Poděkování rodinných příslušníků týmu ARO Nemocnice Náchod

Dobrý večer.

Dovolte mi, abych se představila. Jmenuji se Jana Dlouhá, jsem učitelka 1. stupně ZŠ a speciální pedagog a 8. rokem přednáším na katedře speciální pedagogiky Univerzity Hradec Králové obor psychopedie, speciálně pedagogická diagnostika, speciální pedagogika raného a předškolního věku, specifické poruchy učení a dal.

Od 26. listopadu mám svoji maminku na oddělení ARO v Náchodě po CMP – těžká krvácivá forma. Nutno říci, že tam měla úžasnou péči, jak zdravotnickou, tak ohledně aplikace Bazální stimulace (dále jen BS). Byť prognózy ohledně jejího zdravotního stavu byly velmi špatné, stal se – a potvrdili to i právě pracovníci výše zmíněného oddělení ARO v Náchodě – zázrak, a maminka se probudila, nabyla vědomí – navzdory špatným prognózám – přesně na měsíc po tom, co se tento problém stal.

Všichni – jak my, rodinní příslušníci, tak pracovníci ARO – lékaři i sestry, věříme, že kromě držení pěstí a všeho dalšího, že se tento „zázrak“ stal, mj. díky každodenním návštěvám nejbližších rodinných příslušníků, tak díky úžasné péči pracovníků výše zmíněného oddělení ARO tak díky právě realizování BS.

Maminka byla po novém roce přeřazena na oddělení neurologické JIP, kde na účinky BS nevěří, a bylo to vidět na každém kroku jejich péče. Byť věřím, že primář daného oddělení, vybraní lékaři a vybrané zdravotní sestry dělali a dělají maximum, budiž jim za to upřímný dík, nenavázání na úžasnou péči z ARO bylo a leckdy je bohužel znát. Mne jako rodinného příslušníka i profesionála to velmi trápí., včetně mých blízkých – manžela, mých sourozenců atp.

Vnímám to, jak to vidí laická veřejnost: vše je o lidech, vše je o přístupu a mně se dnes podařilo po týdnu mého zoufalství zažít úžasnou věc. Potkat u maminky vstřícnou, empatickou zdravotní sestru, úžasné rehabilitační pracovnice – a výsledek? Kromě mé povzbuzené důvěry – pocit, že zase může být lépe. Právě ony rehabilitační sestry z lůžkového oddělení rehabilitace jsou certifikované v aplikování BS, a že mj. díky nim se prvky BS začaly dostávat do péče o mojí maminku a že je to znát!!! A že by to bez vstřícné, aktuálně sloužící zdravotní sestry, to znát nebylo, tak můj dík patří i jí!!!!

Tato moje reflexe mj. pramení z toho, že dnes (dne 16. 1. 2013) všichni predikovali u maminky stav apatie, únavy z náročných úkonů (výměny cévky, trachey, léčebné rehabilitace), tak přesto moje maminka nebyla apatická, oproti předchozím dnům, a navzdory infekci močových i dýchacích cest – naopak! A spoustu věcí – reakce na terapie objektivně vnímaná zdravotnickým personálem, rehabilitačními pracovnicemi i mnou – byly skvělé, a o moc lepší – než před tím!!!

Tímto jsem mj. chtěla reflektovat na maximální užitečnost a využití BS a poděkovat všem, kdo tento perspektivní koncept aplikují. Snažím se, seč můžu, jeho myšlenky předat svým studentům, tak aplikovat vše, co v rámci BS vím, do péče o svoji maminku, i když v tomto nejsem kvalifikovaná oficiálním kurzem.

Děkuji tímto všem, kdo tento koncept realizují a propagují, nedávno jsem v rámci rozhovoru o tomto konceptu vyslovila myšlenku, že kdokoli tento koncept přijme za svůj, nemůže být špatný člověk, neboť kdo respektuje lidství v jeho základní podobě, ten nemůže škodit!!! To jde proti všemu, co BS deklaruje a bohužel i bohudík, se tento názor potvrdil.

Děkuji tímto všem, kdo BS propagují a realizují pro potřeby potřebných, díky.

S pozdravem

PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D., speciální pedagog, vysokoškolský učitel
PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D., kinantropolog, vysokoškolský učitel

Reference

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy