SEXUÁLNÍ POTŘEBY SENIOREK A SENIORŮ Z OŠETŘOVATELSKÉHO ASPEKTU – NOVINKA!!!

Vzdělávací program zpracován na základě dlouhodobého vědeckého výzkumu v dizertační práci K. Maloň Friedlové. Výzkum se zabýval sexuálním chováním seniorek a seniorů v domovech pro seniory v České republice a na Slovensku a byl komparován s výsledky výzkumů zahraničních výzkumníků v domovech pro seniory v různých světadílech. Rešerže a analýzy „Pravidel (standardů) pro zacházení se sexualitou seniorů“ v domovech pro seniory v různých zemích světa v komparaci s českými a slovenskými domovy pro seniory prokázaly, že i pouze několikahodinové vzdělání personálu a zavedení „pravidel“ má veliký vliv na permisivitu postojů ošetřujících k sexualitě seniorů. Rozhovor s K. Friedlovou.

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA (IBS) má tento vzdělávací program akreditován u Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky pro pracovníky v sociálních službách, vedoucí pracovníky  a sociální pracovníky.

Pro vzdělávání ve Slovenské republice má IBS uzavřený smluvní vztah se Slovenskou komorou sester a porodních asistentek (SKSAPA). V súlade s aktuálnym znením Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov prizná komora počet kreditov podľa aktuálne platnej legislativnej úpravy Slovenskej republiky.

1) Cíl akreditovaného vzdělávacího programu

Umožnit pochopit prvky sexuálního chování seniorů, zvláště seniorů s demencí a poskytnout praktické návody k analýze a vyjádření sexuálních potřeb seniorů, porozumět a pochopit příčiny problémového sexuálního chování, zvláště pak seniorů s demencí. Absolvent vzdělávacího programu bude schopen se orientovat v problematice sexuálních potřeb seniora a bude schopen poskytnout jednoduché poradenství. Vzdělávací program umožní absolventům získat také potřebné profesní znalosti, které využije při sestavování individuálních plánů a při vytváření „Pravidel pro zacházení se sexualitou seniorů“. Součástí výuky je assessment sexuálních potřeb seniora situativní trénink s praktickým nácvikem modelové situace, se kterou může být ošetřující konfrontován. Hlavním přínosem vzdělávacího programu je podpora profesionalizace péče poskytované personálem v sociálních službách a stanovení pravidel pro zacházení se sexuálními potřebami seniorů.

2) Akreditovaný vzdělávací program je určen pro:

  • poskytovatele sociálních služeb:
    akreditace MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v sociálních službách. Číslo aktuální akreditace A2020/0395-SP/PC/VP. Dne 13. 11. 2020 jsme úspěšně bez zjištěných nedostatků prošli auditem MPSV.

3) Časová dotace akreditovaného vzdělávacího programu

8 vyučovacích hodin

4) Literatura ke vzdělávacímu programu

Každý účastník kurzu obdrží autorské textové pracovní listy PhDr. Karolíny Maloň Friedlové, PhD.

5) Odborný garant a lektor

PhDr. Karolína Friedlová, PhD.

6) Na vyžádání zašleme institucím organizační manuál k uskutečnění akreditovaného vzdělávacího programu  přímo v zařízení (in-house)

7) Publikace lektora a garanta k problematice sexuálních potřeb seniorů

  • FRIEDLOVÁ K. Sexualita seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb v České a Slovenské republice. 2016. In: KOLEKTIV AUTORŮ: Sociální služby I – Užitečné informace pro manažery. Tábor: APSS ČR, s. 173 – 179. ISBN 978-80-906320-4-2 ZDE
  • FRIEDLOVÁ, K., Sexualita seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb v České a Slovenské republice. 2014. Odborný časopis Sociální služby. roč. XVI., červen – červenec. s. 22 – 24. ISSN 1803-7348
  • FRIEDLOVÁ, K. Sexualita ve stáří. Co víme a nevíme o sexualitě seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb. 2012. Ošetřovatelská péče. č. 1. s. 4 – 6. ISSN: 1213-2330

8) Prezentace lektora a garanta k tématu sexuálních potřeb seniorů na mezinárodních kongresech

9) Reference domovů pro seniory, které prošly tímto vzdělávacím programem

10) Média citovala lektora a částečné výsledky jeho výzkumu

  • O sexualitě seniorů vyšly články v Lidových novinách dne 12. 7. 2014, MF Dnes 8.9.2015 a v Magazínu MF Dnes 23. 4. 2015.

 

Přednáška „Sexualita seniorů“ PhDr. K. Friedlové na odborné konferenci, 19.9.2013, hotel Sepetná, Ostravice.Program konference (PDF)

Přednáška „Sexualita seniorů“ PhDr. K. Friedlové na odborné konferenci, 5.9.2013, hotel Jezerka, Seč.

Přednáška „Sexualita seniorů“ PhDr. K. Friedlové na odborné konferenci, 9.5.2013, hotel Business, Jihlava.


OD ROKU 2003 POSKYTUJEME KURZY INSTITUCÍM „NA KLÍČ“ (IN-HOUSE). NA VYŽÁDÁNÍ ZAŠLEME INSTITUCÍM PODROBNÝ ORGANIZAČNÍ MANUÁL.

DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM JÍT S NÁMI CESTOU KVALITY A ODBORNOSTI

Naše cesta s vámi

 

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy