A co když nebudu rozumět…?

Ohlédnutí za kongresem v Táboře

Kongres Bazální stimulace v Táboře jsem si velmi užila a mnohému jsem se zde naučila.

Karolína Friedlová kongres zahájila kreativně. Její výroky návštěvníky upoutaly, pobavily i ohromily, díky čemuž se podařilo hned na počátku vytvořit dobrou atmosféru a vzbudit zájem přítomných. Společně s kooperujícím partnerem přednesla mimořádně zajímavý příspěvek o svých aktivitách v oblasti Bazální stimulace. Další příspěvky a přednášky se zabývaly používáním konceptu Bazální stimulace a zkušenostmi s ním z hlediska léčebné pedagogiky, ošetřovatelské péče a asistence až po dětskou psychiatrii. Nemohu nezmínit referát popisující zkušnost matky, která se stará o své dítě těžce postižené popáleninami. Nikdy bych si nepomyslela, že může matka v rámci péče o své dítě použít tolika aspektů konceptu Bazální stimulace po tak dlouhou dobu. Byla svému dítěti nablízku a směla se zapojit do ošetřovatelské péče, jež je v případě popálenin pro všechny zúčastněné vždy velkou výzvou. Ošetřovatelé vedli matku při péči na základě svých odborných znalostí a zkušeností z oboru Bazální stimulace. Matka tak mohla aktivně formovat svůj vztah se svým těžce nemocným dítětem, což činila po velmi dlouhé období s obrovskou motivací a obětavostí. Z matky i dítěte přímo vyzařovalo nadšení pro Bazální stimulaci.

Já jsem si najednou mnohem více uvědomila, jak mimořádnou zátěž pro všechny zúčastněné představují těžké popáleniny a jaké je to umění, když matka dokáže sama nést starost o dítě a přitom zůstat v aktivním dialogu s dítětem i ošetřovatelským týmem.

Zde jsem se vlastně poprvé setkala s možností použití konceptu Bazální stimulace v případě lidí s těžkými popáleninami.

Rovněž mnohé úžasné informace z oboru dětské psychiatrie v souvislosti s Bazální stimulací jsem zde slyšela poprvé.

První den byl zakončen slavnostním galavečerem. Jak program, tak i vybrané kulinářské speciality se setkaly s nadšeným přijetím, tančilo a slavilo se do pozdních nočních hodin.

Druhý den byl věnován přednáškám paní Bienstein a pana Fröhlicha, kteří informovali o svých aktuálních poznatcích z oboru Bazální stimulace a byli odměněni a podpořeni obrovským potleskem.

A…co když nebudu rozumět? Přestože jsem nerozuměla všemu, cítila jsem se zde velmi dobře, často využívajíc neverbální komunikaci. Někdy jsem byla spíše pozorovatelem dění a přitom objevovala určité věci, kterých bych si bez tohoto téměř příjemného omezení vůbec nevšimla.

Ale samozřejmě je důležité říci, že překladatelka Maria byla vynikající a dokázala s přirozenou lehkostí překládat z češtiny do němčiny a naopak…pro mne byla Maria opravdová perla.

Podzimní krajinou nazlátlých jihočeských lesů pocukrovaných lehkým mrazíkem jsem odjížděla směrem k domovu plna spokojenosti a inspirace.

Mörschwil, 09.12. 2011

Margrit Hatz-Casparis


Und was ist, wenn ich nichts verstehe…?

Rückblick Kongress Tabor

Der Kongress Basale Stimulation in Tabor hat mich sehr beeindruckt und ich durfte wieder viel lernen.

Karolina Friedlova eröffnete den Kongress auf kreative Art und Weise. Die Besucherinnen und Besucher waren von den Aussagen gefesselt, erheitert und erstaunt, dadurch entstand sofort eine gute Atmosphäre und das Interesse der Anwesenden war geweckt. Zusammen mit einem Kooperationspartner hielt sie ihren ausserordentlich, spannenden Vortag über Ihre Aktivitäten zur Basalen Stimulation. Die nachfolgenden Berichte und Vorträge über die Anwendung und Erfahrungen mit dem Konzept der Basalen Stimulation wurden aus der Heilpädagogik, Pflege und Betreuung bis hin zur Kinderpsychiatrie präsentiert. Und ich kann es nicht unterlassen den Erfahrungsbericht einer Mutter über das schwerst brandverletzte Kind besonders zu erwähnen. Nie hätte ich gedacht, dass eine Mutter ihr Kind mit so vielen Aspekten des Konzepts über eine lange Leidenszeit unterstützen konnte. Sie war ihm Nahe, durfte ihn mithelfen zu pflegen, was bei Brandverletzungen eine besonders grosse Herausforderung für Alle darstellte. Die Pflegenden leiteten mit ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung über die Basale Stimulation die Mutter in der Pflege an. Die Mutter konnte die Beziehung zu ihrem schwerkranken Kind im Tun mitgestalten. Was sie mit grosser Motivation und Hingabe über eine sehr lange Zeit vollbrachte. Kind wie Mutter strahlten und zeigten ihre Begeisterung für die Basale Stimulation.

Mir wurde einmal mehr bewusst, auch bei schweren Brand-Verletzungen sind alle Beteiligten äusserst belastet und es ist eine Kunst sich als Mutter selbst Sorge zu Tragen und dabei aktiv im Dialog mit dem Kind und Pflegeteam zu bleiben.

Es war für mich das erste Mal, dass jemand über die Anwendung der Basalen Stimulation bei schwerst Brandverletzten Menschen berichtete.

Auch aus der Kinderpsychiatrie und Basale Stimulation hörte ich Eindrückliches zum ersten Mal.

Am ersten Abend wurde ein festlicher Galaabend, mit fakultativer Teilnahme, organisiert. Das Programm und feinen Köstlichkeiten fanden grossen Anklang und es wurde bis spät in die Nacht gefeiert und getanzt.

Am 2. Tag galt die Vortragszeit Frau Bienstein und Herrn Fröhlich. Sie Beide konnten ihre aktuellen Erkenntnisse zur Basalen Stimulation einbringen und sie wurden mit viel Applaus verdankt, gefeiert und bestärkt.

Und nun zu… was wenn ich nichts verstehe… Auch wenn ich nicht alles verstanden hatte, ich fühlte mich sehr wohl und konnte vermehrt meine averbale Kommunikation nutzen. Zeitweise konnte ich ausschliesslich beobachtend dabei sein und entdeckte dadurch bestimmte Dinge, welche mir ohne diese beinahe angenehme Einschränkung nicht aufgefallen wären.

Und natürlich ganz wichtig, die Übersetzerin Maria war hervorragend und konnte auf beide Seiten tschechisch und deutsch, mit einer angenehmen Leichtigkeit übersetzen, aus meiner Sicht ist Maria eine Perle.

Äusserst zufrieden und geistig angeregt bin ich durch die goldenen Herbstwälder, mit schon leichtem Frost überzuckert, durch den Süden von Tschechien heimwärts gereist.

Mörschwil, 09.12. 2011

Margrit Hatz-Casparis

Přehled konferencí

Kontakty

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
J. Opletala 680
738 02 Frýdek-Místek

IČ: 25889966
DIČ: CZ25889966

Zavolejte nám +420 603 971 160 Naše kurzy