Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA® v paliativní péči – NOVINKA!!!

1) NÁZEV AKREDITOVANÉHO KURZU: Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA® v paliativní péči

2) CÍL KURZU

Kurz je dle podmínek a licenční smlouvy s Internationaler Förderverein Basale Stimulation® e. V. (Mezinárodní asociací Bazální stimulace®) označován jako „tématický kurz“ (Themenkurs) s časovou dotací 8 vyučujících hodin a výstupem je certifikát od Internationaler Förderverein Basale Stimulation® e. V.  s platností ve všech zemích EU, Norsku a Švýcarsku.

Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí pro pracovníky v sociálních službách, sociálního pracovníka a vedoucího pracovníka v sociálních službách. Číslo akreditace: A2020/0623-SP/PC/VP. Dne 13. 11. 2020 jsme úspěšně bez zjištěných nedostatků prošli auditem MPSV.

Cílem kurzu je prohloubit a rozšířit teoretické vědomosti a praktické dovednosti v konceptu Bazální stimulace, které se uplatňují v paliativní péči nejen o seniory, ale také o lidi s vrozenými těžkými mentálními a tělesnými postiženími a také v akutní nebo dlouhodobé postakutní následné medicíně. Kurz posiluje kompetence personálu, který doprovází umírající, tím zvyšuje úroveň kvality paliativní péče, důstojnost péče a zmírňuje utrpení.

Do výuky kurzu jsou implementovány výsledky z analýz z auditů, které jsou lektorem (PhDr. Karolína Maloň Friedlová, PhD.) prováděny od roku 2006 v hospicích v České republice (lektor je více než 30 let v odborné praxi a od roku 2006 provádí audity – certifikace proškolených institucí). Lektor se podílí prostřednictvím auditů proškolených hospiců na vývoji konceptu Bazální stimulace v kontextu Evidence-Base Practice v paliativní péči. REFERENCE A PODĚKOVÁNÍ OD Internationaler Förderverein Basale Stimulation® e. V. Poděkování IBS od Internationaler Förderverein Basale stimulation,e. V.

3) KURZ JE URČEN PRO:

  • poskytovatele sociálních služeb:
    pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a vedoucí pracovníci v sociálních službách
  • poskytovatele zdravotní péče:
    lékaře a nelékařská zdravotnická povolání (všeobecná sestra, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, zdravotně sociální pracovník, praktická sestra)

4) ČASOVÁ DOTACE

8 vyučovacích hodin

5) LITERATURA KE KURZU

Každý účastník kurzu obdrží autorské textové pracovní listy PhDr. Karolíny Maloň Friedlové, PhD.

Odbornou literaturu k samostudiu a články k Evidence-Base Practice z námi proškolených institucí naleznete na: https://www.bazalni-stimulace.cz/o-bazalni-stimulaci/literatura/

6) LEKTOR

PhDr. Karolína Friedlová, PhD.,Praxisbegleiter für Basale Stimulation nach Prof. Dr. Fröhlich®, Nr. 608 v EU

7) VÝSTUPNÍ CERTIFIKÁT

Certifikát od Internationaler Förderverein Basale Stimulation® e. V. (Mezinárodní asociací Bazální stimulace®) s platností ve všech zemích EU a Norsku a Švýcarsku (certifikát obdrží tyto profese: lékař, všechny nelékařské zdravotnické profese, pracovník v sociálních službách).

V súlade s aktuálnym znením Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov prizná profesijná komora počet kreditov (6) podľa aktuálne platnej legislativnej úpravy Slovenskej republiky (Slovenská lékařská komora, Slovenská komora sester a porodních asistentek, Slovenská komora fyziorerapeutů, Slovenská komora medicínsko-technických pracovníků, Slovenská komora logopedů, Slovenská komora psychologů).

8) NA VYŽÁDÁNÍ ZAŠLEME INSTITUCÍM ORGANIZAČNÍ MANUÁL K USKUTEČNĚNÍ KURZU PŘÍMO V ZAŘÍZENÍ (IN-HOUSE)

9) PREZENTACE LEKTORA UPLATNĚNÍ PALIATIVNÍ PÉČE NA KONGRESECH

  • Přednáška na: Hospicovém sympoziu, Karlovy Vary, 2008 
  • Přednáška na konferenci: IX. DEN PALIATIVNÍ HOSPICOVÉ PÉČE, dne 26.4.2014 v Prachaticích. Program (PDF), Fotografie (PDF)

OD ROKU 2003 POSKYTUJEME KURZY INSTITUCÍM „NA KLÍČ“ (IN-HOUSE). NA VYŽÁDÁNÍ ZAŠLEME INSTITUCÍM PODROBNÝ ORGANIZAČNÍ MANUÁL.

DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM JÍT S NÁMI CESTOU KVALITY A ODBORNOSTI

Naše cesta s vámi

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy