Městská nemocnice Litoměřice

ZÁKLADNÍ KURZ BAZÁLNÍ STIMULACE V Litoměřicích

Ve dnech 7.5.-9.5.2010 byl v hotelu Salva Guarda v Litoměřicích uskutečněn základní kurz Bazální stimulace akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR a s licencí Mezinárodní asociace Bazální stimulace . Kurz uspořádalo rehabilitační a ARO oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích ve spolupráci s INSTITUTEM Bazální stimulace s. r. o.

Cílem kurzu bylo především zvýšení kvalifikace a současně zlepšení péče o pacienty na oddělení JIP, ARO.Koncept Bazální stimulace podporuje vývoj u lidí, kteří jsou krátkodobě či dlouhodobě omezeni v komunikaci, vnímání či pohybu. Využívá se v intenzivní medicíně, neonatologii, následné péči, ústavní sociální péči, hospicové a domácí péči. U klientů s nevratnými změnami jejich tělesného a duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich života.

Základní kurz se setkal s velkým nadšením všech účastníků, kteří se snaží uvést získané poznatky do praxe. Zároveň mají zájem i na rozšíření znalostí v nástavbovém kurzu, který bychom chtěli po domluvě s Institutem Bazální stimulace uspořádat v první polovině příštího roku.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat:
– INSTITUTU Bazální stimulace s. r. o.
– Lektorce kurzu

A také sponzorům akce firmám:
– THUSNE
– FRESENIUS CABI
– SANOFI AVENTIS
– DMA

Všichni účastníci tohoto kurzu obdrží mezinárodní certifikát, vydaný Mezinárodní asociací Bazální stimulace platný ve všech zemích EU a Certifikát o absolvování certifikovaného kurzu vydaný MZ ČR.

Eva Smetanová
vrchní fyzioterapeut

V Litoměřicích dne 24.5.2010

Reference

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy