Portfolio IBS

 • Vzdělávací instituce INSTITUT Bazální stimulace® je akreditovaná třemi českými ministerstvy –

Ministerstvem zdravotnictví ČR pro profese všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped a psycholog, psycholog ve zdravotnictví,

Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pro profese pracovník v sociálních službách, sociální pracovník a vedoucí pracovník v sociálních službách,

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro profese speciální pedagog, asistent pedagoga a učitel speciálních škol.

 • Vzdělávací instituce INSTITUT Bazální stimulace® je akreditována rovněž v zahraničí, a to Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky pro vzdělávání lékařů, sester, porodních asistentek, fyzioterapeutů a zdravotnických asistentů.

Tyto profese získávají absolvováním vzdělávacího programu certifikovanou pracovní činnost.

 • Vzdělávací instituce INSTITUT Bazální stimulace® je členem Mezinárodní asociace Bazální stimulace® s oprávněním vydávat absolventům vzdělávacích programů certifikát od Mezinárodní asociace Bazální stimulace® s platností ve všech zemích Evropské unie.
 • Vzdělávací instituce INSTITUT Bazální stimulace® je přidružený člen Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
 • Vzdělávací instituce INSTITUT Bazální stimulace® je partner Slovenské komory sester a porodních asistentek.
 • Vzdělávací instituce INSTITUT Bazální stimulace® je přidružený člen Zväzu poskytovateľov sociálnych služieb v SR.
 • Vzdělávací instituce INSTITUT Bazální stimulace® organizovala kurzy v zahraničí pod hlavičkou Mezinárodní asociace Bazální stimulace® v Německu, Slovenské republice a na Ukrajině.
 • O práci INSTITUTu Bazální stimulace® natočila Česká televize celkem 4 dokumenty (v roce 2005, 2010, 2013, 2014) o zavádění konceptu Bazální stimulace® u poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb, kteří byli proškoleni INSTITUTem Bazální stimulace®. Tyto pořady byly dle sdělení České televize jedněmi z nejúspěšnějších a byly několikrát reprízovány. Scénář k těmto dokumentům byl vytvářen ve spolupráci s PhDr. Karolínou Friedlovou.
 • Český rozhlas ve dvou relacích (v roce 2008 a 2014) seznámil veřejnost se zaváděním konceptu Bazální stimulace® v České i Slovenské republice INSTITUTem Bazální stimulace®.
 • INSTITUT Bazální stimulace® pořádá pravidelně od roku 2005 ve dvouletých intervalech národní kongresy s mezinárodní účastí s problematikou Bazální stimulace® za účasti autorů konceptu prof. dr. Andrease Fröhlicha a prof. dr. Christel Bienstein.
 • INSTITUT Bazální stimulace® proškolil od roku 2003 v České republice i Slovenské republice celkem 411 zařízení zdravotní péče a sociálních služeb.
 • Od roku 2006 probíhají odborné audity proškolených zařízení, kdy na základě splněných podmínek stanovených Mezinárodní asociací Bazální stimulace® jsou po úspěšném auditu zařízení certifikována a obdrží certifikát „Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace®“. V současné době je certifikováno 124 zařízení. Odborných auditů proběhlo celkem již 218.
 • INSTITUT Bazální stimulace® jako jediný poskytuje frekventantům ve vzdělávacích programech odborné textové materiály ve formě skript.  V současné době poskytujeme už jejich 20. vydání.
 • INSTITUT Bazální stimulace® je vydavatelem skript pro učitele předmětu ošetřovatelství. Skripta jsou napsána formou distančních textů k samostudiu. Vhodné jsou především pro studenty a vyučující na SZŠ, vyšších odborných školách a univerzitách.
 • INSTITUT Bazální stimulace® je rovněž vydavatelem odborných sborníků k národním kongresům s mezinárodní účastí, které pořádá vzdělávací instituce co dva roky.
 • INSTITUT Bazální stimulace® je od roku 2011 organizátorem každoroční charitativní akce „Každý metr pomáhá“ v rámci Mistrovství České republiky v horském maratonu Beskydská sedmička – B7.
 • Výše uvedené zaručuje odbornost, zkušenost, kvalitu a tradici.

 

15 let konceptu Bazální stimulace v České a Slovenské republice

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy