Prohlubující kurz Bazální stimulace® II

Prohlubujícího kurzu II se mohou zúčastnit pouze absolventi certifikovaného Základního kurzu, Nástavbového kurzu a Prohlubujícího kurzu I Bazální stimulace®.

Do Prohlubujícího kurzu Bazální stimulace® II se mohou hlásit pouze absolventi Prohlubujícího kurzu Bazální stimulace® I, který organizoval INSTITUT Bazální stimulace®.
Jiné subjekty, lektorující Prohlubující kurz Bazální stimulace® I, v něm pouze opakují poznatky ze Základního a Nástavbového kurzu Bazální stimulace®, zatímco Prohlubující kurz Bazální stimulace® I, který lektoruje paní doktorka Friedlová, není pouhým opakováním, ale obsahuje nové postupy a poskytuje účastníkům zcela nové teoretické vědomosti a praktické dovednosti, na něž v Prohlubujícím kurzu Bazální stimulace® II navazuje.
Z tohoto důvodu nebudou do kurzu Prohlubující kurz Bazální stimulace® II přijímány přihlášky těch zájemců, kteří nejsou absolventy Prohlubujícího kurzu I INSTITUTu Bazální stimulace®.

Od roku 2008 jsou kurzy akreditovány MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v sociálních službách. Číslo aktuální akreditace A2018/0523-SP/PC/VP. Dne 13. 11. 2020 jsme úspěšně bez zjištěných nedostatků prošli auditem MPSV.

Od roku 2009 jsou kurzy akreditovány MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY pro tyto profese: speciální pedagog, učitel speciálních škol. Číslo aktuální akreditace MSMT 13277/2021-2-474.

Pro speciální pedagogy je MŠMT ČR akreditován ještě vzdělávací program o časové dotaci 16 vyučovacích hodin, který je sloučením Prohlubujícího kurzu I. a Prohlubujícího kurzu II. Název tohoto vzdělávacího programu je: Prohlubující kurz Bazální stimulace®, číslo akreditace: MSMT-20835/2020-2-506, platnost do 28.7.2023.

Od roku 2009 byl MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY akreditován Vzdělávací program Bazální stimulace pro profese: lékař, sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, praktická sestra, psycholog, logoped a liečebný pedagog. Dne 4.3.2020 byla akreditace studijního programu soustavného vzdělávání s názvem Vzdělávací program Bazální stimulace prodloužena pod číslem SO7814-2020-OZdV-3. Absolvent získá certifikovanou pracovní činnost.  ROZHODNUTÍ O AKREDITACI MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY (ke stažení PDF)

V súlade s aktuálnym znením Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov prizná profesijná komora počet kreditov podľa aktuálne platnej legislativnej úpravy Slovenskej republiky (Slovenská komora sester a porodních asistentek  – SKSAPA-, Slovenská komora fyzioterapeutů, Slovenská komora medicínsko-technických pracovníků, Lékařská komora, Komora psychologů a Komora logopedů) 6 kreditních bodů.

1) Cíl akreditovaného vzdělávacího programu

Prohloubení teoretických východisek konceptu Bazální stimulace a získání nových teoretických vědomostí a praktických dovedností, které navazují na dovednosti a vědomosti získané v Základním, Nástavbovém a Prohlubujícím I kurzu.

2) Akreditovaný vzdělávací program je určen pro:

 • poskytovatele zdravotní péče:
  lékaře a nelékařská zdravotnická povolání (všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, psycholog, zdravotně sociální pracovník, zdravotnický záchranář, praktická sestra)
 • poskytovatele sociálních služeb:
  pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a vedoucí pracovníci v sociálních službách
 • učitele speciálních škol, asistenty pedagoga, speciální pedagog, liečebný pedagog, vychovatel školských zařízení
 • vyučující na odborných školách a univerzitách ve vzdělávacích programech výše zmíněných oborů
 • maséry
 • laiky (příbuzné pacientů, děti a dospělých s kombinovanými vrozenými postiženími , seniorů s demencí, a jiné)

3) Časová dotace akreditovaného vzdělávacího programu

8 vyučovacích hodin

4) Literatura ke vzdělávacímu programu

Každý účastník kurzu obdrží autorské textové pracovní listy PhDr. Karolíny Maloň Friedlové, PhD.

Odbornou literaturu k samostudiu a články k Evidence-Base Practice z námi proškolených institucí naleznete na: https://www.bazalni-stimulace.cz/o-bazalni-stimulaci/literatura/

5) Odborný garant a lektor

PhDr. Karolína Friedlová, PhD.,Praxisbegleiter für Basale Stimulation nach Prof. Dr. Fröhlich®, Nr. 608 v EU

Nové poznatky v Bazální stimulaci získané z výzkumu a odborných auditů jsou lektorem (lektor je více než 30 let v odborné praxi a od roku 2006 provádí audity – certifikace proškolených institucí) implementovány do výuky, podílíme se na vývoji konceptu Bazální stimulace v kontextu Evidence-Base Practice. REFERENCE A PODĚKOVÁNÍ OD Internationaler Förderverein Basale Stimulation® e. V. Poděkování IBS od Internationaler Förderverein Basale stimulation,e. V.

6) Výstupní certifikát a osvědčení ministerstev

 • Certifikát od Internationaler Förderverein Basale Stimulation® e. V. (Mezinárodní asociací Bazální stimulace®) s platností ve všech zemích EU a Norsku a Švýcarsku (certifikát obdrží tyto profese: lékař, všechny nelékařské zdravotnické profese, pracovník v sociálních službách, speciální pedagog, asistent pedagoga, léčebný pedagog, vychovatel a vyučující odborných předmětů ve zdravotnických studijních programech, programu sociální práce a speciální pedagogika).
 • Osvědčení ministerstva – pouze INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA má akreditace různých ministerstev, aby se na péči, terapii a vzdělávání mohl podílet multiprofesionální tým a každý člen týmu obdržel dle svého profesního zařazení Osvědčení příslušného ministerstva (výše uvedená ministerstva).

V súlade s aktuálnym znením Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov prizná profesijná komora počet kreditov (6) podľa aktuálne platnej legislativnej úpravy Slovenskej republiky (Slovenská lékařská komora, Slovenská komora sester a porodních asistentek, Slovenská komora fyziorerapeutů, Slovenská komora medicínsko-technických pracovníků, Slovenská komora logopedů, Slovenská komora psychologů).

OD ROKU 2003 POSKYTUJEME KURZY INSTITUCÍM „NA KLÍČ“ (IN-HOUSE). NA VYŽÁDÁNÍ ZAŠLEME INSTITUCÍM PODROBNÝ ORGANIZAČNÍ MANUÁL.

DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM JÍT S NÁMI CESTOU KVALITY A ODBORNOSTI

Zobrazit termíny kurzů
Naše cesta s vámi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Otevřený“ certifikovaný akreditovaný kurz – Prohlubující kurz Bazální stimulace II, který se uskutečnil 6.12.2018 v Centrum pro vzdělávání Thomayerovy nemocnice Praha, jehož jsme smluvním partnerem.

 

Kolektiv Nemocnice Bílovec - Prohlubující kurz Bazální stimulace II

Kolektiv Nemocnice Bílovec – Prohlubující kurz Bazální stimulace II

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy