Prohlubující kurz Bazální stimulace® I

Prohlubujícího kurzu I se mohou zúčastnit pouze absolventi certifikovaného základního a nástavbového kurzu Bazální stimulace®.

Upozornění pro zájemce o Prohlubujícího kurzu Bazální stimulace® I – upozorňujeme na fakt, že v případě vašeho zájmu o absolvování Prohlubujícího kurzu Bazální stimulace® II je nutno projít kurzem, který organizuje INSTITUT Bazální stimulace® (zdůvodnění viz Prohlubující kurz Bazální stimulace® II).

Dne 24.7.2008 byla INSTITUTu Bazální stimulace® udělena MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY akreditace vzdělávací instituce č. 2008/327-I, v roce 2012 byla tato akreditace prodloužena pod č. 2012/0509-I.

Dne 3.7.2012 byla INSTITUTu Bazální stimulace® udělena MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu Prohlubující kurz Bazální stimulace®, v roce 2012. V roce 2016 program reakreditován: č. akreditace 2016/0668-PC/SP/VP; pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky v sociálních službách (dle § 117a, odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).

Od 25.8.2015 jsou Prohlubující kurzy akreditovány MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY pro tyto profese: speciální pedagog, učitel speciálních škol pod č. j.: MSMT – 14878/2015-1-464. V roce 2018 akreditace prodloužena pod č. j.: MSMT-13323/2018-1-489.

Dne 24. 7. 2018 byla INSTITUTu Bazální stimulace® udělena MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY akreditace vzdělávací instituce č. j.: MSMT-23151/2018-1.

Na základě smlouvy se Slovenskou komorou sester a porodních asistentek obdrží každá registrovaná sestra a porodní asistentka od SKSAPA Potvrzení o účasti na odborné vzdělávací aktivitě. V zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. sa zdravotníckemu pracovníkovi priznáva 6 kreditov za prohlubující kurz za pasívnu účasť.

Slovenská komora fyzioterapeutů uděluje souhlasné stanovisko vzdělávací aktivitě a fyzioterapeutům přiznává 8 kreditů.

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov uděluje souhlasné stanovisko vzdělávací aktivitě a přiznává 8 kreditů těmto profesím: masér, sanitář, praktická sestra.

Garant a lektor

PhDr. Karolína Friedlová
Praxisbegleiter für Basale Stimulation in der Pflege
Registrační číslo lektora Bazální stimulace®: 608
Člen Mezinárodní asociace Bazální stimulace®

1) Kurz je určen pro tyto profese:

 • poskytovatele zdravotní péče:
  lékaře a nelékařská zdravotnická povolání (všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, psycholog, zdravotně sociální pracovník, zdravotnický záchranář, praktická sestra (zdravotnický asistent), sanitář, ošetřovatel)
 • poskytovatele sociálních služeb:
  sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a vedoucí pracovníci v sociálních službách
 • učitele speciálních škol, speciální pedagogy, vychovatelé školských zařízení
 • vyučující ve vzdělávacích programech výše zmíněných oborech

2) Cíl prohlubujícího kurzu I:

 • prohloubit teoretické vědomosti a praktické dovednosti získané v základním a nástavbovém kurzu Bazální stimulace®.

3) Náplň prohlubujícího kurzu I:

 • opakování základních a nástavbových prvků konceptu
 • prohlubující a rozšiřující teoretické vědomosti v konceptu
 • prohlubující praktické dovednosti, somatická rozvíjející stimulace
 • změny svalového napětí, zacházení se spasticitou
 • prohlubující praktické dovednosti, diametrální stimulace dolních končetin
 • práce s biografií klienta

4) Délka kurzu:

 • 8 vyučovacích hodin

 

Pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky v sociálních službách je kurz v rámci dalšího vzdělávání akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR dle § 117a, odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Každý účastník obdrží základní textové materiály. Certifikát vydaný Mezinárodní asociací Bazální stimulace® platný ve všech zemích Evropské unie obdrží pouze výše uvedené profese.

Na vyžádání zašleme organizacím organizační manuál k uskutečnění akreditovaného kurzu Bazální stimulace® přímo v zařízení objednatele.

Zobrazit termíny kurzů

Reference

Dům seniorů Kdyně (PDF)

MUDr. Vladimír Čavoj, ředitel Špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčové (PDF)

nem_bilovec

Kolektiv Nemocnice Bílovec – Prohlubující kurz Bazální stimulace I

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy