Literatura

Soc. služby – křest dotisku knihy BS

 

Veškeré publikace, které vydala různá zahraniční nakladatelství ke konceptu Bazální stimulace®, naleznete s jejich anotacemi a prokliky na nakladatele zde: http://www.basale-stimulation.de/literaturtyp/buecher_cds/

České a slovenské publikace

Monografie

 1. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace® pro pečující, terapeuty, logopedy a speciální pedagogy (praktická příručka pro pracující v sociálních službách, dlouhodobé péči a ve speciálních školách). 2015. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. ISBN 978-80-904668-9-0
  Zde k přečtení recenze prof. PhDr. PaedDr. Miloně Potměšila, PhD. (PDF) – v němčině ZDE (PDF)                                                                                                                                                                                                                                Zde k přečtení recenze MUDr. Evy Kováčové (PDF)- v němčině ZDE (PDF)
  Zde k přečtení předmluva ing. Jiřího Horeckého, Ph.D., MBA (PDF)
  Publikaci pro ČR lze objednat na http://shop-apsscr.alvepi.com, pro SR je kniha dostupná na e-shopu www.preskoly.sk, bratislavští si objednané zboží  mohou vyzvednout v distribučním skladu osobně.
  Fotografie ze slavnostního křtu publikace a autogramiády autorky najdete v portfoliu PhDr. Karolíny Friedlové
  Návštěva autorky publikace v Kaňce Tábor
  Křest nové publikace v reportáži z VII. výročního kongresu APSS ČR v časopise Sociální služby (PDF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2. vydání: FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace® pro ošetřující, terapeuty, logopedy a speciální pedagogy (praktická příručka pro pracující v sociálních službách, dlouhodobé péči a ve speciálních školách). 2018. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. ISBN 978-80-907053-1-9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Křest nové publikace v reportáži v časopise Sociální služby – listopad 2018 (PDF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 2. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. 2007. Praha: Grada publishing. ISBN 978-80-247-1314-4.
  Anotace Grada: „Základní učebnice pro sestry a studenty ošetřovatelství na všech úrovních studia i pro jejich pedagogy. Autorka se zabývá nejen uspokojením základních lidských potřeb, ale zohledňuje i terapeutický a profylaktický význam ošetřovatelské péče, která je poskytována v konceptu bazální stimulace. Kniha poskytuje teoretické poznatky o koncepci bazální stimulace a praktické rady jak pečovat o pacienty, kteří jsou v kómatu, nebo s těžkým zdravotním postižením. Kniha je členěna do kapitol podle oblastí základních lidských potřeb s uvedením praktických činností. Text doprovází názorné fotografie. Čtenáři po prostudování knihy získají dovednosti v pečování o pacienty podle koncepce Bazální stimulace. Kniha vznikla na základě požadavku pracovníků z praxe i rodinných příslušníků, kteří se o své nemocné doma starají. Autorka má evropský certifikát bazální stimulace a jako jediná v ČR získala licenci na pořádání kurzů.“kniha_bs
 3. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace pro učitele předmětu ošetřovatelství 1. a 2. díl. 2005. Frýdek-Místek: INSTITUT Bazální stimulace. ISBN 80-239-6132-2.
  OBJEDNAT >>skripta_sm
 4. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace v ošetřovatelské a pedagogické praxi, Sborník příspěvků Historicky III. mezinárodního kongresu Bazální stimulace. 2009. Frýdek-Místek: INSTITUT Bazální stimulace. ISBN 978-80-254-5815-0.
  ZDARMA KE STAŽENÍ (PDF)sbornik2_sm
 5. FRIEDLOVÁ, K. Cesta k humánnímu ošetřovatelství, Sborník příspěvků Historicky 2. národní konference Bazální stimulace s mezinárodní účastí. 2007. Frýdek-Místek: INSTITUT Bazální stimulace. ISBN 978-80-254-0757-8.
  ZDARMA KE STAŽENÍ (PDF)sbornik_sm
 6. FRIEDLOVÁ, K. Studijní texty pro kombinovanou formu studia – e-learningový modul Bazální stimulace. 2010. Opava: Projekt č. CZ 04.1.03/3.3.14.4/0015. Rozvoj distančních kurzů dalšího vzdělávání v oboru ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě. ISBN 978-80-254-0757-8.
 7. FRIEDLOVÁ, K. Mentor v klinické praxi. 2003. Ostrava: Ostravská univerzita.
 8. FRIEDLOVÁ, K. Skriptum pro nástavbový kurz Bazální stimulace v ošetřovatelské péči. 2004. Frýdek-Místek: INSTITUT Bazální stimulace.
 9. FRIEDLOVÁ, K. Skriptum pro základní kurz Bazální stimulace v ošetřovatelské péči. 2003. Frýdek-Místek: INSTITUT Bazální stimulace.

Kapitoly v učebnicích

 1. FRIEDLOVÁ, K. Koncept Bazální stimulace® v pediatrické intenzivní péči. 2018. In. FENDRICHOVÁ, J., KLIMOVIČ, M. a KOL., Péče o kriticky nemocné dítě. Brno: NCO NZO. s. 108 – 118. ISBN 80-7013-592-1       Ukázka
 2.  FRIEDLOVÁ K. Sexualita seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb v České a Slovenské republice. 2016. In: KOLEKTIV AUTORŮ: Sociální služby I – Užitečné informace pro manažery. Tábor: APSS ČR, s. 173 – 179. ISBN 978-80-906320-4-2.
  kniha
 3. FRIEDLOVÁ, K. Koncept bazální stimulace v dlouhodobé péči. 2011. In KALVACH, Z. a kol. Křehký pacient a primární péče. Praha: Grada Publishing, a. s.. s. 248 – 252. ISBN 978-80-247-4026-3. krehkypacient_sm  Ukázka
 4. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace. 2010. In: KOLEKTIV AUTORŮ. Pečovatelská služba v České republice. Tábor: APSS ČR. s. 291 – 304. ISBN 978-80-904668-0-7 pecov_sluzba_sm  Ukázka
 5. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace v pediatrii. In SEDLÁŘOVÁ, P. a kol., Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. Praha: Grada publishing. s. 131 – 138. ISBN 978-80-247-1613-8. zakl_pediatrie_sm Ukázka
 6. FRIEDLOVÁ, K. Stimulace vnímání. In FENDRICHOVÁ, J. a kol. Péče o kriticky nemocné dítě. Brno: NCO NZO. s. 112 – 120. ISBN 80-7013-427-5 pece_sm Ukázka
 7. FRIEDLOVÁ, K. 2007. In: Rodičům nedonošeného miminka, jak zvládnout těžkou životní zkoušku. Informační brožura. Praha: Nedoklubko, o. s., Sdružení rodičů a přátel nedonošených dětí.
 8. FRIEDLOVÁ K. Bazální stimulace v paliativní péči. 2014. In:  KOLEKTIV AUTORŮPaliativní péče třetího tisíciletí. Frýdek-Místek: JOKL, s. 28 – 36. ISBN 978-80-905419-7-9.

Články ve sbornících a odborných časopisech

Níže uvedené články jsou zveřejněny se souhlasem redakce příslušného časopisu.

 1. BONKOVÁ L., NEVŘELOVÁ L., FRIEDLOVÁ, K., Koncept Bazální stimulace na oddělení dlouhodobé intenzivní péče. 2019. Zdravotnické listy. roč. VII., číslo 2. s. 61-67. ISSN 1339-3022
 2. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace kriticky nemocných. 2018. In: Sborník příspěvků z 5. postgraduálního kurzu sester v intenzivní péči pořádané jako součást Colour of Sepsis 2018, ve dnech 30. – 31. 1. 2018, Ostrava. Strana: 12-13, ISBN: 978-80-88159-67-7.
 3. FRIEDLOVÁ, K. Ošetřovatelský koncept Bazální stimulace jako předpoklad pro poskytování důstojné a empatické péče. 2017. Vědecká konference Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve, Sborník příspěvků z vědecké konference pořádané Univerzitou Komenského v Bratislavě, Jesseniovou lékařskou fakultou v Martině, Ústavem ošetřovatelství, dne 25. 5. 2017. Martin: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. s. 78 – 90. ISBN 978-80-8187-028-6.
 4. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace v neonatologické ošetřovatelské péči. 2015. Mezinárodní neonatologický kongres, Sborník příspěvků z odborné konference pořádané Neonatologickou sekce Slovenské pediatrické společnosti, dne 12. -13. 11. 2015. Bratislava: Neonatologická sekcia Slovenskej pediatrickej společnosti SLS. s. 4 – 7. ISBN 978-80-89797-07-3.
 5. KORINTUŠOVÁ M., FRIEDLOVÁ K,. Profesionálne ošetrovateľstvo na základe pôsobenia osobnosti Alžbety Hanzlíkovej. 2015. Florence, odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky. ročník: XI, č. 4. s. 36 – 37. ISSN 1801-464X.
 6. FRIEDLOVÁ, K., Evidence Based Nursing – ošetřovatelství založené na důkazech. 2014. Odborný časopis Sociální služby. ročník: XVI., říjen. s. 20 – 21. ISSN 1803-7348.
 7. FRIEDLOVÁ, K. Koncept Bazální stimulace v České a Slovenské republice. 2015. In: KOZOŇ, V., BAŠKOVÁ, M. Alžbeta Hanzlíková a rozvoj ošetrovateľstva. Sborník příspěvků z odborné konference pořádané Univerzitou Komenského v Bratislave a Jesseniovou lekárskou fakultou v Martině, dne 13. 3. 2015. Martin: JLF UK Martin. s. 79 – 83. ISBN 978-80-89544-76-9.
 8. FRIEDLOVÁ, K. Dialog mezi konceptem Bazální stimulace® a Snoezelen konceptem. 2014. In: Sborník k III. mezinárodní konferenci Snoezelen – MSE pořádanou katedrou pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Asociací konceptu Snoezelen České republiky ve dnech 15.-16.10.2014. Brno. str. 15 – 17.
 9. FRIEDLOVÁ, K. Sexualita seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb v České a Slovenské republice. 2014. Odborný časopis Sociální služby. ročník: XVI., červen – červenec. s. 22 – 24. ISSN 1803-7348.
 10. FRIEDLOVÁ, K. Uplatnění konceptu Bazální stimulace® v péči o seniory. 2014. In: Sborník příspěvků z odborné konference ,,O Alzheimerovej chorobe“  pořádané AkSen a Alzheimercentrem Piešťany. Piešťany: Novartis Slovakia s. r. o. s. 15 -21. ISBN 978-80-971833-0-1.
 11. FRIEDLOVÁ, K. EBN v konceptu Bazální stimulace® v České republice, registr EBN pro Bazální stimulaci® v České republice. 2013. In: Sborník příspěvků z odborné konference pořádané Asociací PALMA pořádané ve spolupráci s Mladou frontou a. s., 10.12.2013. Praha. s. 15 – 18.
 12. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace v pediatrii, Bazální stimulace v gerontologii, Distanční studijní opory a e-learningové kurzy. 2013. In: Modulární struktura ve studiu ošetřovatelství, Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Opava: Slezská univerzita v Opavě. s. 245 – 246. ISBN 978-80-7248-883-4.
 13. FRIEDLOVÁ, K. Co přináší aplikace konceptu Bazální stimulace® do přímé péče u poskytovatelů zdravotní péče a sociálních služeb. 2013. Diagnóza v ošetřovatelství. vol. IX., č. 3. s. 25 – 27. ISSN 1801-1349 Článek v PDF
 14. FRIEDLOVÁ, K. Koncept Bazální stimulace poprvé na Ukrajině. 2013. Odborný časopis Sociální služby. ročník: XV., březen. s. 28 – 29. ISSN 1803-7348. Článek v PDF
 15. FRIEDLOVÁ, K., Des Kurses Basale Stimulation® in der Ukraine. 2013. Rundbrief. vol. XXII, č. 02. s. 30 – 31. Článek v PDF
 16. FRIEDLOVÁ, K., KAŠPÁREK, Z. Nationaler Kongress Basale Stimulation®. In der Tschechischen Republik erstmals unter Teilnahme von Prof. Dr. Andreas Fröhlich und Prof. Dr. Christel Bienstein. 2012. Rundbrief. vol. XX, č. 02. s. 33 – 34. Článek v PDF
 17. FRIEDLOVÁ, K., ŠČUČKOVÁ, E. Koncept Bazální stimulace a jeho využití v následné péči u pacientů po těžkých mozkolebečních poraněních. 2012. Diagnóza v ošetřovatelství. vol. VIII., č. 6. s. 32 – 33. ISSN 1801-1349. Článek v PDF
 18. FRIEDLOVÁ, K., FÁRKOVÁ, D. V centru zájmu klient. 2012. Sestra. č. 10. s. 42 – 44. ISSN 1210-0404. Článek v PDF
 19. FRIEDLOVÁ, K. Mezinárodní kongres Bazální stimulace poprvé v České republice. 2012. Odborný časopis Sociální služby. ročník: XIV., srpen-září. s. 10. ISSN 1803-7348.
 20. FRIEDLOVÁ, K. Uplatnění konceptu Bazální stimulace v geriatrii. 2012. Sestra. vol. XXII., č. 9. s. 58 – 59. ISSN 1210-0404. Článek v PDF
 21. FRIEDLOVÁ, K. Využití konceptu Bazální stimulace ve snoezelnových místnostech. 2012. Diagnóza v ošetřovatelství. vol. VIII., č. 4. s. 20 – 21. ISSN 1801-1349. Článek v PDF
 22. FRIEDLOVÁ, K. Sexualita ve stáří. Co víme a nevíme o sexualitě seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb. 2012. Ošetřovatelská péče. č. 1. s. 4 – 6. ISSN: 1213-2330.
 23. FRIEDLOVÁ, K. Koncept Bazální stimulace a jeho uplatnění. 2012. Diagnóza v ošetřovatelství. vol. VIII., č. 2. s. 30 – 31. ISSN 1801-1349. Článek v PDF
 24. FRIEDLOVÁ, K. Uplatnění konceptu Bazální stimulace v neonatologii. 2012. Sestra. vol. XXII., č. 3. s. 43 – 44. ISSN 1210-0404. Článek v PDF
 25. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace pomáhá zvyšovat kvalitu života a bezpečnost poskytované péče. 2011. Odborný časopis Sociální služby. ročník: XIII., únor. s. 36 – 37. ISSN 1803-7348. Článek v PDF
 26. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace. In: MOHR, L. 2010. Basale stimulation in 9 sprachen. Verlag: Books on Demand, Norderstedt. s. 73 – 80. ISBN 978-3-8391-7412-8.
 27. FRIEDLOVÁ, K. Využití konceptu Bazální stimulace v sociálních službách. 2010. Odborný časopis Sociální služby. ročník: XII., únor. s. 24. ISSN 1803-7348. Článek v PDF
 28. FRIEDLOVÁ, K. Koncept Bazální stimulace. 2010. Odborný časopis Sociální služby. ročník: XII., březen. s. 12 – 13. ISSN 1803-7348. Článek v PDF
 29. FRIEDLOVÁ, K. Ošetřovatelské a terapeutické nabídky konceptu Bazální stimulace. Odborný časopis Sociální služby. ročník: XII., duben. s. 18 – 19. ISSN 1803-7348. Článek v PDF
 30. FRIEDLOVÁ, K. Somatická stimulace v konceptu Bazální stimulace. 2010. Odborný časopis Sociální služby. ročník: XII., červen – červenec. s. 30 – 31. ISSN 1803-7348. Článek v PDF
 31. FRIEDLOVÁ, K. Vestibulární stimulace v konceptu Bazální stimulace. 2010. Odborný časopis Sociální služby. ročník: XII., srpen – září. s. 36 – 37. ISSN 1803-7348. Článek v PDF
 32. FRIEDLOVÁ, K. Vibrační stimulace a nástavbové prvky v konceptu Bazální stimulace. 2010. Odborný časopis Sociální služby. ročník: XII., listopad. s. 28 – 29. ISSN 1803-7348. Článek v PDF
 33. FRIEDLOVÁ, K. Paliativní ošetřovatelská péče a možnosti uplatnění ošetřovatelských konceptů. 2008. In: Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství III, Sborník příspěvků III. Slezské vědecké konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí. Opava: Slezská univerzita v Opavě. s. 31 – 35. ISBN 978-80-7248-470-6.
 34. FRIEDLOVÁ, K. Koncept Bazální stimulace®. 2008. Rezidenční péče. vol. IV., č. 2. s. 18 – 19. ISSN 1801-8718. Časopis v PDF
 35. FRIEDLOVÁ, K. Supervize týmu poskytujících péči v konceptu Bazální stimulace. 2008. Sestra. vol. XVIII., č. 9. s. 15 – 16. ISSN 1210-0404.
 36. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace – hit v ošetřovatelství. 2008. Dobrý kontakt, měsíčník pro lékárny. květen. s. 10 – 13. Článek v PDF
 37. FRIEDLOVÁ, K. S garancií kvality. 2008. Sestra a lekár v praxi. vol. VII. č. 1 – 2. s. 12 – 13. ISSN 1335-9444.
 38. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace, dotek s terapeutickým účinkem. 2008. Vademecum zdraví. vol. IV., č. 1. s. 56 – 57. ISSN 1802-3959.
 39. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace, distanční studijní opora na e-learningový kurz. 2008. In: Rozvoj vzdělávání v ošetřovatelství, Sborník příspěvků konference. Opava: Slezská univerzita v Opavě. s. 28 – 30. ISBN 978-80-7248-467-6.
 40. FRIEDLOVÁ, K. Implementace konceptu bazální stimulace do ošetřovatelské praxe, hodnocení kvality odborných kurzů a výsledky supervizí na proškolených pracovištích. 2007. In: Cesta k humánnímu ošetřovatelství, Sborník příspěvků Historicky 2. národní konference bazální stimulace s mezinárodní účastí. Frýdek-Místek: INSTITUT Bazální stimulace. s. 16 – 21. ISBN 978-80-254-0757-8.
 41. FRIEDLOVÁ, K. Implementace konceptu Bazální stimulace u poskytovatelů sociálních služeb, zdravotní péče a při naplňování potřeb žáků s těžkým zdravotním postižením. 2009. In: Bazální stimulace v ošetřovatelské a pedagogické praxi. Sborník příspěvků Historicky III. mezinárodního kongresu Bazální stimulace. Frýdek-Místek: INSTITUT Bazální stimulace. s. 11 – 18. ISBN 978-80-254-5815-0.
 42. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace – Cesta k humánnímu ošetřovatelství. 2007. In: Sborník konference Nové poznatky medicínských vied, ošetrovateľstva a vojenského zdravotníctva v Ružomberoku. Ružomberok: Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. s. 27. ISBN 978-80-8084-232-1.
 43. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace. 2007. Sestra a lekár v praxi. vol. VI., č. 3 – 4. s. 12 – 14. ISSN 1335-9444.
 44. FRIEDLOVÁ, K. Implementace konceptu Bazální stimulace do ošetřovatelské péče v ČR. 2006. In: Sborník příspěvků I. Slezské konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí. Opava: Slezská univerzita v Opavě. s. 23 – 26. ISBN 80-7248-388-9.
 45. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace mne oslovila humanitou. 2006. Komfort. Vol. III, č. 3. S. 6. registrace MK ČR E 152240. Časopis v PDF
 46. FRIEDLOVÁ, K. Dynamika ošetřovatelství – Bazální stimulace. 2005. Sestra. vol. XV., č. 11. s. 30. ISSN 1210-0404.
 47. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace u pacientů na ARO a JIP. 2003. In: Ročenka intenzívní medicíny. Praha: Galén. s. 313 – 316. ISBN 80-7262-227-7.
 48. FRIEDLOVÁ, K. Mýty a rituály v ošetřovatelské péči, současné pojetí ošetřovatelství. 2003. Trendy v ošetřovatelství II. Sborník příspěvků Ostravské konference ošetřovatelství. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. s. 29 – 34. ISBN 80-7042-341-2.
 49. FRIEDLOVÁ, K. Bobathův koncept v ošetřovatelské praxi. 2003. Sestra. vol. XIII., č. 7 – 8. s. 25 – 26. ISSN 1210-0404.
 50. FRIEDLOVÁ, K. Bobathův koncept v ošetřovatelské praxi. 2003. Sestra. vol. XIII., č. 6. s. 19. ISSN 1210-0404.
 51. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace v práci sestry. 2003. Sestra. vol. XIII. č.1. s. 15 – 17. ISSN 1210-0404.
 52. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace, pojetí konceptu. 2002. In: Nové trendy v ošetřovatelství. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Jihočeské ošetřovatelské dny. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. s. 37. ISBN 80-7040-578-3.
 53. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace, pojetí konceptu. 2002. In: Sborník Multioborové, interdisciplinární a mezinárodní kooperace v ošetřovatelství. Olomouc. s. 80 – 83. ISBN 80-247-0536-2.
 54. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace v geriatrii. 2002. In: Sborník abstrakt a příspěvků, Pražské gerontologické dny. Praha: časopis České alzheimerové společnosti. s. 7 – 9. ISBN 80-86541-05-3.
 55. FRIEDLOVÁ, K. Hygiena rukou ve vztahu k nosokomiálním infekcím. 2002. In: Sborník Multioborové, interdisciplinární a mezinárodní kooperace v ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing. s. 84 – 88. ISBN 80-247-0536-2.
 56. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace. 2000. Ošetřovatelství na prahu 3. tisíciletí – Sborník příspěvků II. konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí. Praha: Galén. s.24 – 26. ISBN 80-86257-21-5.
 57. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace. 2000. Sestra. vol. X., č. 8. s. 7. ISSN 1210-0404.
 58. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace. 2000. Sestra. vol. X., č. 5. s. 6 – 8. ISSN 1210-0404.
 59. FRIEDLOVÁ, K. Ošetřovatelská kazuistika nemocného s karcinomem rekta. 1999. Onkologická péče. vol. III, č. 3. s. 18 – 21. ISSN 1802-7407.

Články v odborných časopisech o implementaci konceptu v přímé praxi – příklady dobré praxe (kazuistiky)

 1. REJŇÁKOVÁ, M, BLAHUTOVÁ, M., Implementácia konceptu Bazálnej stimulácie do praxe. 2016. Odborný časopis Sociální služby. ročník: XVIII., březen. s. 38. ISSN 1803-7348. Článek v PDF
 2. Využití Bazální stimulace® v zařízeních sociálních služeb (PDF)
 3. Koncept Bazální stimulace a jeho využití v následné péči u pacientů po těžkých mozkolebečních poraněních (PDF)
 4. V centru zájmu klient (PDF)
 5. Implementácia konceptu Bazálnej stimulácie do praxe  (PDF)
 6. Využití Bazální stimulace v zařízeních sociálních služeb (PDF)
 7. Bazální stimulace v náchodské nemocnici jedním ze základních kamenů péče o pacienty po úrazech (PDF)
 8. Jak jsme zaváděli koncept Bazální stimulace, Dům seniorů Pohoda – Orlová (PDF)

Recenze

 1. FRIEDLOVÁ, K. Recenze článku Přechod z výživy gastrickou sondou na orální výživu pomocí konceptu Bazální stimulace autorek G. Katrušákové a R. Sagnerové. 2014. In: Odborný časopis Sociální služby. vol. XVI. s. 46 – 47. ISSN 1803-7348.
 2. FRIEDLOVÁ, K. Recenze článku Využití konceptu Bazální stimulace u pacienta s apalickým syndromem autorek M. Zachové, M. Humpálové a J. Máškové. 2013. In: Diagnóza v ošetřovatelství. vol. IX., č. 6. s. 34 – 35. ISSN 1801-1349. Článek v PDF
 3. FRIEDLOVÁ, K. Recenze článku Bazálna stimulácia pri bdelej kóme autorky A. Petríkové. 2013. In: Sestra. vol. XII., č. 11-12. s. 18 – 19. ISSN 1335-9444. Článek v PDF
 4. FRIEDLOVÁ, K. Recenze článku Bazální stimulace z pohledu pacienta v bezvědomí autorky P. Eliášové. 2013. In: Florence. vol. IX., č. 11. s. 25 – 29. ISSN 1801-464X.
 5. FRIEDLOVÁ, K. Recenze článku Reakce pacientů na Bazální stimulaci autorky M. Dvořákové. 2013. In: Sestra. vol. XII., č. 9 – 10. s. 16 – 17. ISSN 1335-9444. Článek v PDF
 6. FRIEDLOVÁ, K. Recenze článku Blahodarné účinky Bazálnej stimulácie autorky D. Jandové. 2013. In: Sestra. vol. XII., č. 7 – 8. s. 24 – 25. ISSN 1335-9444. Článek v PDF
 7. FRIEDLOVÁ, K. Recenze článku Bazální stimulace pacienta v bezvědomí autorky L. Válkové. 2013. In: Sestra a lekár v praxi. vol. XII., č. 3 – 4. s. 40 – 41. ISSN 1335-9444. Článek v PDF
 8. FRIEDLOVÁ, K. Recenze článku Koncept Bazální stimulace® a jeho využití v intenzivní neonatologické ošetřovatelské péči autorky M. Sodomkové. 2013. In: Diagnóza v ošetřovatelství. vol. IX. č. 2. s. 25 – 27. ISSN 1801-1349. Článek v PDF
 9. FRIEDLOVÁ, K. Recenze článku Komunikácia v koncepte Bazálnej stimulácie autorky E. Luptákové. 2013. In: Sestra a lekár v praxi. vol. XII., č. 1 – 2. s. 26. ISSN 1335-9444. Článek v PDF
 10. FRIEDLOVÁ, K. Recenze článku Z apatie a imobility na nohy autorky Š. Šikyňové. 2013. In: Sestra a lekár v praxi. vol. XII., č. 1 – 2. s. 43. ISSN 1335-9444. Článek v PDF
 11. FRIEDLOVÁ, K. Recenze článku Využití Bazální stimulace® v zařízeních sociálních služeb autorky J. Prčové. 2012. In: Sestra a lekár v praxi. vol. XI., č. 11 – 12. s. 38, 40. ISSN 1335-9444. Článek v PDF
 12. FRIEDLOVÁ, K. Recenze článku Koncept Bazální stimulace a jeho využití v následné péči u pacientů po těžkých mozkolebečních poraněních autorky Evy Ščučkové. 2012. In: Diagnóza v ošetřovatelství. vol. VIII., č. 6. s. 32 – 33. ISSN 1801-1349. Článek v PDF
 13. FRIEDLOVÁ, K. Recenze článku Koncept Bazální stimulace a jeho využití v přímé ošetřovatelské péči autorů J. Žákavce a L. Vísnerové. 2012. In: Diagnóza v ošetřovatelství. vol. VIII., č. 5. s. 30 – 31. ISSN 1801-1349. Článek v PDF
 14. FRIEDLOVÁ, K. Recenze článku Bazální stimulace autorky Romany Plačkové. 2009. In: Diagnóza v ošetřovatelství. vol. 5, č. 4. str. 4 – 7. ISSN 1801-1349. Článek v PDF
 15. FRIEDLOVÁ, K. Recenze článku Využití konceptu bazální stimulace autorky Romany Drápalové. 2009. In: Pediatrie pro praxi. vol. 10, č. 4. str. 269 – 271. ISSN 1213-0494. Článek v PDF
 16. FRIEDLOVÁ, K. Recenze studijních textů s názvem Novinky v ošetřovatelské péči. 2009. In: Centrum vědy a vzdělávání, Fakultní Thomayerova nemocnice Praha. Článek v PDF
 17. FRIEDLOVÁ, K. Recenze článku Šest let Bazální stimulace autorky Ludmily Špičkové. 2008. In: Diagnóza v ošetřovatelství. vol. 4, č. 5. s. 25 – 26. ISSN 1801-1349. Článek v PDF
 18. Časopis Pediatrie pro praxi, vydavatel SOLEN MEDICAL EDUCATION, 2009

Tvorba e-learningových textů

 1. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace v pediatrii. 2012. Inovace studijního programu ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě. OPVK CZ. 1.07/2.2.00/15.0178.
 2. FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace v gerontologii. 2012. Inovace studijního programu ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě. OPVK CZ. 1.07/2.2.00/15.017, (Modulární struktura ve studiu ošetřovatelství, ISBN: 978-80-7248-883-4)
 3. FRIEDLOVÁ, K. E-learningový kurz Bazální stimulace. 2009. Hartmann akademie.
 4. FRIEDLOVÁ, K. E-Learningový kurz Bazální stimulace. 2008. Operační program Rozvoj lidských zdrojů (CZ.04.1.03/3.3.14.4/0015) Rozvoj distančních kurzů dalšího vzdělávání v ošetřovatelství na SU v Opavě. ISBN 978-80-7248-575-8.

 

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy