Portfolio IBS

Informace o INSTITUTu Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA – v této prezentaci

INSTITUT Bazální stimulace je akreditovaná vzdělávací instituce založená v roce 2005. Rozhovor (PDF) u příležitosti patnáctého výročí vniku v časopise Sociální služby.

V roce 2019 se společnost přejmenovala, nový název: INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA. Slavnostní křest nového názvu proběhl dne 15. 11. 2019 v Ostravě během VIII. vědeckého česko-slovenského kongresu Bazální stimulace.

Kmotry byli: autoři Bazální stimulace Prof. Dr. Andreas Fröhlich a Prof. Christel Bienstein, Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch, zástupkyně Ministerstva zdravotnictví SR Monika Jankechová, prezident APSS ČR Jiří Horecký a prezident ZPSS SR Anton Machola.

Vzdělávací společnost má licenci od Internationaler Förderverein Basale stimulation e.V. pro pořádání certifikovaných kurzů Bazální stimulace v zemích EU, Švýcarsku a Norsku.

Vzdělávací společnost je akreditovaná:

  • Ministerstvem zdravotnictví ČR
  • Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR
  • Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  • Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky

Vzdělávací společnost je člen:

  •  Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR)
  • Slovenská komora sester a porodních asistentek (SKSaPA)
  • Zväz poskytovateľov sociálnych služieb SR (ZPSS SR)
  • Asociace poskytovatelů sociálních služeb SR (APSS SR)

Česká televize ve spolupráci s INSTITUTEM natočila celkem 4 dokumentární pořady „Klíč“ (v roce 2005, 2010, 2013, 2014) o konceptu Bazální stimulace a jeho účinku u pacientů po těžkých mozkolebečních traumetech, také u dětí s kombinovanými vrozenými postiženími a v péči o seniory. Tyto pořady byly dle sdělení České televize jedněmi z nejúspěšnějších „Klíčů“ a byly několikrát reprízovány. Scénář k těmto dokumentům byl vytvářen ve spolupráci s ředitelkou INSTITUTU PhDr. Karolínou Friedlovou.

Český rozhlas ve dvou relacích (v roce 2008 a 2014) prostřednictvím rozhovoru s ředitelkou INSTITUTU seznámil veřejnost se zaváděním konceptu Bazální stimulace v České i Slovenské republice INSTITUTem Bazální stimulace.

INSTITUT pořádá pravidelně od roku 2005 ve dvouletých intervalech vědecké česko-slovenské kongresy Bazální stimulace s mezinárodní účastí vždy za účasti autorů konceptu prof. dr. Andrease Fröhlicha a prof. dr. Christel Bienstein.

Od roku 2006 probíhají odborné audity proškolených institucí, kdy na základě splněných kriterií Internationaler Förderverein Basale stimulation e.V. jsou po úspěšném auditu zařízení certifikována a obdrží certifikát „Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace“.

Dne 17.11.2019 provedla audit (certifikaci)  spoluautorka Bazální stimulace Prof. Christel Bienstein společně s PhDr. Karolínou Maloň Friedlovou, PhD. ředitelkou IBS v Městské nemocnici Ostrava.  Jednotka dětské intenzivní péče se stala první certifikovanou „JIP – příbuzným přívětivá“ v NEněmecky mluvících zemích (je 301 certifikovanou JIP).  

Dne 21. 9. 2020 proběhlo na Magistrátu města Ostravy slavnostní předání mezinárodního certifikátu „Příbuzným přívětivá jednotka intenzivní péče“. Certifikát osobně předala Prof. Christel Bienstein za spoluúčasti IBS.

Pozvánka pro hosty (PDF)

Program slavnostního ceremoniálu (PDF)

Tiskové zprávy a články o certifikaci MN Ostrava – ZDE

Fotogalerie

 

INSTITUT je vydavatelem učebnice pro učitele předmětu ošetřovatelství. Učebnice je napsána formou distančních textů k samostudiu. Vhodné jsou především pro studenty a vyučující na SZŠ, vyšších odborných školách a univerzitách.

INSTITUT je rovněž vydavatelem odborných sborníků k vědeckým kongresům Bazální stimulace.

INSTITUT  je od roku 2010 organizátorem každoroční charitativní akce „Každý metr pomáhá“ v rámci Mistrovství České republiky v horském maratonu Beskydská sedmička – B7.

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o. je majitelem těchto kombinovaných  ochranných známek: „INSTITUT Bazální stimulace ibs podle Prof. Dr. FRÖHLICHA“, „BAZALNÍ STIMULACE“, „INSTITUT BAZÁLNÍ STIMULACE“, „INSTITUT BAZÁLNÍ STIMULACE IBS“, „INŠTITÚT BAZÁLNEJ STIMULÁCIE IBS“, „BAZÁLNA STIMULÁCIA“, „INŠTITÚT BAZÁLNEJ STIMULÁCIE podľa Prof. Dr. FRÖHLICHA“

19 let konceptu Bazální stimulace v České a Slovenské republice

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy