Deset cílů

Autoři konceptu bazální stimulace prof. Dr. Andreas Fröhlich a prof. Christel Bienstein formulovali v roce 2003 pro péči v konceptu a tvorbu individuálních plánů tzv. centrální cíle neboli centrální oblasti. Maslowova pyramida lidských potřeb je jádrem centrálních evropských cílů.

Cíle odráží všechny základní lidské potřeby a jsou strukturovány především tak, aby jejich prostřednictvím byly vyjádřeny potřeby příjemce péče. Tedy těch, kterým jsou určené. Příjemce péče, klient, je mnohdy v situaci, kdy se nemůže verbálně vyjádřit (např. lidé s těžkými změnami v kognitivní oblasti jako je mentální retardace, demence aj.).

Snahou autorů bylo prostřednictvím centrálních cílů péče poskytnout pečujícím, terapeutů a pedagogům společné jednotné cíle pro stanovení ošetřovatelských, terapeutických a vzdělávacích plánů. Cíle jsou shodné a jednotné pro celou Evropu pro strukturu individuálních plánů klientů v sociálních službách, v oblasti zdravotní péče a také ve vzdělávání a podpoře vývoje dětí s těžkým postižením.

VIDEO

Krátký film o Bazální stimulaci v kontextu 10 centrálních cílů natočený Mezinárodní asociací Bazální stimulace

10 centrálních evropských cílů. BIENSTEIN, CH., FRÖHLICH, A., 2003

  1. Zachovat život a zajistit vývoj
  2. Umožnit vnímat sebe sama a vlastní život
  3. Poskytnout pocit jistoty a důvěry
  4. Rozvíjet vlastní rytmus
  5. Umožnit poznat okolní svět
  6. Pomoci navázat vztah
  7. Umožnit zažít smysl a význam věcí či konaných činností
  8. Pomoci uspořádat život
  9. Poskytnout autonomii a zodpovědnost za svůj život
  10. Objevovat svět a vyvíjet se

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy