Tisková zpráva univerzity Witten Herdecke, SRN z předání medailí

predavani_witten_sm

Překlad

Zpráva z 3.6.2013

Čestná cena pro prof. Bienstein

Vysoká škola zdravotnictva a sociálnej práce ocenila profesorku Bienstein za rozvoj konceptu „Bazální stimulace v oblasti ošetřovatelství“.


Dne 16.5. 2013 bylo v Praze předáno paní prof.dipl.päd. Christel Bienstein čestné ocenění ve formě Zlaté medaile Vysokej školy zdravotnictva a sociálnej práce svaté Alžběty v Bratislavě.

Toto vyznamenání bylo uděleno na základě rozhodnutí rektora a vědecké rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svaté Alžběty v Bratislavě za obzvlášť významné zásluhy v rozvoji ošetřovatelství s mezinárodním rozsahem.

Paní prof. Bienstein rozvinula koncept Bazální stimulace v ošetřovatelské péči. Společně s prof.dr. Andreasem Fröhlichem převedla koncept Bazální stimulace do ošetřovatelství. Tento koncept je znám nejen v německy mluvících zemích, ale mimo ně. V České a Slovenské republice byl koncept Bazální stimulace zaveden do praxe prostřednictvím systematického vzdělávání a uvádění do praktického života jednatelkou INSTITU Bazální stimulace paní PhDr. Karolínou Friedlovou. Tento koncept je v obou zemích akreditován ministerstvy zdravotnictví a je úspěšně praktikován v klinické praxi v péči o lidi s mentálním a zdravotním postižením a pacienty s těžkým onemocněním a po úrazech. Neúnavná a systematická práce prof. Bienstein je pozitivně hodnocena v zahraničí a byla jednoznačně doceněna a potvrzena předáním Zlaté medaile Vysokej školy zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžběty v Bratislavě, což se v německém pojetí nazývá velebení.

„Je mi velkou ctí být oceněna čestnou dekorací vysoké školy formou medaile. Koncept Bazální stimulace rozšiřuje ošetřujícím možnosti podporovat a doprovázet těžce postižené a nemocné lidi. Je mi o to větší ctí, že moje koncepční práce byla přijata a implementována do praxe“, říká prof. Bienstein ke svému ocenění.

Přehled konferencí

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy