Nemocnice Most, příspěvková organizace

I. interní oddělení JIP

V roce 2003 a 2004 se nemocnici podařilo získat finanční prostředky z programu MUS a.s. „Podpora regionu“ na uskutečnění základních seminářů Bazální stimulace. Jsme jedno z mála oddělení v České republice, kde celý ošetřovatelský tým včetně sanitářek a ošetřovatelek dostal možnost se v konceptu Bazální stimulace vyškolit. Prvního semináře se účastnila i manželka pacienta, který na oddělení ležel delší dobu ve vigilním kómatu, dnes je i díky této metodě zase částečně soběstačný.

Jednotka intenzivní péče má 11 lůžek, kde jsou hospitalizování klienti všech interních oborů. Bazální stimulace je samozřejmou součástí do běžné ošetřovatelské péče.

Z konceptu Bazální stimulace se nám nejvíce provádíme různé typy koupelí, masáž stimulující dýchání, polohování dle konceptu. Sponzorským darem jsme získali terapeutické polohovací polštáře, které jsou u klientů i personálu hodně oblíbené Jsme rádi, že v konceptu Bazální stimulace nás podporují i lékaři, kteří se snaží ošetřovatelský tým v implementaci Bazální stimulace podpořit. Během pobytu na oddělení jsou do konceptu Bazální stimulace zaškoleni i rodinní příslušníci, aby mohly Bazální stimulace provádět na oddělení a následně i v domácí péči.

Pozitivní feedback od pacientů, rodinných příslušníků, vedení oddělení a nemocnice je postupnou motivací pro sestry, aby koncept Bazální stimulace dále aplikovaly a rozvíjely. Pro zjištění zpětné vazby jsme vypracovali dotazník Implementace Bazální stimulace do ošetřovatelské péče, abychom věděli, jak se Bazální stimulace v praxi uplatňuje, a jaká je její akceptance u klientů, ošetřujícího personálu a lékařů.

Velkou odměnou a motivací pro ošetřující personál je i nepatrné zlepší u klientů.

V roce 2007 dostane ošetřující personál možnost zúčastnit se nadstavbového kurzu Bazální stimulace.

Věřím, že ošetřovatelskou péči v nemocnicích lze „zlidštit“ i bez rozsáhlých finančních navýšení. Stačí pouze to, že pacienta budeme všichni vidět jako klienta a především jako člověka.

Za názory a podněty budu ráda.

Hana Nedělková
vrchní sestra interního oddělení nemocnice Most, příspěvková organizace

hnedelkova@c-box.cz
interna.jip@nspm.cz
interna1.vrchni@nspm.cz

 

Posílení a rozvoj profesního kapitálu zaměstnanců Nemocnice Most, p.o.

Koncept Bazální stimulace je úspěšně implementován do ošetřovatelské péče od roku 2003 na jednotce intenzivní péče I.interního oddělení intenzivní péče a odd. ARO.

Klíčovou snahou v rámci zkvalitňování ošetřovatelské péče a implementace nových ošetřovatelský konceptů do oš. péče je snaha o rozšíření aplikace konceptu BS na všechna oddělení NM. Součástí projektu „Posílení a rozvoj profesního kapitálu zaměstnanců Nemocnice Most, p.o.“ byla realizace 4 základních kurzu a jednoho nadstavbového kurzu BS. Celkem je v NM proškoleno v konceptu BS více než 100 NEZP. JIP I.interního oddělení má proškolen v konceptu BS celý tým NEZP.

Část personálu dostala možnost proškolit se v roce 2003 a 2004, kdy byly kurzy realizovány za finanční podpory MUS a.s.

Snahou je zajistit kontinuální, plynulé poskytovaní BS na všech odděleních, na kterých pacient během pobytu v NM leží, kde je mu poskytována BS.

To v praxi znamená, že se s pacientem současně předávají informace získané z biografické anamnézy, iniciální dotek atd. tak, aby se mohlo v poskytované péči plynule pokračovat. Benefit z této činnosti mají pacienti, ošetřující a rodinní příslušníci, kteří jsou do ošetřování aktivně zapojování. Zhotovování pomůcek, šití polštářů, úprava pokoje atd. jsou činnosti, při kterých se může plně rozvinout kreativita všech zainteresovaných v péči o pacienta.

Někdy se na nás obrací rodinní příslušníci z jiných zdravotnických zařízeních, kde se BS neposkytuje, o radu.

Získané dobré zkušenosti s aplikací BS v praxi nás motivují k tomu, abychom pokračovali a snažili se ještě zkvalitnit poskytovanou péči.

Hana Nedělková

Ilustrační snímky z kurzu BS v březnu 2007

Reference

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy