Referenční dopis z Nemocnice Na Homolce

Hodnocení základního kurzu „Bazální stimulace“

Průběžně od roku 2009 se školí naši zaměstnanci v Základních kurzech Bazální stimulace.

Kurzy nabídly dobrou teoretickou základnu k pochopení konceptu Bazální stimulace. Z velké části byly pojaty prakticky, ve snaze naučit a osvojit si tak základní techniky stimulace. Ze strany lektorky byly kvalitně zpracovány do jednotlivých bloků a podány srozumitelnou formou. Obsahovaly množství příkladů z praxe. Osobně jsem ocenila zejména praktický nácvik technik.

Veškeré poznatky z kurzu jsou velmi dobře integrovatelné do každodenní ošetřovatelské péče, nejen v oblasti intenzivní medicíny o nemocné s poruchou vědomí, ale i na standardních odděleních. Kurzy celkově hodnotím jako velmi přínosné a doporučuji všem, kteří doslova na vlastní kůži chtějí pocítit rozdílnost ošetřovatelské péče s prvky Bazální stimulace a běžně prováděnou ošetřovatelskou péčí. Mě osobně poskytl jasnou představu volby v tomto ohledu!

Jsem si jista, že aktivní použití konceptu či jednotlivých prvků Bazální stimulace v co nejširší míře v péči o klienty naší nemocnice povede k dalšímu zvýšení kvality a profesionality ošetřovatelství v Nemocnici Na Homolce, Praha.

Každou pozitivní změnou o úroveň výš!

Toto hodnocení vypracovala Bc. Jitka Myšková, odd. kardiologie JIP

I ostatní zúčastněné, které jsem oslovila, hodnotily tento kurz také jako velice přínosný.

Martina Břízová
referent vzdělávání
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 30 Praha 5 – Motol

Referenční dopisy klientů

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy