Vzdělávací program Sexualita seniorů

Na základě dlouhodobého vědeckého výzkumu v rámci dizertační práce v oblasti sexuálního chování seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb v rámci ČR a SR vedeného PhDr. K. Friedlovou a po úspěšných prezentacích této problematiky na mezinárodních evropských kongresech zařadil INSTITUT Bazální stimulace® s. r. o. do své nabídky nový osmihodinový akreditovaný vzdělávací program „Sexualita seniorů“. PhDr. Karolína Maloň Friedlová publikovala na téma Sexualita seniorů:

 • FRIEDLOVÁ K. Sexualita seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb v České a Slovenské republice. 2016. In: KOLEKTIV AUTORŮ: Sociální služby I – Užitečné informace pro manažery. Tábor: APSS ČR, s. 173 – 179. ISBN 978-80-906320-4-2 ZDE
 • FRIEDLOVÁ, K., Sexualita seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb v České a Slovenské republice. 2014. Odborný časopis Sociální služby. roč. XVI., červen – červenec. s. 22 – 24. ISSN 1803-7348
 • FRIEDLOVÁ, K. Sexualita ve stáří. Co víme a nevíme o sexualitě seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb. 2012. Ošetřovatelská péče. č. 1. s. 4 – 6. ISSN: 1213-2330

Ve dnech 12.-13.9.2019 prezentovala PhDr. Karolína Maloň Friedlová a Univ.-Prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD.  aktivní posterovou prezentace na téma Sexualität im Alter během Pflegekongress Wien 2019,  Vídeň, Rakousko. Program (PDF)

Program na 12. celoevropském kongresu E.D.E., Praha, 2011 (PDF)

Program na kongresu v Itálii, Bologna, 2012 (PDF)

O sexualitě seniorů vyšly články v Lidových novinách dne 12. 7. 2014, MF Dnes 8.9.2015 a v Magazínu MF Dnes 23. 4. 2015.

Přednáška „Sexualita seniorů“ PhDr. K. Friedlové na odborné konferenci, 19.9.2013, hotel Sepetná, Ostravice. Program konference (PDF)

Přednáška „Sexualita seniorů“ PhDr. K. Friedlové na odborné konferenci, 5.9.2013, hotel Jezerka, Seč.

Přednáška „Sexualita seniorů“ PhDr. K. Friedlové na odborné konferenci, 9.5.2013, hotel Business, Jihlava.

Odborný garant a lektor

PhDr. Karolína Friedlová
Praxisbegleiter für Basale Stimulation in der Pflege
Registrační číslo lektora Bazální stimulace®: 608
Člen Mezinárodní asociace Bazální stimulace®

Dne 24.7.2008 byla INSTITUTu Bazální stimulace® udělena MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY akreditace vzdělávací instituce č. 2008/327-I, v roce 2012 byla tato akreditace prodloužena pod č. 2012/0509-I.

Dne 3.7.2012 byla INSTITUTu Bazální stimulace® udělena MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu Sexualita seniorů. V roce 2016 program reakreditován č. akreditace 2016/0669-PC/SP/VP; pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky (dle § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění dle pozdějších předpisů).

1) Cíl vzdělávacího programu

Vzdělávací program umožní poskytovatelům sociálních služeb pochopit prvky sexuálního chování seniorů, zvláště seniorů s demencí a poskytne jim praktické návody k řešení tohoto problému.

2) Vzdělávací program je určen pro:

 • poskytovatele sociálních služeb:
  pro profese: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách a vedoucí pracovník je program akreditován MPSV ČR pod č. 2012/0845-PC/SP/VP
 • zdravotnické pracovníky pracující v sociálních službách:
  všeobecná sestra, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, zdravotně sociální pracovník, zdravotnický asistent

3) Obsahová náplň vzdělávacího programu

 • Sexuální potřeby, jejich rozvoj a saturace ve vývoji člověka
 • Projevy sexuálního chování seniorů
 • Neurofyziologická a hormonální podstata sexuálního chování
 • Morbidita a její vliv na sexualitu seniorů.
 • Identifikace a analýza sexuálního chování seniorů s demencí
 • Porozumění a pochopení příčin problémového sexuálního chování seniorů a zvláště pak seniorů s demencí
 • Praktické návody k řešení problémů vztahujících se k sexuálnímu chování seniorů a saturace sexuálních potřeb těchto seniorů

4) Časová dotace vzdělávacího programu

 • 8 hodin

 

Pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky v sociálních službách je kurz v rámci dalšího vzdělávání akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pod č. 2012/0846-PC/SP/VP.

Každý účastník obdrží základní textové materiály a osvědčení o účasti na akreditovaném vzdělávacím programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zdravotničtí pracovníci obdrží potvrzení o účasti na vzdělávacím programu se souhlasným stanoviskem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, registrační číslo vzdělávací aktivity a s přidělenými kreditními body.

Na vyžádání zašleme organizacím informační manuál k uskutečnění akreditovaného vzdělávacího programu Sexualita seniorů přímo v zařízení objednatele.

Na vyžádání zašleme organizacím organizační manuál k uskutečnění akreditovaného kurzu Bazální stimulace® přímo v zařízení objednatele.

Zobrazit termíny kurzů


Reference

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy