Portfolio lektora a odborného garanta vzdělávacího programu Bazální stimulace® PhDr. Karolíny Friedlové

 • 15 let zavádí PhDr. Friedlová koncept Bazální stimulace® v České republice i Slovenské republice ve zdravotnictví, sociálních službách a speciálním školství.
 • PhDr. Friedlová je členkou Mezinárodní asociace Bazální stimulace®.
 • PhDr. Friedlová v roce 2010 zastávala funkci prezidentky Mezinárodní asociace Bazální stimulace®.
 • PhDr. Friedlová úzce spolupracuje s autory konceptu prof. dr. Andreasem Fröhlichem a prof. dr. Christel Bienstein.
 • V oblasti odbornosti pro koncept Bazální stimulace® je PhDr. Friedlová dosud jedinou:
 • PhDr. Friedlová od roku 2000 přednáší na národních, ale také mezinárodních konferencích.
 • PhDr. Friedlová je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze oboru Ošetřovatelství.
 • PhDr. Friedlová je absolventkou Pedagogické fakulty v Olomouci oboru Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy.
 • Doktorská práce PhDr. Friedlové je na téma „Vliv osobnosti lektora na kvalitu výstupních vědomostí a dovedností absolventů kurzů Bazální stimulace®“.
 • PhDr. Friedlová vede již od roku 2003 výzkum ve spolupráci s autory konceptu prof. dr. A. Fröhlichem a prof. dr. Ch. Bienstein v České republice i Slovenské republice, jehož cílem je sledovat změnu zdravotního a psychosociálního stavu příjemců péče v konceptu Bazální stimulace® u pacientů ve zdravotnických zařízeních a u uživatelů v zařízeních sociálních služeb.
 • PhDr. Friedlová od roku 2003 působí jako vysokoškolský pedagog a vede každoročně bakalářské, popř. diplomové či rigorózní práce.
 • PhDr. Friedlová od roku 2003 lektoruje pro Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů kurzy Bazální stimulace®.
 • PhDr. Friedlová je od roku 2008 odborným garantem a lektorem certifikovaného kurzu Bazální stimulace® pořádaným Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, zároveň vede závěrečné práce absolventů tohoto certifikovaného kurzu.
 • PhDr. Friedlová je autorkou monografie Bazální stimulace® v ošetřovatelské péči, kterou v roce 2007 vydalo nakladatelství GRADA. Publikace slouží nejen odborným poskytovatelům péče, ale také laikům, kteří pečují o své blízké. Je autorkou také dalších monografických publikací.
 • PhDr. Friedlová je patronkou Dětského centra Domeček v Ostravě – kojenecký ústav, ŠAFRÁN dětem, o. p. s. a Dotek, o. p. s.
 • PhDr. Friedlová je organizátorem, garantem a sponzorem charitativní akce Každý metr pomáhá při vysokohorském maratonu Beskydská sedmička.

 

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy