Supervize

INSTITUT Bazální stimulace® poskytuje od roku 2006 supervize (odborný audit) a odborné poradenství proškoleným pracovištím. Časopis Diagnóza č. 1/2014 uveřejnil seznam supervidovaných pracovišť v České republice a na Slovensku (PDF).

Seznam supervidovaných
pracovišť v ČR a SR

Supervizorem je PhDr. Karolína Friedlová, se zjištěnými informacemi je nakládáno s ohledem na ochranu objednavatele a nezpřístupňují se třetí straně. Supervize jsou poskytovány na základě uzavřené smlouvy mezi objednatelem a poskytovatelem.

Supervizor zpracovává o průběhu supervize protokol, který obdrží objednatel supervize. Supervizor na základě zjištěných fakt, která musí splňovat kritéria pro péči v konceptu Bazální stimulace®, rozhodne o vydání certifikátu Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace®. Certifikát je pod garancí Mezinárodní asociace Bazální stimulace® a jeho platnost je 36 měsíců. Prodloužení certifikace je možné na základě resupervize.

 

Před konáním supervize obdrží objednavatel stanovené pokyny a kritéria materiály pro supervidované, které jsou před supervizí analyzovány supervizorem.

Analýza integrace konceptu Bazální stimulace® do základní ošetřovatelské péče na certifikovaném a necertifikovaném pracovišti (bakalářská práce, Marie Štecová, 2015, Univerzita sv. Alžběty Bratislava)

Resupervize Bazální stimulace v zařízení Arpida

Supervize Bazální stimulace v Ružinovském domově seniorů, Bratislava

Cílem supervize je:

  • podpora a motivace personálu proškoleného INSTITUTEM Bazální stimulace® v konceptu Bazální stimulace®
  • zajištění kvality poskytované péče, poskytnutí sebereflexe zaměstnancům objednavatele
  • analýza a korekce implementace konceptu Bazální stimulace® na pracovišti objednavatele
  • optimalizace kompetencí pro poskytování péče v konceptu Bazální stimulace®
  • seznámení supervidovaných snovými postupy v konceptu Bazální stimulace®
  • individuální řešení aplikace konceptu u jednotlivých klientů, u nichž je integrován koncept do péče
  • konzultace záznamů implementace prvků konceptu do péče v dokumentaci klientů

V případě supervizí ve školských zařízeních je prováděna analýza a korekce implementace konceptu Bazální stimulace® do učebních plánů, osnov a výuky.


Tisková zpráva z resupervize Fakultní nemocnice Olomuc, 1. 11. 2016 (PDF)


 

Tisková zpráva ze supervize Nemocnice Ostrov, 20. 10. 2016 (PDF)


 

 

 

 

 

 

 

Společná fotografie účastníků supervize pracoviště Bazální stimulace, Národní ústav dětských chorob – Klinika dětské neurologie, 8. 10. 2018, Bratislava

Supervize oddělení intenzivní péče chirurgických oborů FN Olomouc 1.11.2016.
Přítomni kromě zdravotnického týmu také hlavní sestra FN Olomouc Bc. Andrea Drobiličová, primář oddělení MUDr. Ladislav Blahut a vrchní sestra oddělení Bc. Ludmila Lysá.

Dne 19. 5. 2016 převzala z rukou PhDr. K. Friedlové slavnostně již třetí certifikát (první supervize proběhla 25. 5. 2009) ředitelka Odborného léčebného ústavu Paseka MUDr. Zdena Polzerová, MBA


 

Dne 17.6.2013 proběhla supervize v CSS Tloskov.

 


 


Supervize oddělení intenzivní péče chirurgických oborů FN Olomouc 4.11.2013.
Přítomni kromě zdravotnického týmu také pacient s rodinou, ředitel FN doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., náměstek pro ošetřovatelskou péči Mgr. Martin Šamaj, MBA a vedoucí odboru nelékařské péče Mgr. Světluše Fišárová.

Supervize Nemocnice Prostějov, neurologická JIP, Středomoravská nemocniční, a.s., člen skupiny AGEL.
Přítomni byli místopředseda představenstva a lékařský ředitel MUDr. Jiří Ševčík, náměstek nelékařské zdravotnické péče Mgr. Marie Jouklová, manager kvality Ing. Marcela Přikrylová, vedoucí lékař neurologické JIP MUDr. Ludmila Zatloukalová, vrchní sestra oddělení Božena Böhmová.

Supervize Neonatologické kliniky Univerzitní nemocnice Martin, 16.12.2014 a resupervize dne 1.3.2018.
Průvodcem supervizora PhDr. Friedlové je zleva primářka doc. MUDr. Katarína Maťašová, přednosta Neonatologické kliniky Univerzitní nemocnice Martin prof. Mirko Zibolen a PhDr. Marta Vrabcová (foto vlevo).

Slavnostní certifikace stacionáře Človíček v Plzni 4.11. 2014.

Zkušenosti supervidovaných zařízení s konceptem Bazální stimulace® v přímé péči – vybrané kasuistiky publikované v odborných časopisech

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy