Karolína Friedlová

PhDr. Karolína Maloň Friedlová, PhD.

karol01

Ředitelka a jednatelka společnosti INSTITUT Bazální stimulace® s.r.o.
Praxisbegleiter für Basale Stimulation® in der Pflege
Odborný garant vzdělávacích akcí

Výroční shromáždění Mezinárodní asociace Bazální stimulace® zvolilo 7. května 2010 v německém Frankfurtu nad Mohanem v tajném hlasování novou prezidentku. Stala se jí PhDr. Karolína Friedlová, dosavadní ředitelka INSTITUTu Bazální stimulace®, jediná licencovaná lektorka a přední propagátorka konceptu v České republice.

prezidium_bs

Zleva: bývalá prezidentka Mezinárodní asociace Margrit Hatz – Casparis, Švýcarsko,  autor konceptu Bazální stimulace® Prof. Dr. Andreas Fröhlich, PhDr. Karolína Friedlová, Česká republika

 

 

 

 

 

Napsali v časopise Mezinárodní asociace Bazální stimulace v čísle Juni 2010

portfo6_sm portfo7_sm portfo8_sm

Napsali v časopise Sestra č. 06/2010

portfo5_sm

Napsali v odborném časopise Sociální služby č. červen-červenec 2010

portfo33_sm

Reportáž z časopisu Mezinárodní asociace Bazální stimulace® o absolutoriu nových 16 Certifikovaných lektorů konceptu Bazální stimulace®, Bern, Švýcarsko, 2010

portfo30_sm portfo31_sm portfo32_sm

bern2010

Prezidentka Mezinárodní asociace Bazální stimulace® Dr. K. Friedlová předává diplomy novým absolventům specializačního studia Certifikovaný lektor konceptu Bazální stimulace®, Bern, Švýcarsko, 2010

 bern2010program_sm

 

 

PhDr. Karolína Friedlová reprezentovala Českou republiku odbornou přednáškou na Mezinárodní konferenci v Hamburku ve dnech 17.-18.5.2008:
www.kongress-hamburg.de

 

PhDr. Karolína Friedlová je první certifikovanou lektorkou konceptu Bazální stimulace® v České republice. Od roku 2003 je členkou Mezinárodní asociace Bazální stimulace® a od května 2010 do prosince 2010 zastávala funkci prezidentky této mezinárodní asociace. S konceptem Bazální stimulace® se seznámila a aktivně s ním pracovala v přímé péči na Klinice Waldviertel Klinikum Horn v Rakousku a Univerzitní Klinice Mnichov v Německu v letech 1990 – 2001. Postgraduální studium pro certifikovaného lektora konceptu Bazální stimulace® vystudovala ve Vídni.

Od roku 2000 zavádí a prosazuje koncept Bazální stimulace® v České republice i ve Slovenské republice v oblasti zdravotní péče, především na odděleních intenzivní péče a péče následné (rehabilitační ústavy), dále u poskytovatelů sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením) a také do vzdělávacích programů speciálních škol v České republice.

První kurz Bazální stimulace® zorganizovala v roce 2003 na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a od té doby sama lektorovala stovky kurzů. V roce 2005 založila akreditovanou vzdělávací instituci INSTITUT Bazální stimulace®, vyškolila tým lektorů, kteří lektorují základní certifikované kurzy Bazální stimulace®. Je odborným garantem vzdělávacích programů Bazální stimulace® akreditovaných Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvem školství ČR a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky. Úzce spolupracuje s autory konceptu Bazální stimulace® Prof. dr. Andreasem Fröhlichem a Prof. Dr. Christel Bienstein. Účastní se mezinárodních projektů v rámci EU v oblasti vzdělávání. Organizuje pravidelně Národní kongresy Bazální stimulace® s mezinárodní účastí a je pořadatelkou a recenzistkou odborných sborníků. Je rovněž autorkou řady odborných článků, publikací a E-Learningových vzdělávacích programů.

Od roku 2006 superviduje proškolená zařízení a na základě těchto supervizí jsou zařízení certifikována jako Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace®.

Supervize oddělení intenzivní péče chirurgických oborů FN Olomouc 4.11.2013.
Přítomni kromě zdravotnického týmu také pacient s rodinou, ředitel FN doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., náměstek pro ošetřovatelskou péči Mgr. Martin Šamaj, MBA a vedoucí odboru nelékařské péče Mgr. Světluše Fišárová.

super_fnol

Od roku 2003 do roku 2005 byla odbornou asistentkou na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity. V současné době vyučuje také na Filozoficko pedagogické fakultě Slezské univerzity v Opavě a je patronkou Dětského domova pro děti do 3 let v Ostravě a občanského sdružení ŠAFRÁN dětem.

Doc. PhDr. MARTA STAŇKOVÁ, CSc.:

S Bazální stimulací jsem se setkávala v německy mluvících zemích již před léty. Velmi mne zaujala svou jednoduchostí a účinností. Proto jsem se velice snažila seznámit s touto metodou naše sestry prostřednictvím někoho, kdo s ní má praktické zkušenosti. I když to chvíli trvalo, podařilo se. Jsem velice ráda, že je to právě česká zkušená sestra, moje bývalá vynikající studentka, která se na mnichovské klinice s touto metodou setkala a v denní práci ji používá. Doufám, že tyto první informace jsou začátkem procesu vstupu Bazální stimulace® do běžné denní praxe i u nás. Vedle svého léčebného účinku má tato metoda jednu velkou výhodu: nestojí nic víc než znalost sestry a ochotu nemocnému pomoci.

In: SESTRA, předmluva k článku: Friedlová, K. Bazální stimulace®. Č. 5. Vol. X., r. 2000, s. 6-8

Fotografie z kurzu: Kolektiv lékařů, sester, psychologů a fyzioterapeutů Kliniky detskej hermatológie a onkológie – Bratislava–Kramáre

lektor_kramare

PhDr. Friedlová během přednášky pro vysokoškolské studenty:

lektor_vs1

lektor_vs2

Z rodinného alba

rodina

Za finanční podporu během studia Praxisbegleiter für Basale Stimulation® in der Pflege na Akademii ve Vídni děkuji firmám: ECOLAB, ABENA a ARJO.

 

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy