Kurzy Bazální stimulace® na klíč

Kurzy Bazální stimulace® poskytuje INSTITUT Bazální stimulace® také jednotlivým zařízením na klíč „in house“. Výhodou těchto kurzů je:

  1. Vhodné pro větší skupiny zaměstnanců.
  2. Možnost absolvovat školení přímo v organizaci.
  3. Menší náročnost na zajištění péče (personál neodjíždí mimo zařízení, časová úspora).
  4. Možnost definovat specifické požadavky na obsah a cílovou skupinu klientů v zařízení.
  5. Finančně výhodné řešení pro školení více zaměstnanců (odpadají náklady na cestovní náhrady a ubytování zaměstnanců).
  6. Možnost konzultovat problematiku s ohledem na individuální potřeby, možnosti a situaci organizace a jejich klientů.
  7. Možnosti ukázek praktických dovedností přímo na klientech zařízení.
  8. Podle filosofie paní doktorky Friedlové, která v ČR zavádí koncept od roku 2003, by kurzem měl projít také management zařízení, který provádí kontrolní činnost. Proto nabízí při naplněnosti kurzu alespoň minimálním počtem 14 platících účastníků dvěma členům managementu účast v kurzu zdarma. Do managementu řadíme – ředitele, zástupce ředitele, vedoucí zdravotně sociálního úseku, vedoucí zdravotního úseku (vrchní sestra), vedoucí sociálního úseku, sociální pracovnice.

INSTITUT Bazální stimulace® pořádá kurzy Bazální stimulace® přímo v zařízeních již 13. rokem a po těchto zkušenostech z proškolených zařízení je jednoznačně prokázáno, že školení všech profesí, které se podílejí na péči o potřeby lidí přímo v zařízeních je nejefektivnější.

INSTITUT Bazální stimulace® poskytuje také proškoleným pracovištím odborné poradenství a supervize. Cílem supervizí je certifikace proškoleného pracoviště. Certifikace se řídí pravidly stanovenými Mezinárodní asociací Bazální stimulace®. Součástí supervize je kromě auditu také odborné poradenství proškoleného pracoviště. Základem je zpětná vazba pro poskytovatele péče. Dalším cílem je odhalit případné odchylky či nesrovnalosti v aplikovaných technikách konceptu a podpora při řešení individuálních problémů uživatelů péče.

Seznam proškolených a supervidovaných pracovišť

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy