Audity

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA® poskytuje od roku 2006 odborné audity (supervize) a odborné poradenství proškoleným pracovištím. Časopis Diagnóza č. 1/2014 uveřejnil seznam certifikovaných pracovišť v České republice a na Slovensku (PDF).

Seznam certifikovaných
pracovišť v ČR a SR

Auditorem  je PhDr. Karolína Maloň Friedlová, PhD.,Praxisbegleiter für Basale Stimulation nach Prof. Dr. Fröhlich®, Nr. 608 v EU Certifikovaný lektor a auditor konceptu Bazální stimulace s mezinárodní licencí pro země EU a Švýcarsko a Norsko.

Se zjištěnými informacemi je nakládáno s ohledem na ochranu objednavatele a nezpřístupňují se třetí straně. Audity jsou poskytovány na základě uzavřené smlouvy mezi objednatelem a poskytovatelem.

Auditor zpracovává o průběhu auditu protokol, který obdrží objednatel auditu. Auditor na základě zjištěných fakt, která musí splňovat kritéria pro péči v konceptu Bazální stimulace®, rozhodne o vydání certifikátu Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace®.

Certifikát je pod garancí Mezinárodní asociace Bazální stimulace® a jeho platnost je 36 měsíců. Prodloužení certifikace je možné na základě dalšího auditu.

 

 

Před konáním auditu obdrží objednavatel auditu manuál se stanovenými kritérii pro certifikaci pracoviště (poskytovatel zdravotní péče nebo sociálních služeb). V případě auditů ve školských zařízeních je prováděna analýza a korekce implementace konceptu Bazální stimulace® do učebních plánů, osnov a výuky.

Analýza integrace konceptu Bazální stimulace® do základní ošetřovatelské péče na certifikovaném a necertifikovaném pracovišti (bakalářská práce, Marie Štecová, 2015, Univerzita sv. Alžběty Bratislava)

Resupervize Bazální stimulace v zařízení Arpida

Supervize Bazální stimulace v Ružinovském domově seniorů, Bratislava


Tisková zpráva z resupervize Fakultní nemocnice Olomuc, 1. 11. 2016 (PDF)


Článek z časopisu Zdravotnictví a Medicína – Jak zajistit důstojné odcházení – Společnost Alzheimercentrum (PDF)

Tisková zpráva ze supervize Nemocnice Ostrov, 20. 10. 2016 (PDF)


 

 

 

 

 

 

 

Společná fotografie účastníků supervize pracoviště Bazální stimulace, Národní ústav dětských chorob – Klinika dětské neurologie, 8. 10. 2018, Bratislava

Supervize oddělení intenzivní péče chirurgických oborů FN Olomouc 1.11.2016.
Přítomni kromě zdravotnického týmu také hlavní sestra FN Olomouc Bc. Andrea Drobiličová, primář oddělení MUDr. Ladislav Blahut a vrchní sestra oddělení Bc. Ludmila Lysá.

Dne 19. 5. 2016 převzala z rukou PhDr. K. Friedlové slavnostně již třetí certifikát (první supervize proběhla 25. 5. 2009) ředitelka Odborného léčebného ústavu Paseka MUDr. Zdena Polzerová, MBA


 

Dne 17.6.2013 proběhla supervize v CSS Tloskov.

 


 


Supervize oddělení intenzivní péče chirurgických oborů FN Olomouc 4.11.2013.
Přítomni kromě zdravotnického týmu také pacient s rodinou, ředitel FN doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., náměstek pro ošetřovatelskou péči Mgr. Martin Šamaj, MBA a vedoucí odboru nelékařské péče Mgr. Světluše Fišárová.

Supervize Nemocnice Prostějov, neurologická JIP, Středomoravská nemocniční, a.s., člen skupiny AGEL.
Přítomni byli místopředseda představenstva a lékařský ředitel MUDr. Jiří Ševčík, náměstek nelékařské zdravotnické péče Mgr. Marie Jouklová, manager kvality Ing. Marcela Přikrylová, vedoucí lékař neurologické JIP MUDr. Ludmila Zatloukalová, vrchní sestra oddělení Božena Böhmová.

Supervize Neonatologické kliniky Univerzitní nemocnice Martin, 16.12.2014 a resupervize dne 1.3.2018.
Průvodcem supervizora PhDr. Friedlové je zleva primářka doc. MUDr. Katarína Maťašová, přednosta Neonatologické kliniky Univerzitní nemocnice Martin prof. Mirko Zibolen a PhDr. Marta Vrabcová (foto vlevo).

Slavnostní certifikace stacionáře Človíček v Plzni 4.11. 2014.

Zkušenosti supervidovaných zařízení s konceptem Bazální stimulace® v přímé péči – vybrané kasuistiky publikované v odborných časopisech

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy