Karolína Friedlová

PhDr. Karolína Maloň Friedlová, PhD.

karol01

Ředitelka a jednatelka společnosti INSTITUT Bazální stimulace® s.r.o.
Praxisbegleiter für Basale Stimulation® in der Pflege
Odborný garant vzdělávacích akcí

Poděkování PhDr. Karolíně Maloň Friedlové, PhD. od Mezinárodní asociace Bazální stimulace za zavedení Bazální stimulace v České republice a na Slovensku – Prezentace MABS

 

Rozhovor (PDF) u příležitosti patnáctého výročí vniku v časopise Sociální služby.

 

Od roku 2018 je PhDr. Karolína Maloň Friedlová, PhD. členkou Mezinárodní curriculární skupiny v Hannoveru pro vzdělávání certifikovaných lektorů konceptu Bazální stimulace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrzení o účasti: 27.8. 20185.5.2018 ; 7.-9.2.2020

19. – 21. 2. 2019 lektorovala PhDr. Karolína Maloň Friedlová, PhD. ve spolupráci s prof. PhDr. PaedDr. Miloňem Potměšilem, PhD. Základní kurz Bazální stimulace na Leshan Normal University v Číně – článek v časopise Sociální služby (PDF).

4.-6.7.2012 lektorovala historicky první kurz Bazální stimulace na Ukrajině, Dětský domov ve Vilšanech.

 

Výroční shromáždění Mezinárodní asociace Bazální stimulace® zvolilo 7. května 2010 v německém Frankfurtu nad Mohanem v tajném hlasování novou prezidentku. Stala se jí PhDr. Karolína Friedlová, dosavadní ředitelka INSTITUTu Bazální stimulace®, jediná licencovaná lektorka a přední propagátorka konceptu v České republice.

prezidium_bs

Zleva: bývalá prezidentka Mezinárodní asociace Margrit Hatz – Casparis, Švýcarsko,  autor konceptu Bazální stimulace® Prof. Dr. Andreas Fröhlich, PhDr. Karolína Friedlová, Česká republika

 

 

 

 

 

Napsali v časopise Mezinárodní asociace Bazální stimulace v čísle Juni 2010

portfo6_sm portfo7_sm portfo8_sm

Napsali v časopise Sestra č. 06/2010

portfo5_sm

Napsali v odborném časopise Sociální služby č. červen-červenec 2010

portfo33_sm

Reportáž z časopisu Mezinárodní asociace Bazální stimulace® o absolutoriu nových 16 Certifikovaných lektorů konceptu Bazální stimulace®, Bern, Švýcarsko, 2010

portfo30_sm portfo31_sm portfo32_sm

bern2010

Prezidentka Mezinárodní asociace Bazální stimulace® Dr. K. Friedlová předává diplomy novým absolventům specializačního studia Certifikovaný lektor konceptu Bazální stimulace®, Bern, Švýcarsko, 2010

 bern2010program_sm

 

 

PhDr. Karolína Friedlová reprezentovala Českou republiku odbornou přednáškou na Mezinárodní konferenci v Hamburku ve dnech 17.-18.5.2008:
www.kongress-hamburg.de

 

PhDr. Karolína Friedlová je první certifikovanou lektorkou konceptu Bazální stimulace v České a Slovenské republice. Od roku 2003 je členkou Internationaler Förderverein Basale stimulation® e.V., v roce 2010 zastávala funkci prezidentky této mezinárodní asociace. S konceptem Bazální stimulace se seznámila a aktivně s ním pracovala v přímé péči na Klinice Waldviertel Klinikum Horn v Rakousku a Univerzitní Klinice Mnichov v Německu v letech 1990 – 2001. Postgraduální studium pro certifikovaného lektora konceptu Bazální stimulace vystudovala ve Vídni.

Od roku 2000 zavádí a prosazuje koncept Bazální stimulace v České republice i ve Slovenské republice v oblasti zdravotní péče, především na odděleních intenzivní péče a péče následné (rehabilitační ústavy), dále u poskytovatelů sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením) a také do vzdělávacích programů speciálních škol v České republice. V roce 2015 jí byla udělena cena „za mimořádný přínos v oboru gerontologie pro rok 2015 za prosazování konceptu Bazální stimulace v České republice i zahraničí“ – Ocenění (PDF).

Spolupracuje s univerzitami (výuka, vedení bakalářských a diplomových prací) v České i Slovenské republice. Je odborným garantem a vyučujícím v sylabu výuky magisterského studia intenzívní péče Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Historický první kurz Bazální stimulace lektorovala v lednu 2003 na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2005 založila akreditovanou vzdělávací instituci INSTITUT Bazální stimulace a vyškolila tým lektorů. Je odborným garantem vzdělávacích programů Bazální stimulace akreditovaných Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvem školství ČR a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky. Úzce spolupracuje s autory konceptu Bazální stimulace Prof. dr. Andreasem Fröhlichem a Prof. Dr. Christel Bienstein. Účastní se mezinárodních projektů v rámci EU v oblasti vzdělávání. Od roku 2005 organizuje vědecké česko – slovenské kongresy s mezinárodní účastí  a je pořadatelkou a recenzistkou odborných sborníků a autorkou monografických publikací, E-Learningových vzdělávacích programů a článků v odborných časopisech. Od roku 2006 provádí odborné audity proškolených institucí, výstupem z auditů je certifikace instituce.

Audit oddělení intenzivní péče chirurgických oborů FN Olomouc 4.11.2013.
Přítomni kromě zdravotnického týmu také pacient s rodinou, ředitel FN doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., náměstek pro ošetřovatelskou péči Mgr. Martin Šamaj, MBA a vedoucí odboru nelékařské péče Mgr. Světluše Fišárová.

super_fnol

Od roku 2010 je organizátorkou charitativní akce „Každý metr pomáhá“ při závodu horského maratonu „Beskydská sedmička“

Je patronkou Dětského domova pro děti do 3 let v Ostravě a občanského sdružení ŠAFRÁN dětem.

Doc. PhDr. MARTA STAŇKOVÁ, CSc.:

S Bazální stimulací jsem se setkávala v německy mluvících zemích již před léty. Velmi mne zaujala svou jednoduchostí a účinností. Proto jsem se velice snažila seznámit s touto metodou naše sestry prostřednictvím někoho, kdo s ní má praktické zkušenosti. I když to chvíli trvalo, podařilo se. Jsem velice ráda, že je to právě česká zkušená sestra, moje bývalá vynikající studentka, která se na mnichovské klinice s touto metodou setkala a v denní práci ji používá. Doufám, že tyto první informace jsou začátkem procesu vstupu Bazální stimulace® do běžné denní praxe i u nás. Vedle svého léčebného účinku má tato metoda jednu velkou výhodu: nestojí nic víc než znalost sestry a ochotu nemocnému pomoci.

In: SESTRA, předmluva k článku: Friedlová, K. Bazální stimulace®. Č. 5. Vol. X., r. 2000, s. 6-8

Fotografie z kurzu: Kolektiv lékařů, sester, psychologů a fyzioterapeutů Kliniky detskej hermatológie a onkológie – Bratislava–Kramáre

lektor_kramare

PhDr. Friedlová během přednášky pro vysokoškolské studenty, Jeseniova lékařská fakulta, Martin, 2007

lektor_vs1

lektor_vs2

Z rodinného alba

rodina

Za finanční podporu během studia Praxisbegleiter für Basale Stimulation® in der Pflege na Akademii ve Vídni děkuji firmám: ECOLAB, ABENA a ARJO.

 

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy