Portfolio odborníka – PhDr. Karolína Friedlová, PhD.

Rozhovor s K. Friedlovu o jejím výzkumu v domovech pro seniory v České a Slovenské republice o saturaci sexuálních potřeb seniorek a seniorů z ošetřovatelského aspektu a existenci pravidel (standartů) a školení pro personál naleznete ZDE

Dne 21. 9. 2020 proběhlo na Magistrátu města Ostravy slavnostní předání mezinárodního certifikátu „Příbuzným přívětivá jednotka intenzivní péče“. Certifikát osobně předala Prof. Christel Bienstein za spoluúčasti IBS.

Pozvánka pro hosty (PDF)

Program slavnostního ceremoniálu (PDF)

Tiskové zprávy a články o certifikaci MN Ostrava – ZDE

Fotogalerie

14. 2 . 2020 – Vernisáž u příležitosti celosvětové kampaně NURSING NOW.
K. Friedlová s Bc. Tomášem Válkem, předsedou Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve dnech  7.-9.2.2020 se uskutečnilo zasedání MWBA – Mezinárodní curriculární skupiny pro vzdělávání mezinárodních lektorů v konceptu Bazální stimulace, Hannover.

Potvrzení o účasti

Dne 17.11.2019 navštívila spoluautorka Bazální stimulace Prof. Christel Bienstein a PhDr. Karolína Maloň Friedlová, ředitelka INSTITUTu Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, Fakultní nemocnici Ostrava – Jednotku dětské intenzivní péče a provedla zde certifikaci zařízení.

Historicky VIII. česko-slovenský kongres Bazální stimulace, 15. 11. 2019, Ostrava, prezidentka kongresu Bazální stimulace a člen vědecké rady. Program (PDF) ; Fotogalerie ZDE

PhDr. Karolína Maloň Friedlová a Prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil – přednáška s názvem „Základní kurz Bazální stimulace na univerzitě v Číně“ – Historicky VIII. česko-slovenský kongres Bazální stimulace, 15. 11. 2019, Ostrava. Program (PDF) ; Fotogalerie ZDE

 

Dvě přednášky s názvem „Bazální stimulace podle Prof. Dr. Fröhlicha“ na XVI. Odborné konferenci APSS v SR: Ako, s kým a za čo zvyšovať kvalitu sociálnych služieb, která proběhla ve dnech 16. – 17. 10. 2019 v Bratislavě. Program (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednáška s názvem „Možnosti uplatnění konceptu Bazální stimulace v psychiatrickém ošetřovatelství“ na Pracovním setkání vedoucích pracovníků Domovů pro seniory a Domovů pro osoby se zdravotním postižením, které proběhlo dne 26. 9. 2019 v Ledči nad Sázavou. Program (PDF)

 

 

 

 

 

 

PhDr. Karolína Maloň Friedlová a Univ.-Prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. – aktivní posterová prezentace na téma Sexualität im Alter během Pflegekongress Wien 2019, 12.-13.9.2019, Vídeň, Rakousko

Program (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Karolína Maloň Friedlová předávala dne 17. 5. 2019 jednu z cen oceněným sestrám a porodní asistentkám během slavnostního večera Biele srdce pořádané Slovenskou komorou sester a porodních asistentek.

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Friedlová lektorovala historicky první kurz Bazální stimulace® v Číně,  Leshan University, 19.-21.2.2019 – článek v časopise Sociální služby (PDF).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednáška s názvem „Uplatnění technik somatických stimulací v konceptu Bazální stimulace na certifikovaných pracovištích v ČR a SR“ na celoslovenském semináři s mezinárodní účastí „Rehabilitácia v pediatrii XIII.“, který proběhl ve dnech 14.-15. prosince 2018 v Kováčové. Program (PDF)

Přednáška s názvem Basale Stimulation – Implementierung des Konzeptes in die Praxis in der Tschechischen un Slowakischen Republik mit Zertifizierun der Einrichtungen “  na Rakouském národním kongresu Bazální stimulace – Nationalen Fachtagung Österreich, konaném dne 25.10.2018 v Grazu.

Program (PDF)

 

Přednáška s názvem „Uplatnění technik somatické stimulace v konceptu Bazální stimulace v procesu Evidence – based Nursing“  na Konferenci pořádané společností ABENA, konané ve dnech 4. – 5.10.2018 v Prostějově. Program (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 27. 8. 2018 se uskutečnilo zasedání MWBA – Mezinárodní curriculární skupiny pro vzdělávání mezinárodních lektorů v konceptu Bazální stimulace, Berlín.

Potvrzení o účasti

 

Přednáška s názvem „Bazální stimulace – most ke komunikaci nejen v péči o lidi s kognitivním postižením, ale také v extrémních podmínkách“  na Konferenci pořádané společností ABENA, konané ve dnech 24.-25.5.2018 v Prostějově. Program (PDF)

 

 

 

 

 

 

K. Friedlová předávala dne 18. 5. 2018 v kategorii “ sestra a porodní asistentka pedagog“ cenu  na  Ocenění Biele srdce pro sestry a porodní asistentky za jejich významný přínos v ošetřovatelství a porodní asistenci. 

 

 

 

 

 

 

Dne 5. 5. 2018 se uskutečnilo zasedání MWBA – Mezinárodní curriculární skupiny pro vzdělávání mezinárodních lektorů v konceptu Bazální stimulace, Berlín.

Potvrzení o účasti

Přednáška s názvem „Bazální stimulace kriticky nemocných“ na 5. postgraduálním kurzu sester v intenzivní péči pořádaném jako součást Colours of Sepsis 2018 ve dnech 30. – 31. 1. 2018, Ostrava. Program (PDF)

 

 

 

 

 

 

Přednáška s názvem „S Bazální stimulací na vrchol K2“ na Historicky VII. česko-slovenském kongresu Bazální stimulace s mezinárodní účastí, pořádaném Institutem Bazální stimulace, Ostrava, 23. 11. 2017. Program (PDF), Kongres 2017

 

Ve dnech 27.-29.10.2017  vedla PhDr. Karolína Maloň Friedlová workshop o Bazální stimulaci pro účastníky ze čtyř zemí Evropy na V. mezinárodním kongresu POUZP „Sestry potřebují celoživotní vzdělávání“. Hotel Bauer, Staré Hamry.

Program (PDF)

Dne 23.10.2017 se PhDr. Karolína Maloň Friedlová zúčastnila mezinárodní konference organizované lékařskou fakultou univerzity Komenského v Bratislavě a USA velvyslanectvím v Bratislavě.

Program (PDF)

Přednáška s názvem „Možnosti uplatnění konceptu Bazální stimulace v psychiatrickém ošetřovatelství“ na XIX. celoslovenskej konferenci sestier pracujúcich v psychiatrii, konané ve dnech 28.-29.9.2017 v Košicích.

Program(PDF)

 


 

 

 

 

 

 

 

Reference o přednášce PhDr. Karolíny Maloň Friedlové z rakouského ošetřovateslkého časopisu Österreichische Pflegezeitschrift – reference (PDF)

 

Ve dnech 15.-16.9.2017 se PhDr. Karolína Maloň Friedlová zúčastnila mezinárodního kongresu „Basale Stimulation Internationale Fachtagung“ v Landstuhlu, SRN

Program (PDF)

PhDr. Karolína Maloň Friedlová s prezidentem Mezinárodní asociace Bazální stimulace Hubertem Jägrem

PhDr. Karolína Maloň Friedlová s prezidentem Mezinárodní asociace Bazální stimulace Hubertem Jágrem

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednáška s názvem „Ošetřovatelský koncept Bazální stimulace jako předpoklad pro poskytování důstojné a empatické péče“  – 11. mezinárodná vedecká konferencia Teória, výskum a vzdelavanie v ošetrovateľstve, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 25. 5. 2017

Program (PDF)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

K. Friedlová předávala dne 12. 5. 2017 v kategorii “ sestra a porodní asistentka pedagog“ cenu  na  Ocenění Biele srdce pro sestry a porodní asistentky za jejich významný přínos v ošetřovatelství a porodní asistenci. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

Přednáška s názvem „Bazální stimulace – most ke komunikaci nejen v péči o lidi s kognitivním postižením, ale také v extrémních podmínkách“  na Konferenci pořádané společností ABENA, konané ve dnech 20. – 21. 4. 2017 v Nesuchyni. Program (PDF)

Dne 9. 2. 2017 PhDr. Karolína Maloň Friedlová byla pozvána  jako čestný host Zväzom poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike na  odbornou mezinárodní konferenci s názvem: „SOCIÁLNE SLUŽBY AKO VEREJNÝ ZÁUJEM 2017“

Program (PDF)
Videozáznam z konference

Článek (PDF) v časopise Sociální služby (březen 2017).

Přednáška s názvem „Bazální stimulace v pediatrickém ošetřovatelství a rehabilitaci“ na celoslovenském semináři s mezinárodní účastí „Rehabilitácia v pediatrii XII.“, který proběhl ve dnech 9. – 10. prosince 2016 v Kováčové. Program (PDF), Potvrzení o účasti (PDF)

Přednáška na celoslovenském semináři "Rehabilitácia v pediatrii XII."

 

 

 

 

 

 

Seminář s workshopem na téma „Bazální stimulace“ pořádaný Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové, 1. 12. 2016 v Praze. Program (PDF), Fotogalerie

Přednáška s názvem „Koncept Bazální stimulace v České a Slovenské republice – cesta k zvýšení kvality ošetřovatelské péče“  na IV. Mezinárodním kongresu POUZP v Ostravě, 7. 10. 2016. Program (PDF)

Přednáška s názvem: „Koncept Bazální stimulace v ošetřovatelské praxi založené na důkazech – Evidence-based Nursing“ na konferenci v Moravském Berouně, dne 27. 9. 2016. Dopis – poděkování za přednášku (PDF) a Program konference (PDF)

Vyžádaná přednáška na konferenci „Udržitelnost kvality v následné péči“ v OLU Paseka Olomouc, 19. 5. 2016. Program (PDF)

Přednáška na konferenci v Nesuchyni s názvem: „Doprovod v umírání, paliativní empatická péče, aneb „Jak Vám ještě můžeme pomoci?“ Nesuchyně, 7. 4. 2016. Program (PDF)

Přednáška s názvem „Bazální stimulace – terapeutický a pedagogický koncept v základní ošetřovatelské péči“ v rámci cyklu přednášek „Jak chránit své zdraví“, pořádaném Městskou knihovnou v Praze ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové a Open Medical Clubem ČR, 16. 3. 2016, Praha.

Přednáška s názvem „Bazální stimulace v České a Slovenské republice zdolala vysokohorský maraton“ na Historicky VI. česko-slovenském kongresu Bazální stimulace s mezinárodní účastí, pořádaném Institutem Bazální stimulace, Ostrava, 27. 11. 2015. Program (PDF), Kongres 2015

Přednáška s názvem „Bazální stimulace v neonatologické ošetřovatelské péči“ na Mezinárodním neonatologickém kongresu a VIII. Celoslovenské konferenci sester pracujících v neonatologii, Bratislava, 12. – 13. 11. 2015. Program (PDF)

Přednáška s názvem „Bazální stimulace v péči a ve vzdělávání osob s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením“ na X. konferenci „Pracujeme společně“, pořádané SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, 10. 11. 2015. Program (PDF)

Přednáška s názvem: Implementace Bazální stimulace do vyučování odborných předmětů na konferenci pro odborné učitele středních zdravotnických škol Slovenské republiky v Nových Zámcích, konané u příležitosti 70. výročí založení Střední zdravotnické školy v Nových Zámcích. 28. 10. 2015. Program (PDF), Potvrzení o vyžádané přednášce (PDF)

PhDr. Karolína Maloň Friedlová přednáší o implementaci konceptu Bazální stimulace do vyučování odborných předmětů na SZŠ na konferenci pro odborné učitele středních zdravotnických škol, která se konala dne 28. 10. 2015 v Nových Zámcích.

K. Friedlová byla členkou odborné poroty soutěže „Proslav bábi a dědu“ pořádané web portálem „Mladí duchem“. Článek (PDF) v časopise Sociální služby (duben 2015)

K. Friedlová byla členkou odborné poroty IV. ročníku projektu Poslání pečovat. Rozhovor (PDF) v časopise Tena partner (1/2015)

Karolíně  Friedlové byla 14. 10. 2015 udělena Cena za mimořádný přínos v oboru gerontologie pro rok 2015 v kategorii zdravotnicko – sociální za prosazování konceptu Bazální stimulace v České republice i v zahraničí.
Cena byla udělena  u příležitosti  konání XIX. ročníku gerontologického kongresu v Ostravě.
Ocenění (PDF), video z převzetí ceny (YouTube)

Slavnostní křest nové publikace PhDr. Karolíny Friedlové na galavečeru VII. výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb ČR 8. 10. 2015 v Táboře.

Přednáška na konferenci v Jihlavě s názvem: Doprovod v umírání, paliativní empatická péče, aneb „Jak Vám ještě můžeme pomoci?“ Jihlava, 21.5.2015. Program (PDF)

Přednáška na Ošetřovatelské konferenci Alžběty Hanzlíkové 2015 pořádané Jeséniovou lékařskou fakultou Univerzity Komenského v Martině dne 13.3.2015. Program (PDF), článek z odborného časopisu (PDF).

Přednáška na III. mezinárodní konferenci Snoezelen – MSE pořádané katedrou pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Asociací konceptu Snoezelen České republiky ve dnech 15.-16.10.2014 v Brně. Program (PDF)

Přednáška na konferenci Košického samosprávného kraje ve spolupráci se zařízením SUBSIDIUM Rožňava ,,Cesta k humanizácii sociálních služieb…“, dne 8.9.2014 v Košicích. Program (PDF)

Přednáška na konferenci: IX. DEN PALIATIVNÍ HOSPICOVÉ PÉČE, dne 26.4.2014 v Prachaticích. Program (PDF), Fotografie (PDF)

Přednáška na konferenci „Celostní přístup v péči o seniora“, Oblastní charita Kroměříž, 11.3.2014. Program (PDF)

Přednáška na konferenci PALMA 10.12.2013 Praha Program konference (PDF), Reportáž v časopise Sestra (PDF), Reportáž v časopise Sociální služby (PDF)

 1. Přednáška K. Friedlové
 2. Křest kalendáře Asociace PALMA 2014
 3. Dekorace zlatou medailí Univerzity Svaté Alžběty Bratislava. Doc. PhDr. D. Mastiliaková, PhD. převzala z rukou Prof.Dr. V. Kozoně PhD. zlatou medaili za celoživotní dílo v oboru ošetřovatelství. Zleva: K. Friedlová, E. Procházková, D. Mastiliaková, V. Kozoň
 4. Zleva: K. Friedlová, D. Mastiliaková, V. Kozoň

Přednáška na konferenci Bílovecké nemocnice „Problematika adaptace pacientů a jejich příbuzných“ 21.11.2013 v Bílovci Program konference (PDF)

Přednáška na konferenci „Mezinárodní ošetřovatelské modely a koncepty péče“ 7.11.2013 v Liberci Program konference (PDF)

 1. Prezidium asociace PALMA zleva druhá řada: Ing.Bc. H. Vojtová, víceprezidentka, PhDr. E. Procházková, prezidentka, Mgr. H. Nedělková lektorka Kinestetiky, členka prezidia PhDr. K. Friedlová, víceprezidentka, Mgr. M. Wirth, PhD., členka prezidia, R. Filatová, členka prezídia, Ing. Z. Janoušková, vedoucí kanceláře, první řada: Mgr. Š. Bumbálková, PR manager
 2. Pohled do sálu

K. Friedlová byla členkou odborné poroty III. ročníku projektu Poslání pečovat. Článek (PDF) v časopise Sociální služby (prosinec 2013).

 1. Slovenská a česká porota akce „Poslání pečovat“ spolu s obchodním manažerem společnosti SCA Hygiene Products pro SR Mgr. Dušanem Udvardy (vpravo) a manažerkou společnosti SCA Hygiene Products pro českou republiku Mgr. Janou Šťastnou (vlevo).
 2. Mgr. Jana Šťastná manažerka společnosti SCA, prezident APSSČR Ing. Jiří Horecký, Ph.D, MBA, PhDr. Karolína Friedlová, víceprezidentka asociace PALMA, jednatelka INSTITUTU Bazální stimulace, PhDr. Eva Procházková, prezidentka asociace PALMA, ředitelka institutu E. Böhma, Ing. Radek Baran, ředitel Domova Slunečnice Ostrava, člen prezidia APSSČR.
 3. E. Procházková a K. Friedlová s paní Marnie Gowers, ředitelkou společnosti SCA pro SR a ČR.
 4. E. Procházková, J. Horecký a K. Friedlová.
 5. Moderátor večera J. Musil vyhlašuje vítěze za SR.

Přednáška „Sexualita seniorů“ PhDr. K. Friedlové na odborné konferenci, 19.9.2013, hotel Sepetná, Ostravice. Program konference (PDF)

Přednáška „Sexualita seniorů“ PhDr. K. Friedlové na odborné konferenci, 5.9.2013, hotel Jezerka, Seč.

PhDr. Karolína Friedlová přednášela dne 18.6.2013 na konferenci „Mezinárodně akreditované modely péče“ pořádané asociací PALMA. Program kongresu (PDF)

Přednáška PhDr. K. Friedlové a MUDr. Z. Novotného, Historicky V. Národní kongres a X. Mezinárodní kongres Bazální stimulace, Praha 16.-17.5.2013. Program kongresu (PDF) Více informací

Poděkování prezidentky Mezinárodní asociace Bazální stimulace P. Pasterk

Přednáška „Sexualita seniorů“ PhDr. K. Friedlové na odborné konferenci, 9.5.2013, hotel Business, Jihlava.

Ve dnech 18.-20.4.2013 lektorovala PhDr. Karolína Friedlová v Štátnom liečebnom ústave MARÍNA v Kováčovej. K. Friedlová společně s účastníky certifikovaného Základního kurzu Bazální stimulace.

(lékaři, fyzioterapeuti, logoped, sestry, psycholog, léčebný pedagog) první řada zprava: PhDr. K. Friedlová, ředitel MUDr. V. Čavoj, MUDr. E. Kováčová, MUDr. V. Scherhauferová, Prim. MUDr. K. Recabauerová.

Dne 10. 4. 2013 PhDr. Karolína Friedlová přednášela v Ústavu urgentní medicíny a forenzních oborů Fakulta zdravotnických studií OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, studentům prestižního studia Magisterského studia intenzivní péče.

PhDr. Karolína Friedlová přednášela na konferenci Asociace konceptu Snoezelen ČR, Klimkovice – Hýlov, 21.3.2013. Program (PDF)

PhDr. Karolína Friedlová přednášela na konferenci „Kvalita sociálních služeb“, Ostrava, 14.3.2013, kterou pořádala Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Program (PDF)

PhDr. Karolína Friedlová přednášela na I. konferenci nově vzniklé Asociace PALMA (Profesní asociace lektorů mezinárodně akreditovaných), Praha, 12.12.2012. PhDr. Karolína Friedlová byla zvolena víceprezidentkou této Asociace. Program (PDF), Článek o konferenci (PDF)

PhDr. Karolína Friedlová byla pozvána jako patronka o.s. Šafrán dětem na „Setkání týmů o.s. Šafrán dětem“. Tohoto setkání se PhDr. Karolína Friedlová dne 1.12.2012 osobně zúčastnila. Pozvánka (PDF)

Komplexní péče o zdraví ženy. VIII. celostátní konference Soběstačnost. Bolest. Inkontinence. Praha, 30.11.2012, Program (PDF)

PhDr. Karolína Friedlová jako přední odborník na Bazální stimulaci v ČR prezentovala přednášku na toto téma na Univerzitě Palackého v Olomouci, fakulta tělesné kultury, katedra fyzioterapie dne 27.11.2012, a to na pozvání vedoucího katedry prof. MUDr. Jaroslava Opavského, CSc.

Zahájení vernisáže knihy „Basale Stimulation® in der Akutpflege“. PhDr. Karolína Friedlová byla požádána autorkami nové odborné publikace a vedením kliniky Kantonsspital v St. Gallenu o zahájení vernisáže úvodním proslovem. Dne 5.11.2012 zahájila vernisáž knihy „Basale Stimulation® in der Akutpflege“ PhDr. Karolína Friedlová proslovem v Kantonsspitalu St. Gallen ve Švýcarsku. Program (PDF)

IV. konference Moderní přístupy k lidem s demencí. PhDr. Karolína Friedlová byla požádána o přednášku na konferenci, která se konala 24.10.2012 ve Valašském Meziříčí, Program (PDF)

IV. Výroční kongres Asocice poskytovatelů sociálních služeb České republiky, Tábor 11.-12.10.2012, Program (PDF) Představení putovního poháru Mezinárodní asociace Bazální stimulace®, pozvání na Historicky V. národní konferenci Bazální stimulace® a X. mezinárodní kongres Bazální stimulace®, který proběhne 16.-17.5.2013 v Praze, prezidentem APSSČR Ing. J. Horeckým a PhDr. K. Friedlovou.

Workshop: Koncept Bazální stimulace a možnosti jeho využití v sociálních službách

Odborná konference Psychobiografický model péče, Praha, 10.10.2012, Program (PDF)

Členka odborné poroty projektu II. ročníku Poslání pečovat, Bratislava, 21. 9. 2012

PhDr. Friedlová lektorovala historicky první kurz Bazální stimulace® na Ukrajině, Dětský domov ve Vilšanech, 4.-6.7.2012

Přednáška „Sexualita seniorů“ na národním italském kongresu italské Asociace ředitelů zařízení sociálních služeb, Bologna, Itálie, 16.-19.5.2012, Program (PDF)

Mezinárodní kongres Bazální stimulace®, St. Gallen, Švýcarsko, 3.-4.5.2012 V době výkonu funkce prezidentky Mezinárodní asociace Bazální stimulace® PhDr. Karolína Friedlová přislíbila, že Mezinárodní kongres Bazální stimulace® se bude v roce 2013 konat poprvé v České republice. Ve dnech 3.-4.5.2012 na Mezinárodním kongresu představila téma kongresu a převzala putovní pohár Mezinárodní asociace Bazální stimulace®, který vždy přebírá realizační tým následujícího kongresu. K organizaci tohoto mezinárodního kongresu přizvala Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR. Prezident APSS ČR Ing. Jiří Horecký, MBA, pozval spolu s PhDr. Karolínou Friedlovou účastníky kongresu v St. Gallenu na příští mezinárodní kongres.

Článek k nastávající Historicky V. národní konferenci Bazální stimulace® a X. mezinárodnímu kongresu Bazální stimulace®

 1. PhDr. Friedlová přebírá putovní pohár od pořadatelů kongresu v St. Gallenu
 2. PhDr. Friedlová a Ing. Horecký s putovním pohárem, který bude vystaven ke shlédnutí na IV. výročním kongresu APSS ČR ve dnech 11.-12.10.2012
 3. Zleva autor konceptu Prof. A. Fröhlich, prezident APSS ČR Ing. Horecký a jednatelka IBS PhDr. Friedlová
 4. Jedno z mnoha jednání ohledně Historicky V. národní konference Bazální stimulace® a X. mezinárodního kongresu Bazální stimulace®, St. Gallen, 4.5.2012. Zleva Johann Rannegger, PhDr. Karolína Friedlová, Ing. Jiří Horecký, Peter Estner.
 5. PhDr. Friedlová a Ing. Horecký
 6. PhDr. Friedlová a Ing. Horecký

Členka odborné poroty projektu Poslání pečovat, Brno, 23. 9. 2011

Prezidentka Historicky IV. národního kongresu Bazální stimulace®, Tábor, 2011, Brožura s programem (PDF), Reportáž o kongresuVíce informací

Přednáška na III. výročním kongresu APSS ČR, 2011, Program (PDF), Zpráva šéfredaktora (PDF)

Přednáška Kulatý stůl – Infantilizace a „nálepkování“ uživatelů sociálních služeb, 2011, Program (PDF), Článek (PDF)

Přednáška „Sexualita seniorů“ na 12. celoevropském kongresu E.D.E., Praha, 2011, Program (PDF)

Účast na Mezinárodním kongresu Mezinárodní asociace Bazální stimulace®, Rakousko, 2011

Aktivní účast na 1. konferenci s mezinárodní účastí Asociace Konceptu Snoezelen ČR, 2011. Udělení čestného členství Asociace konceptu Snoezelen.

Aktivní účast na III. konferenci a pracovních dílnách k projektu Zkvalitňování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Královehradeckém kraji, 2011, Pozvánka (PDF)

PhDr. Karolína Friedlová zvolena prezidentkou Mezinárodní asociace Bazální stimulace®, 2010

Účast na Mezinárodním kongresu Mezinárodní asociace Bazální stimulace®, SRN, 2010

Přednáška PhDr. Karolíny Friedlové pro absolventy (certifikované lektory) specializačního studia lektora konceptu BS v Bernu, Švýcarsko, 2010.

Prezidentka Mezinárodní asociace Bazální stimulace® Dr. K. Friedlová předává diplomy novým absolventům specializačního studia Certifikovaný lektor konceptu Bazální stimulace®, Bern, Švýcarsko, 2010.

Reportáž z časopisu Mezinárodní asociace Bazální stimulace® o absolutoriu nových 16 Certifikovaných lektorů konceptu Bazální stimulace®, Bern, Švýcarsko, 2010.

Prezidentka Historicky III. národního kongresu Bazální stimulace®, Frýdek-Místek, 2009. Více informací

Přednáška PhDr. Karolíny Friedlové na Mezinárodní kongresu Mezinárodní asociace Bazální stimulace®, Německo, 2008

Přednáška na kongresu III. Slezské vědecké konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí, Slezská univerzita v Opavě, Opava, 2008

Přednáška na Hospicovém sympóziu, Karlovy Vary, 2008

Procesorientovaná práca s ľuďmi v kóme a hlbokých zmenených stavoch vedomia, 26.-28.10.2007, Bratislava

Účast na zahraničním hospicovém sympóziu, 2007, Rakousko

Přednáška na kongresu Nové poznatky medicínských vied, ošetrovateľstva a vojenského zdravotníctva v Ružomberoku, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, 2007

Prezidentka Historicky II. národního kongresu Bazální stimulace®, Frýdek-Místek, 2007. Více informací

Přednáška na kongresu I. Slezská konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí, Slezská univerzita v Opavě, Opava, 2006

Kinästhetik und Basale Simulation® in der Pflege im Dialog, 2005, Německo

Nástavbový kurz Kinaesthetics®, 2005, Rakousko

Prezidentka Historicky I. národního kongresu Bazální stimulace®, Frýdek-Místek, 2005. Více informací

Základní kurz Kinaesthetics®, 2004, Rakousko

Certifikát o absolvování specializačního studia certifikovaného lektora konceptu Bazální stimulace®, 2004

Účast na zahraničním hospicovém sympóziu, 2003, Rakousko

Účast na zahraničním kongresu Bazální stimulace®, 2003, Rakousko

Přednáška na kongresu X. dny intenzivní medicíny v Kroměříži, Kroměříž, 2003

Přednáška na kongresu Trendy v ošetřovatelství, Ostravská univerzita, Ostrava, 2003

Účast na zahraničním kongresu Bazální stimulace®, 2002, Rakousko

Přednáška na kongresu Multioborové, interdisciplinární a mezinárodní kooperace v ošetřovatelství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, 2002

Přednáška na kongresu Pražské gerontologické dny, Praha, 2002

Přednáška na kongresu Nové trendy v ošetřovatelství, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, 2002

Přednáška na kongresu II. konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, 2000

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy