Bc. a Mgr. práce

Témata bakalářských, magisterských a rigorózních prací, které vedla PhDr. Friedlová

Alice Lysková: Sledování významu použití techniky masáže stimulující dýchání v konceptu Bazální stimulace (Ostravská univerzita, bakalářská práce, 2006)

Věra Wolffová: Implementace konceptu Bazální stimulace® do ošetřovatelské praxe (Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, bakalářská práce, 2006)

Blanka Benadová: Kvalita života u lidí s roztroušenou sklerózou v perspektivě Bazální stimulace® (Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, bakalářská práce, 2009)

Monika Urbančíková: Uplatnění prvků Bazální stimulace® v ošetřovatelské péči (Slezská univerzita Opava, Fakulta veřejných politik, bakalářská práce 2009)

Gabriela Josefusová: Bazální stimulace® v pediatrickém ošetřovatelství (Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, bakalářská práce, 2009)

Táňa Bártová: Efektivita implementace konceptu Bazální stimulace® do ošetřovatelské péče v Městské nemocnici Ostrava (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžběty v Bratislavě, rigorózní práce, 2010)

Eva Foltisová: Bazální stimulace® v práci všeobecných sester na jednotkách intenzivní péče (Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, bakalářská práce, 2010)

Pavlína Rumanová: Využití prvků konceptu Bazální stimulace® v práci všeobecné sestry (Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, bakalářská práce, 2010)

Petr Hoffmann: Bazální stimulace®, její znalost a využití v České a Slovenské republice (Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, bakalářská práce, 2011)

Daniela Lipinská: Využití kombinace postupů konceptu Bazální stimulace® a Vojtovy metody v praxi (Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, bakalářská práce, 2011)

Lucie Kubíková: Kinestetika – jak usnadnit práci sestrám (Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, bakalářská práce, 2012)

Dagmar Odložilíková: Úroveň teoretických znalostí a zkušeností sester s realizací konceptu Bazální stimulace (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, bakalářská práce, 2014)

Marie Stecová: Analýza integrace konceptu Bazální stimulace® do základní ošetřovatelské péče na certifikovaném a necertifikovaném pracovišti (Vysoká škola Zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty v Bratislavě, bakalářská práce, 2015)

Nikola Janová: Implementace konceptu Bazální stimulace do ošetřovatelské péče ve vybraných zařízeních sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (Slezská univerzita v Opavě, bakalářská práce, 2016)

Marie Šimková: Implementace konceptu Bazální stimulace do ošetřovatelského procesu v Masarykově onkologickém ústavu (Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, diplomová práce, 2016)

Romana Glen: Uplatnění konceptu Bazální stimulace na neonatologických jednotkách intenzivní péče (Vysoká škola Zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna Příbram, bakalářská práce, 2021)

Dáša Žmolová: Evidence based nursing v konceptu bazální stimulace v následné intenzivní péči (Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Katedra ošetřovatelství, diplomová práce, 2021)

Odborná konzultace těchto prací

Martina Pochybová: Bazálna stimulacia v intenzívnej starostlivosti (Univerzita Komenského v Bratislavě, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, diplomová práce, 2006)

Veronika Ječná: Využití konceptu Bazální stimulace® v péči o jedince s kombinovanými vadami (Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, bakalářská práce, 2009)

Miroslava Tatarková: Bazalna stimulacia v starostlivosti o pacienta s diagnózou kóma vigile (Univerzita Komenského v Bratislavě, Jesseniova lékárska fakulta v Martine, bakalářská práce, 2009)

Adéla Stehlíková: Bazální stimulace® jako prostředek komunikace sestra-klient/pacient (Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií, bakalářská práce, 2009)

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy