Nástavbový kurz Bazální stimulace®

Podmínkou účasti v Nástavbovém kurzu je absolvování Základního certifikovaného kurzu.

Od roku 2008 jsou Nástavbové kurzy akreditovány MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v sociálních službách. Číslo aktuální akreditace 2019/0668-PC/SP/VP. Dne 13. 11. 2020 jsme úspěšně bez zjištěných nedostatků prošli auditem MPSV.

Od roku 2009 jsou Nástavbové kurzy akreditovány MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY pro tyto profese: speciální pedagog, učitel speciálních škol a asistent pedagoga. Číslo aktuální akreditace MSMT 13277/2021-2-474

Od roku 2009 byl MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY akreditován Vzdělávací program Bazální stimulace pro profese: lékař, sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, praktická sestra, psycholog, logoped a liečebný pedagog. Dne 4.3.2020 byla akreditace studijního programu soustavného vzdělávání s názvem Vzdělávací program Bazální stimulace prodloužena pod číslem SO7814-2020-OZdV-3. Absolvent získá certifikovanou pracovní činnost.  ROZHODNUTÍ O AKREDITACI MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY (ke stažení PDF)

V súlade s aktuálnym znením Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov prizná profesijná komora počet kreditov podľa aktuálne platnej legislativnej úpravy Slovenskej republiky (Slovenská komora sester a porodních asistentek  – SKSAPA-, Slovenská komora fyzioterapeutů, Slovenská komora medicínsko-technických pracovníků, Lékařská komora, Komora psychologů a Komora logopedů) 16 kreditních bodů.

1) Cíl akreditovaného vzdělávacího programu

Prohloubení teoretických východisek konceptu Bazální stimulace a získání nových teoretických vědomostí a praktických dovedností, které navazují na dovednosti a vědomosti získané v Základním kurzu.

2) Akreditovaný vzdělávací program je určen pro:

 • poskytovatele zdravotní péče:
  lékaře a nelékařská zdravotnická povolání (všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, psycholog, zdravotně sociální pracovník, zdravotnický záchranář, praktická sestra)
 • poskytovatele sociálních služeb:
  pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a vedoucí pracovníci v sociálních službách
 • učitele speciálních škol, asistenty pedagoga, speciální pedagog, liečebný pedagog, vychovatel školských zařízení
 • vyučující na odborných školách a univerzitách ve vzdělávacích programech výše zmíněných oborů
 • maséry
 • laiky (příbuzné pacientů, děti a dospělých s kombinovanými vrozenými postiženími , seniorů s demencí, a jiné)

3) Časová dotace akreditovaného vzdělávacího programu

16,5 vyučovacích hodin

4) Literatura ke vzdělávacímu programu

Každý účastník kurzu obdrží autorské skriptum PhDr. Karolíny Maloň Friedlové, PhD.

5) Lektoři

PhDr. Karolína Maloň Friedlová, PhD., Praxisbegleiter für Basale Stimulation nach Prof. Dr. Fröhlich®, Nr. 608 v EU a MUDr. Zdeněk Novotný – na základě licenční smlouvy s Internationaler Förderverein Basale Stimulation® e. V. o „Einzelzertifizierung“ (Individuální certifikace).

Nové poznatky v Bazální stimulaci získané z výzkumu a odborných auditů jsou lektory (lektoři jsou více než 30 let v odborné praxi) implementovány do výuky. Náš tým se podílí se na vývoji konceptu Bazální stimulace v kontextu Evidence-Base Practice. REFERENCE A PODĚKOVÁNÍ OD Internationaler Förderverein Basale Stimulation® e. V. Poděkování IBS od Internationaler Förderverein Basale stimulation,e. V.

6) Výstupní certifikát a osvědčení ministerstev

 • Certifikát od Internationaler Förderverein Basale Stimulation® e. V. (Mezinárodní asociací Bazální stimulace®) s platností ve všech zemích EU a Norsku a Švýcarsku (certifikát obdrží tyto profese: lékař, všechny nelékařské zdravotnické profese, pracovník v sociálních službách, speciální pedagog, asistent pedagoga, léčebný pedagog, vychovatel a vyučující odborných předmětů ve zdravotnických studijních programech, programu sociální práce a speciální pedagogika).
 • Osvědčení ministerstva – pouze INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA má akreditace různých ministerstev, aby se na péči, terapii a vzdělávání mohl podílet multiprofesionální tým a každý člen týmu obdržel dle svého profesního zařazení Osvědčení příslušného ministerstva (výše uvedená ministerstva).
 • V případě, že účastník vykonává tuto profesi: lékař, sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, praktická sestra, psycholog, logoped a liečebný pedagog obdrží Potvrzení o absolvování studijního programu soustavného vzdělávání s názvem Bazální stimulace akreditovaného Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky pod číslem SO7814-2020-OZdV-3. Uvedené profese získají absolvováním studijního programu soustavného vzdělávání certifikovanou pracovní činnost.

V súlade s aktuálnym znením Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov prizná profesijná komora počet kreditov (16) podľa aktuálne platnej legislativnej úpravy Slovenskej republiky (Slovenská lékařská komora, Slovenská komora sester a porodních asistentek, Slovenská komora fyziorerapeutů, Slovenská komora medicínsko-technických pracovníků, Slovenská komora logopedů, Slovenská komora psychologů).

OD ROKU 2003 POSKYTUJEME KURZY INSTITUCÍM „NA KLÍČ“ (IN-HOUSE). NA VYŽÁDÁNÍ ZAŠLEME INSTITUCÍM PODROBNÝ ORGANIZAČNÍ MANUÁL.

DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM JÍT S NÁMI CESTOU KVALITY A ODBORNOSTI

Zobrazit termíny kurzů
Naše cesta s vámi

Fotogalerie z Nástavbového kurzu

 

Společná fotografie účastníků Nástavbového kurzu Bazální stimulace, Národní ústav dětských chorob – Klinika dětské neurologie, 8.-9.10. 2018, Bratislava

 

 

Výuka v nástavbovém kurzu v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně:

nastavbovy1

nastavbovy2

nastavbovy3

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy