Prohlubující kurz Bazální stimulace® II

Prohlubujícího kurzu II se mohou zúčastnit pouze absolventi certifikovaného Základního kurzu, Nástavbového kurzu a Prohlubujícího kurzu I Bazální stimulace®.

Do Prohlubujícího kurzu Bazální stimulace® II se mohou hlásit pouze absolventi Prohlubujícího kurzu Bazální stimulace® I, který organizoval INSTITUT Bazální stimulace®.
Jiné subjekty, lektorující Prohlubující kurz Bazální stimulace® I, v něm pouze opakují poznatky ze Základního a Nástavbového kurzu Bazální stimulace®, zatímco Prohlubující kurz Bazální stimulace® I, který lektoruje paní doktorka Friedlová, není pouhým opakováním, ale obsahuje nové postupy a poskytuje účastníkům zcela nové teoretické vědomosti a praktické dovednosti, na něž v Prohlubujícím kurzu Bazální stimulace® II navazuje.
Z tohoto důvodu nebudou do kurzu Prohlubující kurz Bazální stimulace® II přijímány přihlášky těch zájemců, kteří nejsou absolventy Prohlubujícího kurzu I INSTITUTu Bazální stimulace®.

Garant a lektor

PhDr. Karolína Friedlová
Praxisbegleiter für Basale Stimulation in der Pflege
Registrační číslo lektora Bazální stimulace®: 608
Člen Mezinárodní asociace Bazální stimulace®

Dne 7.7.2014 byla MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY udělena akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu Prohlubující kurz Bazální stimulace® II, č. akreditace 2014/0836-PC/SP/VP/PP; pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v sociálních službách (dle § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).
V roce 2018 akreditace prodloužena, číslo akreditace – A2018/0523-SP/PC/VP.

Od 25.8.2015 jsou Prohlubující kurzy II akreditovány MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY pro tyto profese: speciální pedagog, učitel speciálních škol pod č. j.: MSMT – 14878/2015-1-464. V roce 2018 akreditace prodloužena pod č. j.: MSMT-13323/2018-1-489.

Dne 24. 7. 2018 byla INSTITUTu Bazální stimulace® udělena MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY akreditace vzdělávací instituce č. j.: MSMT-23151/2018-1.

Na základě smlouvy se Slovenskou komorou sester a porodních asistentek obdrží každá registrovaná sestra a porodní asistentka od SKSAPA Potvrzení o účasti na odborné vzdělávací aktivitě. V zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. sa zdravotníckemu pracovníkovi priznáva 6 kreditov za prohlubující kurz za pasívnu účasť.

Slovenská komora fyzioterapeutů uděluje souhlasné stanovisko vzdělávací aktivitě a fyzioterapeutům přiznává 8 kreditů.

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov uděluje souhlasné stanovisko vzdělávací aktivitě a přiznává 8 kreditů těmto profesím: masér, sanitář, praktická sestra.

1) Kurz je určen pro tyto profese:

  • poskytovatele zdravotní péče:
    lékaře a nelékařská zdravotnická povolání (všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, psycholog, zdravotně sociální pracovník, zdravotnický záchranář, praktická sestra (zdravotnický asistent), sanitář, ošetřovatel)
  • poskytovatele sociálních služeb:
    sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a vedoucí pracovníci v sociálních službách
  • učitele speciálních škol, speciální pedagogy, vychovatelé školských zařízení
  • vyučující ve vzdělávacích programech výše zmíněných oborech

2) Cíl prohlubujícího kurzu II:

  • prohloubit teoretické vědomosti a praktické dovednosti získané v základním, nástavbovém a prohlubujícím kurzu Bazální stimulace®.

3) Délka kurzu:

  • 8 vyučovacích hodin

Každý účastník obdrží základní textové materiály. Certifikát vydaný Mezinárodní asociací Bazální stimulace® platný ve všech zemích Evropské unie obdrží pouze výše uvedené profese.

Na vyžádání zašleme organizacím organizační manuál k uskutečnění akreditovaného kurzu Bazální stimulace® přímo v zařízení objednatele.

Zobrazit termíny kurzů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Otevřený“ certifikovaný akreditovaný kurz – Prohlubující kurz Bazální stimulace II, který se uskutečnil 6.12.2018 v Centrum pro vzdělávání Thomayerovy nemocnice Praha, jehož jsme smluvním partnerem.

 

Kolektiv Nemocnice Bílovec - Prohlubující kurz Bazální stimulace II

Kolektiv Nemocnice Bílovec – Prohlubující kurz Bazální stimulace II

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy