo akreditace 24965-1/2009-OZdV. Dne 8.12.2014 Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky prodloužilo akreditaci studijního programu soustavného vzdělávání s názvem Vzdělávací program Bazální stimulace pod číslem Z52993-2014-OZdV.

Informace uvedené v odkazu Základní kurz, Nástavbový kurz, Prohlubující kurz I i Prohlubující kurz II jsou totožné.

Na základě smlouvy se Slovenskou komorou sester a porodních asistentek obdrží každá registrovaná sestra a porodní asistentka od SKSAPA Potvrzení o účasti na odborné vzdělávací aktivitě.

V zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. sa zdravotníckemu pracovníkovi priznáva 18 kreditov za základní kurz, 12 kreditov za nástavbový a 6 kreditov za prohlubující kurz I za pasívnu účasť.

Vzdělávací program je akreditován Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky pro tato povolání: lékař, sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut a zdravotnický asistent, tyto profese získají certifikovanou pracovní činnost, číslo reakreditace Z52993-2014-OZdV.

Časová dotace vzdělávacího programu je 40 vyučovacích hodin, vzdělávací program je dvoumodulový.

Slovenská komora fyzioterapeutů uděluje souhlasné stanovisko vzdělávací aktivitě a fyzioterapeutům přiznává 24 kreditů.

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov uděluje souhlasné stanovisko vzdělávací aktivitě a přiznává 24 kreditů těmto profesím: masér, sanitář, praktická sestra.

Na základě dlouhodobého vědeckého výzkumu v rámci dizertační práce v oblasti sexuálního chování seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb v rámci ČR a SR vedeného PhDr. K. Friedlovou a po úspěšných prezentacích této problematiky na mezinárodních evropských kongresech zařadil INSTITUT Bazální stimulace® s. r. o. do své nabídky nový osmihodinový akreditovaný vzdělávací program Sexualita seniorů.

Na vyžádání zašleme organizacím organizační manuál k uskutečnění akreditovaného kurzu Bazální stimulace® přímo v zařízení objednatele.

Na vyžádání zašleme také informace o uskutečnění akreditovaného vzdělávacího programu Bazální stimulace®.

Zobrazit termíny kurzů

Referenčný list-DFM Košice KPAIM

Reference

 

zk UNI Trencin2015

Kolektivní fotografie účastníků Základního kurzu Bazální stimulace konaného v Trenčíně ve dnech 16. – 18. června 2015 na Katedře ošetřovatelství Trencianskej univerzity Alexandra Dubčeka.

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy