Základní kurz Bazální stimulace®

Základní kurz je akreditovaným vzdělávacím programem. Akreditace je udělena těmito ministerstvy: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo zdravotnictví SR

Od roku 2008 jsou Základní kurzy akreditovány MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY pro tato uvedená nelékařská zdravotnická povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních: Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář, Fyzioterapeut, Ergoterapeut, Logoped ve zdravotnictví, Klinický logoped . Tyto profese získají absolvováním zvláštní odbornou způsobilost. Číslo aktuální akreditace: – č. j.: MZDR 7262/2022-12/ONP. Účastníkům, kteří vykonávají uvedenou profesi navedeme do registru MZ ČR u jejich jména zvláštní odbornou způsobilost.

Od roku 2008 jsou Základní kurzy akreditovány MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v sociálních službách. Číslo aktuální akreditace A2021/0413-SP/PC/VP.  Dne 13. 11. 2020 jsme úspěšně bez zjištěných nedostatků prošli auditem MPSV.

Od roku 2009 jsou Základní kurzy akreditovány MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY pro tyto profese: speciální pedagog, učitel speciálních škol a asistent pedagoga. Číslo aktuální akreditace MSMT 13277/2021-2-474.

Od roku 2009 byl MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY akreditován Vzdělávací program Bazální stimulace pro profese: lékař, sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, praktická sestra, psycholog, logoped a liečebný pedagog. Dne 4.3.2020 byla akreditace studijního programu soustavného vzdělávání s názvem Vzdělávací program Bazální stimulace prodloužena pod číslem SO7814-2020-OZdV-3. Absolvent získá certifikovanou pracovní činnost. ROZHODNUTÍ O AKREDITACI MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY (ke stažení PDF)

V súlade s aktuálnym znením Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov prizná profesijná komora počet kreditov podľa aktuálne platnej legislativnej úpravy Slovenskej republiky (Slovenská komora sester a porodních asistentek  – SKSAPA-, Slovenská komora fyzioterapeutů, Slovenská komora medicínsko-technických pracovníků, Lékařská komora, Komora psychologů a Komora logopedů).

1) Cíl akreditovaného vzdělávacího programu

Získání teoretických vědomostí a praktických dovedností v konceptu Bazální stimulace.

2) Akreditovaný vzdělávací program je určen pro:

 • poskytovatele zdravotní péče:
  lékaře a nelékařská zdravotnická povolání (všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, psycholog, zdravotně sociální pracovník, zdravotnický záchranář, praktická sestra)
 • poskytovatele sociálních služeb:
  pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a vedoucí pracovníci v sociálních službách
 • učitele speciálních škol, asistenty pedagoga, speciální pedagog, liečebný pedagog, vychovatel školských zařízení
 • vyučující na odborných školách a univerzitách ve vzdělávacích programech výše zmíněných oborů
 • maséry
 • laiky (příbuzné pacientů, děti a dospělých s kombinovanými vrozenými postiženími , seniorů s demencí, a jiné)

3) Časová dotace akreditovaného vzdělávacího programu

24 vyučovacích hodin

4) Literatura ke vzdělávacímu programu

Každý účastník kurzu obdrží autorské skriptum PhDr. Karolíny Maloň Friedlové, PhD.

 

5) Odborný garant a lektorský tým

Na základě licenční smlouvy s Internationaler Förderverein Basale Stimulation®
e. V. o „Einzelzertifizierung“ (Individuální certifikace) jsou od roku 2005 členy lektorského týmu Mgr. Vilma Chmelařová, DiS., PaedDr. Irena Johanka Savková, Ing. Jitka Richterová, Mgr. Veronika Doksanská Ječná, DiS.

Odborným garantem lektorského týmu je PhDr. Karolína Maloň Friedlová, PhD., Praxisbegleiter für Basale Stimulation nach Prof. Dr. Fröhlich®, Nr. 608 v EU, spolupracuje s autory konceptu Bazální stimulace Prof. Dr. A. Fröhlichem a Prof. Ch. Bienstein na vývoji konceptu a výzkumu. Od roku 2018 je členkou mezinárodní curriculární skupiny pro vzdělávání certifikovaných lektorů v německém Hannoveru a je autorkou jediných odborných monografických česko-slovenských publikací ke konceptu Bazální stimulace a spolupracuje s univerzitami v České a Slovenské republice ve výuce a vedení kvantitativních a kvalitativních výzkumů.

Odborný garant podle profesního složení účastníků kurzů volí lektora, popř. lektoruje kurz osobně.

Nové poznatky v Bazální stimulaci získané z výzkumu a odborných auditů (provádí odborný garant od roku 2006) jsou lektorským týmem (lektoři jsou více než 20 let v odborné praxi a 15 let lektorují kurzy Bazální stimulace) implementovány do výuky. Náš tým se podílí se na vývoji konceptu Bazální stimulace v kontextu Evidence-Base Practice. REFERENCE A PODĚKOVÁNÍ OD Internationaler Förderverein Basale Stimulation® e. V. Poděkování IBS od Internationaler Förderverein Basale stimulation,e. V.

6) Výstupní certifikát a osvědčení ministerstev

 • Certifikát od Internationaler Förderverein Basale Stimulation® e. V. (Mezinárodní asociací Bazální stimulace®) s platností ve všech zemích EU a Norsku a Švýcarsku (certifikát obdrží tyto profese: lékař, všechny nelékařské zdravotnické profese, pracovník v sociálních službách, speciální pedagog, asistent pedagoga, léčebný pedagog, vychovatel a vyučující odborných předmětů ve zdravotnických studijních programech, programu sociální práce a speciální pedagogika).
 • Osvědčení ministerstva – pouze INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA má akreditace různých ministerstev, aby se na péči, terapii a vzdělávání mohl podílet multiprofesionální tým a každý člen týmu obdržel dle svého profesního zařazení Osvědčení příslušného ministerstva (výše uvedená ministerstva).

V súlade s aktuálnym znením Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov prizná profesijná komora počet kreditov (16) podľa aktuálne platnej legislativnej úpravy Slovenskej republiky (Slovenská lékařská komora, Slovenská komora sester a porodních asistentek, Slovenská komora fyziorerapeutů, Slovenská komora medicínsko-technických pracovníků, Slovenská komora logopedů, Slovenská komora psychologů).

OD ROKU 2003 POSKYTUJEME KURZY INSTITUCÍM „NA KLÍČ“ (IN-HOUSE). NA VYŽÁDÁNÍ ZAŠLEME INSTITUCÍM PODROBNÝ ORGANIZAČNÍ MANUÁL.

DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM JÍT S NÁMI CESTOU KVALITY A ODBORNOSTI

Zobrazit termíny kurzů
Naše cesta s vámi

Fotogalerie ze Základního kurzu

19. – 21. 2. 2019 lektorovala PhDr. Karolína Maloň Friedlová, PhD. ve spolupráci s prof. PhDr. PaedDr. Miloňem Potměšilem, PhD. Základní kurz Bazální stimulace na Leshan Normal University v Číně – článek v časopise Sociální služby (PDF).

Ve dnech 9. – 10. 3. 2020 se uskutečnil v Bratislavě historicky první Základní kurz Bazální stimulace pro Asociaci poskytovatelů sociálních služeb Slovenské republiky (1. řada, 4. zleva předsedkyně APSS SR Mgr. Anna Ghannamová, 5. zleva ředitelka IBS PhDr. Karolína Maloň Friedlová, PhD.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní kurz Bazální stimulace – zaměstnanci ARO a JIP 4 nemocnic Žilinského kraje, 26.-27. 11. 2019, Žilina

 

 

 

 

 

 

 

 

Společná fotografie účastníků Základního kurzu Bazální stimulace, UNB Nemocnica Petržalka, Novorozenecká klinika M. Rusnáka a SZU, 19. – 21. 11. 2019, Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společná fotografie účastníků Základního kurzu (studenti a pedagogové) Ostravská univerzita, Lékařská fakulta , 29. – 30. 1. 2019, Ostrava

 

Společná fotografie účastníků Základního kurzu Bazální stimulace®, který proběhl v rámci dlouhodobého muzikoterapeutického výcviku ve spolupráci s Institutem integrativní muzikoterapie, z. ú., ve dnech 23.-24.6.2018 v Tloskově.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společná fotografie účastníků Základního kurzu (studenti a pedagogové)  Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta , 12. – 13. 6. 2018, Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolektivní fotografie účastníků Základního kurzu Bazální stimulace konaného v Lontově ve dnech 25.-27.4.2018 v zařízení sociálních služeb „PLATAN“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společná fotografie účastníků Základního kurzu (lékaři a sestry) z neonatologických klinik Univerzitní nemocnice Bratislava, Univerzitní nemocnice Košice a Univerzitní nemocnice Nové Zámky, 19.-21.3.2018, Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolektivní fotografie účastníků Základního kurzu Bazální stimulace konaného v Trenčíně ve dnech 16. – 18. června 2015 na Katedře ošetřovatelství Trencianskej univerzity Alexandra Dubčeka.

zk UNI Trencin2015

Tým lékařů a sester z Dětského oddělení ARO FN v Ostravě během kurzu z roku 2003

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy