V. česko-slovenský kongres 2013

Pražský Hotel Diplomat hostil Historicky V. národní kongres Bazální stimulace® a současně Mezinárodní kongres Bazální stimulace®

Zahájení 2. dne kongresu, zleva PhDr. Pavel Čáslava, MUDr. Ferdinand Polák, S. Rossius, K. Friedlová, prof. A. Fröhlich, J. Horecký

Zahájení 2. dne kongresu, zleva PhDr. Pavel Čáslava, MUDr. Ferdinand Polák, S. Rossius, K. Friedlová, prof. A. Fröhlich, J. Horecký

Od roku 2005 pořádá INSTITUT Bazální stimulace v pravidelných dvouletých intervalech dvoudenní národní kongres Bazální stimulace. Jeho V. ročník byl v historii těchto národních kongresů výjimečný tím, že se konal současně s mezinárodním kongresem. Mezinárodní asociace Bazální stimulace pořádá každoročně v jiné zemi Evropy mezinárodní kongres. V roce 2010 vykonávala jednatelka INSTITUTu Bazální stimulace ( dále jen IBS) PhDr. Karolína Friedlová funkci prezidentky této mezinárodní asociace a přislíbila, že v roce 2013 zorganizuje mezinárodní kongres poprvé v zemi bývalého východního bloku v České republice, konkrétně v jejím hlavním městě Praze. Její plán se setkal u zahraničních kolegů s velkým ohlasem, mimo jiné také pro atraktivitu stověžaté Prahy.

Organizaci Mezinárodního kongresu Bazální stimulace nabídla Karolína Friedlová Asociaci poskytovatelů sociálních služeb České republiky (dále jen APSS ČR). APSS ČR organizovala v roce 2011 mezinárodní evropský kongres E.D.E. a spolu s IBS Historicky IV. národní kongres Bazální stimulace s mezinárodní účastí. Obě tyto nadnárodní akce potvrdily vysokou profesionalitu APSS ČR v organizaci mezinárodních kongresů. V květnu tohoto roku byla uzavřena trojstranná smlouva mezi Mezinárodní asociací Bazální stimulace®, jednatelkou IBS PhDr. Karolínou Friedlovou a prezidentem APSS ČR Ing. Jiřím Horeckým, MBA o uspořádání kongresu. PhDr. Karolína Friedlová na základě smlouvy zodpovídala za odborný program kongresu a APSS ČR za jeho organizační zajištění.

Záštitu nad kongresem převzali ministr zdravotnictví a ministryně práce a sociálních věcí. Přednášky byly odborníky orientovány dle ústředního tématu kongresu „ 10 centrálních cílů od narození do smrti, Bazální stimulace je interdisciplinární výzva“. Téměř 400 registrovaných účastníků, z nichž větší část pocházela právě z ČR., svědčí o stále rostoucí popularitě konceptu Bazální stimulace (dále BS) v České republice a o zájmu odborných zdravotnických i sociálních pracovníků, terapeutů, pedagogů a dalších pomáhajících profesí o tento moderní koncept zkvalitňující život osobám s různými formami postižení a onemocnění.

Kongresový program začal 16. 5. ve 13.00 valnou hromadou Mezinárodní asociace Bazální stimulace na půdě Masarykovy koleje ČVUT . V jejím úvodu přivítali zahraniční účastníky jednatelka IBS PhDr. Karolína Friedlová a prezident APSS ČR Ing. Jiří Horecký. Poté předali slovo víceprezidentce Mezinárodní asociace Bazální stimulace paní Susanne Rossius, která převzala moderaci valné hromady.

Karolína Friedlová a Jiří Horecký ve 14.00 hod zahájili společně v Hotelu Diplomat v pořadí již Historicky V. český národní kongres BS. Jiří Horecký poděkoval K. Friedlové za zavedení konceptu BS do České i Slovenské republiky. Úvodní zdravice přednesli univ. doc. dr. Vlastimil Kozoň, PhD. a exprezidenta Slovenské komory sester a porodních asistentek PhDr. Mária Lévyová. Karolína Friedlová poděkovala prezidentu APSS ČR Jiřímu Horeckému za podporu při zavádění konceptu v České republice a exprezidentce SKAPA Márii Lévyové za podporu konceptu na Slovensku.

Národní kongres se kromě odborných témat konal především ve znamení paralel mezi těžkými životními situacemi lidí s postižením a náročnými vysokohorskými výstupy. O zkušenosti z nich se již tradičně podílel známý český horolezec a organizátor extrémních vytrvalostních závodů Libor Uher.

Význam různých forem nonverbální komunikace u lidí v těžkých životních situacích přednesla společně s panem Uhrem PhDr. Karolína Friedlová. Následovala přednáška specialisty na vestibulární stimulaci a autora techniky ovesného klasu pana Johanna Ranneggera z Rakouska. Prezentoval především neurofyziologická východiska vestibulárního vnímání, propojenost vestibulárního aparátu s jinými smysly a zdůraznil význam vestibulární stimulace. Téma, které neodmyslitelně patří ke konceptu BS, téma podpory osob s postižením a jejich blízkých, přednesla spoluautorka konceptu BS a vedoucí Institutu výzkumu lékařské fakulty univerzity Witten Herdecke paní profesorka Christel Bienstein.

V závěru konferenčního programu českého V. národního kongresu bylo oběma autorům konceptu BS, profesorům Andreasi Fröhlichovi a Christel Bienstein, předáno čestné ocenění ve formě Zlaté medaile Vysokej školy zdravotnictva a sociálnej práce svaté Alžběty v Bratislavě. Toto vyznamenání bylo uděleno na základě rozhodnutí rektora a vědecké rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svaté Alžběty v Bratislavě za obzvlášť významné zásluhy v rozvoji ošetřovatelství s mezinárodním rozsahem. Zlaté medaile univerzity svaté Alžběty v Bratislavě slavnostně předal univ.doc. dr. Vlastimil Kozoň, PhD společně s jednatelkou IBS PhDr. Karolínou Friedlovou a prezidentem APSS ČR Ing. Jiřím Horeckým, MBA.

První den kongresu byl ukončen společným slavnostním galavečerem pro české i zahraniční účastníky. Galavečer nabídl zúčastněným bohatý program.

Program vlastního Mezinárodního kongresu zahájil v pátek 17. 5. prezident APSS ČR Jiří Horecký, po kterém své krátké zdravice přednesli zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, náměstek ministra MUDr. Ferdinand Polák, a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, náměstek PhDr. Pavel Čáslava. Poté své zahajovací příspěvky prezentovaly také viceprezidentka Mezinárodní asociace Bazální stimulace Susanne Rossius a jednatelka IBS Karolína Friedlová.

Odborné přednášky odstartoval svým příspěvkem autor konceptu prof. dr. A. Fröhlich, který se věnoval otázce spolupráce profesí zapojených do péče o osoby s postižením, tedy i do realizace BS. Velmi ocenil mj. zapojení lékařů do aplikace BS v České a Slovenské republice. Problematice spolupráce různých profesí se věnovala také Gabriela Bartoszek, MScN, autorka mnoha odborných publikací v oblasti péče o lidi v komatu a dlouholetá výzkumnice a řešitelka mnoha zahraničních vědeckých výzkumných projektů v této oblasti. V zahraničí známá ergoterapeutka, multiplikátorka BS a autorka publikací B. Rüller-Petersová poté prezentovala konkrétní kauzy péče o děti s těžkými postiženími, kde aplikace BS významně přispěla k zlepšení jejich vnímání i celkového zdravotního stavu.

Odpolední část programu patřila odborným seminářům a workshopům věnovaným dílčím otázkám aplikace konceptu BS. Kromě zahraničních odborníků prezentovali výsledky využití konceptu BS odborníci z České a Slovenské republiky. BS v neontologické intenzívní péči přednesla s velkým úspěchem přednostka Novorozenecké kliniky M. Rusnáka FN Sv. Cyrila a Metoděje v Bratislavě doc. MUDr. D. Chovancová, Csc, BS u sexuálně zneužívaných dětí přednesli společně MUDr. Zdeněk Novotný a PhDr. Karolína Friedlová, BS u dětí po kardiochirurgických operacích a podporu rodičů těchto dětí odprezentovala primářka oddělení anestézie a intenzivní medicíny Dětského kardiocentra Národního ústavu srdečních a cévních chorob doc. MUDr. L. Kovačíková, PhD. BS v péči o seniory s demencí přednesla PhDr. E. Procházková, ředitelka Institutu E. Böhma v ČR a prezidentka Asociace PALMA.

Kongres byl zakončen slavnostním předáním putovního poháru. Ten převzala Karolína Friedlová společně s Jiřím Horeckým 4. 5. 2012 na Mezinárodním kongresu BS ve švýcarském St. Gallenu. Předává se organizačnímu týmu města, které bude v následujícím roce Mezinárodní kongres BS pořádat. Je pro nás ctí, že na podstavci je vyryto kromě jiných názvů evropských měst i jméno našeho hlavního města Prahy. Putovní pohár je symbolem pořadatelství příštího kongresu, proto byl K. Friedlovou aj. Horeckým předán organizátorům příštího Mezinárodního kongresu BS, který proběhne v roce 2014 v německém Ludwigsburgu.

Autor: Mgr. Libuše Zárubová, ředitelka IBS

Zdroj: Tisková zpráva APSS ČR z 20.5. 2013

Foto: Zdeněk Kašpárek, šéfredaktor časopisu Sociální služby
Miroslav Maloň, IBS

Program kongresu (PDF), pozvánka na kongres (PDF)
Článek k nastávající konferenci
Z odborného časopisu (PDF) vydávaného Mezinárodní asociací Bazální stimulace®
Předání medailí prof. Bienstein a prof. Fröhlichovi
Tisková zpráva univerzity Witten Herdecke, SRN z předání medailí
Fotogalerie

Poděkování za Historicky V. národní konferenci Bazální stimulace® a X. mezinárodní kongres Bazální stimulace®

Reference Andreas Fröhlich
Reference Gießen Martina Německo
Reference Johann Rannegger Rakousko
Reference ředitelka Helena Chalupová ČR (PDF)

O kongresu napsali

Odborný časopis Mezinárodní asociace Bazální stimulace September 2013 (PDF)
Odborný časopis Sestra 06/2013 (PDF)
Odborný časopis Sociální služby 6,7/2013 (PDF)
Odborný časopis Diagnóza v ošetřovatelství 4/2013 (PDF)
Slovenský odborný časopis Sestra 7-8/2013 (PDF)

Přehled konferencí

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy